Svendborg har siden 2014 arbejdet på en omfattende havneudviklingsplan, som giver plads til nye funktioner som kultur, turisme og beboelse samt fastholder de gamle havneaktiviteter knyttet til skibsfart. På den gamle flydedok, Den Blå Dok, på Frederiksø har kunstnerne Nigel E.G. Thomas og Søren Østerkjærhuus skabt et kolossalt maleri på 9,7 x 125 m med motiver fra værftet. Omkring havnen udvikles nye byrum som Den Blå Kant, der forventes færdig i 2021.
.

Jørn Larsens Den sorte kube blev udført 1981-83 og står i dag på hjørnet af Møllergade og Dronningemaen i Svendborg. Den 7,5 m høje og 100 tons tunge skulptur består af 600 polerede sorte granitfliser, der er monteret på en betonstruktur. Det enkle greb »at sætte tingene på spidsen« udfolder skulpturen monumentalt og enkelt. En bys linjer er enten horisontale eller vertikale, mens skrå linjer tiltrækker opmærksomhed, her både ved den spændingsfyldte balance og kubens kolossale størrelse.

.

Bronzeskulpturen Sanselig lille pige af Kai Nielsen blev opstillet ved Sankt Nikolaj Kirke i Svendborg i 1930 til minde om kunstneren, som døde i 1924. Forarbejdet til skulpturen blev udført i gips i 1916 med titlen Siddende kvinde. Motivet med den unge, nøgne kvinde arbejdede Kai Nielsen på i flere skulpturer, og den blufærdige gestus, der ses i dette tilfælde, er en variation af motivet.

.

Kunsten og kulturlivet i Svendborg Kommune er præget af det stærke bånd til havet og den rigt varierede natur i baglandet. Især mødet mellem Svendborg Sund og det kuperede landskab har været et yndet motiv.

Den ældre kunst knytter sig til områdets kirker og herregårde, bl.a. rummer Slots‑ og Herregårdsmuseet Valdemars Slot en samling af portrætter af malerne Jens Juel, Carl Gustav Pilo og Karel van Mander III.

Mange kulturelle og kunstneriske tiltag skyldes enkeltpersoners eller gruppers iværksættertrang. Således har Svendborg haft et særdeles aktivt kunstliv, og Svendborg Kunstskole, som eksisterede i perioden 1986‑2006, har været et vigtigt omdrejningspunkt for den folkelige interesse for billedkunst.

Virksomheden Skulpturstøberiet i Svendborg, der hjælper kunstnere med realisering af især bronzeskulpturer, har også haft betydning for området, idet fagkompetencer og netværk har bidraget til, at betydelige kunstnere har besøgt byen og udstillet i SAK Kunstbygning.

Kunstinstitutioner

Frederiksø i Svendborg Havn favner flere værk- og udstillingssteder. Det mest markante sted er Kunsthal ved siden af, der er igangsat af yngre kunstnere som et nonprofitudstillingssted for eksperimenterende nutidskunst. Området er kendetegnet ved et levende kulturliv med mange pop op-arrangementer inden for musik og billedkunst. Derudover findes der flere gallerier i kommunen, hvoraf mange er kunstnerdrevne.

Kunstnere

Niels Hansen blev født på Tåsinge i 1880. Efter at have været i malerlære kom han ind på Zahrtmanns Skole i København. Hans særlige maleriske evner kom til udtryk i hans psykologiske portrætter, der ofte havde et satirisk anstrøg, og i en lang række marinebilleder kendetegnet ved høj søgang malet med intense farver. Han boede i København og udstillede på Charlottenborg og Den Frie og var blandt stifterne af Grønningen. I 1921 flyttede han tilbage til Sydfyn, hvor han bosatte sig med sin familie på Thurø. Niels Hansen fik en lang række større udsmykningsopgaver, fx til Svendborg Rådhus, hvor han i byrådssalen har lavet tre store freskomalerier, der viser dokkerne på skibsværftet, indsejlingen til havnen og udsigten fra Bregninge Kirke på Tåsinge.

Sven Havsteen-Mikkelsen boede i Troense i perioden 1948-70. Hans ekspressionistiske malerier og tegninger havde ofte udgangspunkt i naturoplevelser fra de rå nordiske udkanter. Han udviklede også en stærk interesse for kirkekunst og fik mange udsmykningsopgaver i den sammenhæng. Derudover illustrerede han en række litterære værker, bl.a. lavede han 400 træsnit til Martin A. Hansens Orm og Tyr (1952).

Kai Nielsen

Billedhuggeren Kai Nielsen (1882‑1924) blev født og voksede op i Svendborg. Efter at have stået i lære som maler tog han til København for at søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Her blev han optaget, ikke på malerskolen som ventet, men på billedhuggerskolen.

Kai Nielsen blev en vigtig eksponent for vitalismen, der var båret af dyrkelsen af det stærke, sunde og naturlige. Det kom i særlig grad til udtryk i hans skulpturelle arbejde med kvinder og børn, der har livets vækst som motiv.

Hans værker kan ses flere steder i Svendborgs byrum og i SAK Kunstbygning, der viser Kai Nielsens samling. Samlingen rummer mange af hans statuetter, der udbredte skulpturen som kunstart til et bredere publikum. Blandt Nielsens værker i byrummet kan nævnes bronzeversioner af hans kendte skulpturer Venus med æblet, opstillet i 1953 ved Krøyers Have, og ikke mindst Leda med svanen, opstillet i 1931 uden for SAK Kunstbygning. Motivet er her hentet fra den græske mytologi, hvor Zeus i skikkelse af en svane modtages af Leda som hendes elsker.

Kunst i det offentlige rum

Der er over 100 offentligt tilgængelige kunstværker i kommunen. De fleste er centreret omkring Svendborgs gamle bymidte, men mange er også placeret på pladser og samlingssteder andre steder i kommunen. Udtrykkene er mangfoldige og varierer fra traditionelle skulpturer og relieffer til mere abstrakte udtryksformer og eksperimenterende materialevalg.

Svendborgs gamle torv findes en af byens mest kendte skulpturer skabt af billedhuggeren og keramikeren Niels Hansen Jacobsen med titlen Havfruer, der laver malstrøm. Den er skænket til byen gennem en donation fra generalkonsul Peter Mathias Wessel og forestiller fire havfruer, der oversprøjtes med vand af seks havvæsner. Bronzeskulpturen, der første gang blev opstillet i 1930, har haft flere forskellige placeringer; fra 2014 på Torvet med et nyt bassin.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup fik Stig Brøgger, Hein Heinsen og Mogens Møller opgaven med at udsmykke stedet. De tre kunstnere skabte i perioden 2004-07 en række stedsspecifikke værker, der forholder sig til stedets historie, arkitektur og kunst på en kommenterende måde. Det mest markante og centralt placerede værk er skulpturen Omorica, der tårner sig op i 9,5 m’s højde og er skabt af maler og billedhugger Stig Brøgger. Værket består af fire store skævt stablede betonklodser, hvorpå to omorikagraner i bronze er placeret. Klodserne giver indtryk af noget ustabilt og foranderligt i al sin tyngde og kommenterer derved på det monumentale udtryk, som den ældre bygningsmasse repræsenterer. Grantræerne peger bl.a. på den nordiske tilknytning og kan ses som en modvægt til de heroiske og antikke referencer, der ses i skolens arkitektur og klassiske skulpturer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst