Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 17 m; højde: 2,5 m (opmålt i 1941)

Noteret som overpløjet i 1957.

Undersøgelseshistorie

Midt i højen lå en stendynge, som indeholdt i alt fem grave.

.

Kvindegraven uden for den centrale stendynge, inden den udgraves.

.

1874: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1874 Fårevejle sogn og beskrev lokaliteten således: "Mod N. har paa Bakkeryggen ligget 5 Høje paa Rad, der ere overpløjede, naar undtages den Del af den nordl. Høj, der ligger indenfor Skjellet til denne Lod ....Ligesom ....have de været pløjede i de sidste 20 Aar [siden 1854]. Af Fund mindes ingen."

Gravhøjen (sb. 52) før udgravningens begyndelse.

.

1941: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1941 var C.J. Becker i Fårevejle sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev beskrevet: "Høj, 2,5 x 17 m. Mere end Halvdelen helt bortgravet. Resten staar med nøgen, lodret Skrænt mod NØ. Centralgraven muligt urørt. Græsklædt i Ager."

Del af højrækken "Manghøje". I baggrunden ses gravhøjen sb. 52, i forgrunden højen sb. 55, som er fredet.

.

Før 1957: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved E. Bendixen

Nationalmuseet foretog i 1955-58 en undersøgelse af den delvis ødelagte højrække "Manghøje", af gravhøjen var der kun en rest tilbage. Midt i denne blev der afdækket en stendynge, ca. 8 m i diameter, som indeholdt fire grave med ubrændt lig fra ældre bronzealder og en yngre brandgrav, der senere var gravet ned i højen. I ingen af disse grave blev der fundet mere end højst et par smågenstande. Uden for højens centrale stendynge lå til gengæld en kvindegrav med et rigere udstyr. Graven, der var anlagt efter de andre grave med ubrændt lig, bestod af en næsten helt opløst trækiste, i siderne støttet med sten. Gravgaverne omfattede en dolk, en bælteplade og et lille stykke af et spiralformet rør, det hele af bronze, desuden tre perler af rav, tre af turkisblåt glas og en af perlemor.

Før 1985: Lokaliteten blev besigtiget af M. Bekmose, Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

Højen skåret igennem fra SV til NØ. På bunden af højen under stendyngen ses de ældste grave (A og C), uden for stendyngen og i et højere niveau ligger kvindegraven (Grav F).

.

I forbindelse med nyberejsningen i den nordlige del af Vestsjællands amt kunne det konstateres, at en del C-fredede høje enten var overpløjede eller på anden måde sløjfede. De vil derfor ikke blive tinglyst. Det gælder også for denne høj med fredn.nr. 2922- 20.

Udgravningen er afsluttet: gravhøjen sb. 52 til højre i billedet er jævnet med jorden, og tilbage af højrækken "Manghøje" er kun den fredede gravhøj sb. 55.

.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav A)

Længde: 2,25 m; bredde: 0,8 m (opmålt i 1957)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav C)

Længde: 2,25 m; bredde: 1 m (opmålt i 1957)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav B)

Længde: 2,4 m; bredde: 0,4 m (opmålt i 1957)

Dækket af en stendynge.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.) (Grav D)

Bredde: 1,1 m (opmålt i 1957)

Dækket af en stendynge.

Brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav F)

Længde: 2 m (opmålt i 1957)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links