Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj) i 2 faser. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) og Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Omgivet af randsten.

Kort, hvoraf Thinghøjs beliggenhed fremgår.
.
Plan over de mange grave og mulige grave i Thinghøj. Det fremgår ikke af planen, at gravene ligger i forskellige niveauer. De to stenkredse har omgivet hver sin højfase, og den stiplede oval "A" markerer en stenpakning i den ældste højfase.
.
Tværsnit igennem Thinghøj fra øst til vest. Tegningen giver et indtryk af de mange begravelser, der er foretaget i højen gennem hele bronzealderen: i bunden af højen den ældre bronzealders trækister med ubrændte lig, i de højere niveauer urnegravene fra yngre bronzealder.
.
Tegning af Stenkisten (Grav O). Den døde var brændt, og knoglerne indsvøbt i først et uldent klæde dernæst en dyrehud. De store sten, der dækkede graven, er markeret med rødt.
.
Det lille læderetui med resterne af bronzekniven, som blev fundet i den formodede barnegrav (Grav A1)
.
Bronzesværdet med rester af skede og ragekniven, som det blev fundet i Grav A9.
.
Bronzesværdet , som fandtes i Grav A9.
.
Ragekniv med hestehovedformet greb, fundet i Grav A9.
.

Undersøgelseshistorie

1881: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1881 Ubby sogn og beskrev lokaliteten således: ""Thinghøje", den nærmest ved Landevejen er en meget anselig velbevaret Høj, der er sporet Sten i den og den menes at indeslutte et "stort Gravkammer". (forgæves Fredningsforsøg)."

1884: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved V. Boye

Directionen for de antiquariske Mindesmærker havde forgæves forsøgt at få fredlyst den store og smukt beliggende Thinghøj. Parcellist Jacob Pedersen, på hvis jord højen lå, havde nemlig stillet så urimelige erstatningskrav, fordi han ventede at finde store skatte i højen, at det ikke havde været muligt. Da han i foråret sammen med en husmand begyndte at grave ned i højen fra toppen og der stødte på lerkar og egeplanker, indvilgede han dog i at lade Thinghøj videnskabeligt undersøge. Ved Vilhelm Boyes udgravning samme år blev en stor del af højen undersøgt. Thinghøj er opført ad to omgange, og begge højfaser har været omgivet af en randstenskæde. Den inderste og ældste gravhøj rummede mindst 12 begravelser, hvoraf to (grav A1 og A9) kunne dateres sikkert til midten af ældre bronzealder. I den yngre højfase konstateredes i alt 15 brandgrave, heriblandt en stenkiste (Grav O) fra den sidste del af ældre bronzealder og flere urnegrave fra yngre bronzealder. Imellem de mange grave var der både barne- og dobbeltbegravelser.

Grav A1, som formentlig havde været en plankekiste, indeholdt brudstykker af en bronzepincet (ikke bevaret) og et lille etui, dannet af to stykker halvmåneformet læder. Heri lå nogle helt opløste bronzestykker, sandsynligvis resterne af en kniv. Endvidere fandtes fragmenter af uldtøj og spor af et ubrændt lig, rimeligvis et barn.

I Grav A9, ligeledes en formodet plankekiste, fandtes et bronzesværd med læderbeklædt træskede, en ragekniv med hestehovedformet greb og nogle rester af uldent stof. Der var derimod ingen rester af den døde, der givetvis har været en mand. Stenkisten (Grav O) er formentlig anlagt i forbindelse med udvidelsen af højen. Heri lå en dynge brændte menneskeknogler indsvøbt i et uldent klæde og derefter i et dyreskind. I klædet sad to bøjlenåle af bronze.

1941: Fredningsrejse

Foto: L. Pedersen, Skov- og Naturstyrelsen, 1983
.

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1941 var P.V. Glob i Ubby sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: ""Tinghøj" 3 1/2 x 16 m. Granklædt i Ager. Siderne afgravede. Tilgroet Hul i Vestside."

Bevaret knoglemateriale

Fra dette fundsted forefindes der materiale på Antropologisk Laboratorium. Udateret, usigneret undersøgelse på Antropologisk Laboratorium. Desuden undersøgt af Niels Lynnerup, Antropologisk Laboratorium, 1996.

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav A1)

Dækket af en stendynge.

Diverse. Læder. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.).

.

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav A9)

Dækket af en stendynge.

10 jordfæstegrave. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Dækket af en stendynge.

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.) (Grav O)

Længde: 1,7 m; bredde: 0,65 m (opmålt i 1884)

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

14 brandgrave. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.)

Min. 1 fund fra grav. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Bautasten. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links