Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Noteret som overpløjet i 1878.

Undersøgelseshistorie

1844: Lokaliteten blev besigtiget af Carøe og S. Thorsen, Nationalmuseet

[Høj afsat på gl. kort ]. Sløjfet.

1878: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.

I august 1878 blev der til Nationalmuseet indleveret et fund bestående af en guldbelagt armring, et antenneformet greb til en lille kniv samt et fragment af en bøjlenål, alt sammen fra yngre bronzealder periode V. Fundet var gjort af gårdejer Lars Hansen i den stærkt overpløjede og næsten sløjfede "Lille Magehøj". I ca. 3/4 alens dybde havde der stået en urne med brændte ben, omgivet af fire sten og indeholdende de ovennævnte genstande.

1878: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.

I november samme år indsendte provst Hasle, Asnæs, et par bronzegenstande, nogle dyretænder, lidt trøsket træ samt et fragment af et menneskekranium, som stammede fra den nu helt sløjfede Lille Maglehøj. Ca. 3/4 alen under den tidligere fundne urnegrav havde gårdejer Lars Hansen i et "stensat rum" på ca. 2 alen i kvadrat fundet et bronzesværd og en bøjlenål fra ældre bronzealder. Imellem stenene i graven, som var omkring 1/2 alen tykke, var der tætnet med tang; dæksten havde han ikke bemærket, men de kunne være fjernet ved en tidligere lejlighed.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links