Kort over Frederiksberg Have og Søndermarken
Kort over Frederiksberg Have og Søndermarken
Af .

Bygningshistorie

Norske Hus fra 1788 er beliggende ved den del af Søndermarken, der hedder Norske Parti. Partiet var en tilføjelse til den omlægning af haven i romantisk stil, som var afsluttet året før. Det består af et lille højdedrag, hvorpå huset står. Nedenfor ligger en dalsænkning med store klippeblokke. I bunden af det, der oprindeligt var en sandgrav, blev der skabt en kunstig elv, hvorover der spænder en spinkel og stejl træbro. Broen er fornyet flere gange, senest i 2011. Beplantningen af gran og birk skulle give mindelser om norsk natur.

Huset har formentlig oprindeligt været tjæret; sådan fremstår det igen i dag efter at have været rødmalet i mange år. De hvide vinduesomramninger er nyere, formentlig fra anden halvdel af 1800-tallet. På et tidspunkt er svalen blevet inddækket med bræddebeklædning; denne er dog siden fjernet igen.

Norske Hus er ikke bare et fint eksempel på romantikkens fascination af det fremmedartede og dramatiske, men også for den store rolle, Norge spillede i tiden. Netop i 1788 var Kronprins Frederik deroppe i forbindelse med den korte krig med Sverige, kaldet ”Tyttebærkrigen”, og den tur har formentlig inspireret til anlægget.

Tidslinje over Frederiksberg Have og Søndermarkens historie
Tidslinje over Frederiksberg Have og Søndermarkens historie
Af .

Bygningsbeskrivelse

Norske Hus er et lysthus i én etage. Ved vestgavlen er der en svale båret af fire træsøjler. Huset er udført i traditionel lafteteknik, nærmere bestemt den såkaldte kam- eller sinklaft, der fandtes flere steder i Sydnorge. Formentlig er huset enten hentet ned fra Norge, eller man har haft folk hernede, der kunne teknikken. Stråtaget har små rundbuede kviste i gavlene og kraftigt tagudhæng mod nord. Det indre er delt i tre rum, et større i vest og to mindre mod øst.

Miljømæssig værdi

Norske Hus i Søndermarken ligger ved Norske Allé. Bag det udgør det norskinspirerede parti sin egen lille enklave. Anlæggets miljømæssige værdi ligger i oplevelsen nedefra, ved den kunstige elv. Herfra har man, om ikke et autentisk indslag af norsk natur, så et meget sigende indtryk af, hvad der skulle til for at gøre indtryk på en dansker i en tid, hvor det endnu ikke var almindeligt at rejse.

Kulturhistorisk værdi

Norske Hus i Søndermarken er som anlæg et udtryk for romantikkens sværmeri for det overraskende og eksotiske. At opdage et lille stykke Norge midt i en ellers skikkelig dansk have, sendte den følsomme beskuers fantasi på vingerne. Huset med dets traditionelle norske byggeskik vidner om de nære relationer mellem tvillingrigerne i årene op til afståelsen i 1814. Byggemåden er utraditionel i en dansk sammenhæng, men huset er blot det ældst bevarede af de mange norske huse, der gennem de sidste 300 år er blevet opført her i landet.

Arkitektonisk værdi

Norske Hus i Søndermarken har sine væsentligste arkitektoniske værdier i placeringen i det norskinspirerede landskab, i den traditionelle byggeskik og den enkle materialeholdning, tømmer og tagrør.

Videre Læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Slotte

Se alle artikler om Slotshaver