Det planlagte byggeri på Amager Fælled, der ifølge helhedsplanen for Ørestad udgjorde det fjerde og endnu ikke opførte kvarter, førte til flere demonstrationer, bl.a. her d. 10. september 2017, hvor flere tusinder var samlet for at protestere mod kommunens planer.
.

Bydelens politiske landskab

De borgerlige partier står lidt stærkere i Amager Vest end i hele kommunen, men er stadig meget langt fra flertal. Ved sidste kommunalvalg i 2017 fik det borgerlige valgforbund 26,8 % i Amager Vest mod 23,6 % i hele kommunen.

Stemmefordelingen mellem valgforbund ved kommunalvalget i 2017*
Valgforbund Amager Vest Københavns Kommune
1. C+D+I+K+O+V 26,8 % 23,6 %
2. A+B 35,8 % 36,4 %
3. E+F+J+M+Q+R+Ø 26,8 % 28,1 %
4. G+H 0,2 % 0,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

Socialdemokratiet og Enhedslisten blev de største partier i bydelen med hhv. 26,3 % og 15,9 %. Herefter fulgte fire partier med hver omkring 10 % af stemmerne: SF, Radikale Venstre, Alternativet og Venstre.

Ved folketingsvalget i 2019 beholdt Socialdemokratiet lige netop positionen som det største parti med 17,5 % af stemmerne. Lige efter kom Radikale Venstre, Enhedslisten og Venstre, der hver havde stemmetal på over 15 %.

Stemmeprocent ved kommunalvalg i Amager Vest i 2005, 2009, 2013 og 2017*
2005 2009 2013 2017
A. Socialdemokratiet 39,7 % 31,6 % 27,5 % 26,3 %
B. Radikale Venstre 10,6 % 8,2 % 10,9 % 9,6 %
C. Det Konservative Folkeparti 5,1 % 6,7 % 5,2 % 6,0 %
D. Nye Borgerlige - - - 1,2 %
F. Socialistisk Folkeparti 10,9 % 20,3 % 9,2 % 9,6 %
I. Liberal Alliance - 0,9 % 5,1 % 4,2 %
K. Kristendemokraterne 0,5 % - 0,2 % 0,2 %
O. Dansk Folkeparti 6,8 % 8,6 % 8,3 % 5,5 %
V. Venstre 14,6 % 11,3 % 13,8 % 9,7 %
Ø. Enhedslisten 8,9 % 8,8 % 16,6 % 15,9 %
Å. Alternativet - - - 9,6 %
Stemmeprocent 54,2 % 50,3 % 60,3 % 59,2 %

*DEN DANSKE VALGDATABASE OG KMDVALG.DK

I forhold til hele kommunen var de to største forskelle, at Enhedslisten fik en lidt mindre stemmeandel, mens Venstre fik en lidt større.

Amager Vest Lokaludvalg består af repræsentanter fra partier og foreninger og fungerer som bindeled til Borgerrepræsentationen, som bl.a. kan rådføre sig med lokaludvalget i forbindelse med den lokale byplanlægning.

Fremtidsplaner og strategier

I Kommuneplan 2019 er Amager Vest fortsat et af kommunens store udbygningsområder. Det skyldes først og fremmest den fortsatte udvikling af Ørestad, der frem mod 2031 forventes fuldt udbygget. I begyndelsen af 2020 var der omkring 9.400 boliger med ca. 20.000 indbyggere i Ørestad. Hertil kommer over 800.000 m2 til erhverv.

I planen frem til 2031 regner kommunen med, at der er plads til en yderligere udbygning med et tilsvarende antal boliger og et lige så stort nyt erhvervsareal. Det vil i givet fald betyde, at Ørestad City og Ørestad Syd bliver fuldt udbygget.

Hovedparten af udbygningsplanerne er hidtil planlagt og realiseret uden store arealkonflikter, da udbygningen foregik på ubebyggede offentligt ejede arealer. Et sted rejste der sig imidlertid en stor modstand mod et planlagt byggeri på et fredet areal. Det havde i flere årtier været masterplanen, at Ørestad Fælled Kvarter skulle have været den fjerde del af Ørestad efter de tre andre: Ørestad Nord, Ørestad Syd og Ørestad City. Men en bred modstand mod bebyggelsen af arealet rejste sig, bl.a. under henvisning til trusler mod dyreliv og mod Fælleden som grønt og rekreativt område. Det endte med, at Borgerrepræsentationen i 2018 ændrede beslutningen og friholdt arealet for bebyggelse, selv om det lå lige ved en metrostation.

Kommunen måtte herefter finde alternative byggemuligheder længere væk fra stationer og længere mod vest på Amager Fælled for at kompensere Udviklingsselskabet By & Havn I/S for tabet af værdifulde byggerettigheder. Det offentligt ejede By & Havn (hvor kommunens andel er 95 %) er afhængigt af grundsalg for at kunne afvikle gælden fra metrobyggeriet. Som erstatning planlægges i stedet bl.a. byggeri af ca. 2.000 boliger på et område nord for Vejlands Allé.

Den kommunale service er løbende udbygget med daginstitutioner og skoler. Der påtænkes yderligere udbygning med flere vuggestuer og børnehaver og tre skolespor mere.

Der er planlagt en ekstra indsats for at få Hørgården i Urbanplanen med ca. 1.600 beboere af regeringens ghettoliste. Det indebærer bl.a. nye kriterier for udlejning af lejligheder. Hvis ikke det kan løfte Hørgården af ghettolisten, er næste skridt at frasælge almennyttige lejligheder som ejerlejligheder for at ændre beboersammensætningen.

Stemmefordelingen ved folketingsvalget i 2019 i Amager Vest og Københavns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om politik og planer i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Politik og planer