Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Plan af bronzealdergraven med sværdet (tegnet med grønt) og de udaterede stenlægninger (grå).

.

Gravhøjen skåret igennem: på bunden ses bronzealdergraven, der var dækket af en stendynge, og i et lidt højere niveau de uregelmæssige stenlægninger.

.

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Diameter: 15,06 m; højde: 2,82 m (opmålt i 1881)

Diameter: 22 m; højde: 2,8 m (opmålt i 1908)

Diameter: 16 m; højde: 2,33 m (opmålt i 1921)

Noteret som overpløjet i 1939.

Bronzealdergraven på højbunden under udgravning. Stenene har dannet ramme om en nu bortrådnet trækiste.

.

Undersøgelseshistorie

1881: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Bahnson og E. Schiödte i 1881 Hallund sogn og beskrev lokaliteten således: "Høi, 48 F. i Tværmaal, 9 F høi; fuldstændig bevaret."

1908: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Kjær i 1908 Hallund sogn og beskrev lokaliteten således: "Til "Røverstuen". Høj, 2,8 M. h., 22 M. br. Vestre og søndre Side afgravede til ca. 2/3 M. over Bunden, dog at ved Centret endnu 1-1 1/2 M. Jord er tilbage. Egnet til Undersøgelse. Ældre Ber: fuldt bevaret."

1920: Oplysning om gamle fund fra lokaliteten

Det oplystes, at der i siderne var fundet flere urnegrave. Urnerne blev slået i stykker.

1920: Lokaliteten blev besigtiget af C. Neergaard, Nationalmuseet

Besigtigelse af fundstedet sammen med lærer P. Rørsig.

1921: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Kjær

I den nordøstlige del af den stærkt afgravede høj fremkom nogle mulige sammenhørende stenlag (A og B), der var temmelig uregelmæssige. I et af dem fandtes et par små lerkarskår fra stenalderen. Stenene repræsenterede formentlig ingen anlæg. Centralgraven (grav C) var anlagt på den gamle overflade. Den bestod af en 4,1 x 1,9 m stor og indtil 2/3 m høj aflang pakning, der var ret uregelmæssig og dannet af sten af meget vekslende størrelse. Stenene havde omgivet en bulkiste af egetræ som var anbragt på et stenlag. Ved sydsiden var nedlagt en sværdklinge af bronze. Dele af skeden var bevaret. Foruden træspor fandtes mellem stenene enkelte lerkarskår.

1939: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1939 var M.B. Mackeprang i Hallund sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 30 blev beskrevet: "Overpløjet."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav C)

Længde: 2 m (opmålt i 1921)

Dækket af en stendynge.

Min. 1 brandgrav. Bronze- eller jernalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links