Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 16 m; højde: 3,11 m (opmålt i 1898)

Diameter: 15 m; højde: 2 m (opmålt i 1939)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Stenkisten set fra siden; på bunden af graven anes sværdet og de øvrige oldsager.

.

1878: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Petersen i 1878 Haverslev sogn og beskrev lokaliteten således: ""Rendhøj". Ret anselig Høj med store Randstene, der ere synlige mod Ø, hvor en stor Del af Højen indenfor dem er bortgravet."

1898: Fund gjort i forbindelse med fjernelse af sten fra fortidsminde

Ved gravning efter sten var ejeren stødt på overliggeren af en stensat grav og en randstenskæde af svære sten, som han fjernede.

1898: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Efter meddelelse fra lærer P. Petersen, som fik arbejdet standset, besigtigedes fundstedet af lærer J. Skjoldborg, der anmeldte fundet til Nationalmuseet.

1898: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Kjær

Lidt øst for højmidten frilagdes en stensat kiste af aflang firsidet form, dækket af rundagtige flade sten. Kisten var anlagt i højfylden ca. 10-20 cm over undergrunden og omgivet af talrige støttesten. I bunden af kisten var anbragt et 10-20 cm tykt fast lag fyld og derover en brolægning af småsten. På brolægningen lå de næsten fuldstændig opløste skeletdele af et menneske, som var nedlagt i udstrakt stilling på ryggen med hovedet i vest. Den døde syntes nedlagt påklædt. Brudstykker af vævet tøj optoges på forskellige steder i hele kisten. I kistens nordside fandtes ved den dødes venstre side et sværd med velbevaret træskede og med et greb af ben eller horn. Få cm sydligere lå en lille plet af bronzeoxyd og nær klingens overende en svær bronzeknap. Omtrent midt i kisten fandtes ved den nordre side en bøjlenål af bronze. Ved hovedets venstre side lå et lille, rundt træfragment. I udgravningsfeltetes nordvestre hjørne frilagdes ca. 20 cm over undergrunden en meget uregelmæssig stendynge.

1939: Fredningsrejse

Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1939 var T. Mathiassen i Haverslev sogn, hvor bl.a. rundhøjen blev fredet med følgende beskrivelse: "Høj, 2 x 15 m.; Vestsiden stejlt afgravet; Toppen og Østsiden dybt udhulet. Græs i Ager."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Længde: 2,25 m; bredde: 0,8 m (opmålt i 1898)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links