I Amager Vest er 53,1 % medlemmer af folkekirken mod 53,3 % i hele Københavns Kommune. Sognene Højdevang, Solvang og Islands Brygge samt størstedelen af Sundby Sogn ligger i bydelen. Islands Brygges Sogn fik i 2016 tillagt den sydlige del af Ørestad, så hele Ørestad nu ligger i sognet. To studenterpræster ved Københavns Universitet er knyttet til hhv. Hans Tausens Kirke på Islands Brygge og Kirken i Ørestad.

I Solvang Kirke, som bl.a. betjener beboerne i Urbanplanen, står det sociale sognearbejde og Indre Mission stærkt. I kirken holder valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh faste gudstjenester på farsi for iranske kristne.

Købnerkirken på Shetlandsgade fra 1940 er opført af baptistmenigheden på Amager, stiftet i 1891. Kirken er tegnet af Charles K. Gjerrild og opkaldt efter Julius Købner, der i 1839 foretog den første baptistdåb i Danmark. En større filippinsk baptistmenighed har holdt gudstjenester i kirken siden 1992.

Den apostolske karismatiske Amagerbro Frikirke blev etableret i 1997 og købte i 2016 Det Danske Missionsforbunds tidligere kirke på Tingvej fra 1924.

Den katolske Sankt Annæ Kirke på Dronning Elisabeths Allé, tegnet af Sven Risom, blev indviet i 1938. Den erstattede en katolsk kirke fra 1903 samme sted. Begge blev opført af den katolske menighed, som etablerede sig i Sundby i 1897. Sankt Annæ Skole begyndte samme år at undervise menighedens børn og kunne i 1967 indvie en nybygget skole på Otto Ruds Vej. Både en polsk og en stor filippinsk menighed anvender kirken.

Den norske sømandskirke Kong Haakons Kirke nær Ved Stadsgraven blev opført i 1958. Kirken betjener hovedsagelig herboende nordmænd og danner ramme om fejringen af norske mærkedage som 17. maj.

Videre læsning

Læs mere om religion og trossamfund i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund