Arken, det nye missionshus i Hvide Sande, blev indviet i 2017. Arken er tænkt som et kulturhus for alle byens borgere, og rundt om huset er multibane, skaterpark, legeplads og bålhytte, som er frit tilgængelige for børn og unge i byen.
.
Forfatteren og præsten Kaj Munk og hans familie er her samlet i stuen i Vedersø Præstegård.
.

De 46 sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune er inddelt i to provstier: Ringkøbing Provsti og Skjern Provsti. Provstierne er oprettet efter Strukturreformen i 2007 og hører under Ribe Stift.

De otte nordligste og nordvestligste sogne i Ringkøbing Provsti ligger i Holstebro Kommune, da stiftsgrænsen ikke er sammenfaldende med de nye kommunegrænser. De øvrige 18 sogne i Ringkøbing Provsti ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing Provsti har 24 menighedsråd, 13 pastorater og 16 sognepræster. Provstiet har en af landets højeste dåbsprocenter.

Skjern Provsti består af 28 sogne, der alle ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Provstiet har 22 menighedsråd og er inddelt i 14 pastorater med i alt 19 sognepræster. Samlet er 84,5 % i kommunen medlem af folkekirken, hvilket er betragteligt over landsgennemsnittet på 74,7 % (1. jan. 2019).

De mange vestjyske sogne har oplevet flere vækkelser, først den pietistiske vækkelse herrnhutismen i det tidlige 1800-tal, siden to store vækkelser i form af grundtvigianismen og missionsbevægelserne. Endnu står især Indre Mission stærkt, især syd for Ringkøbing. Hele egnen er stadig præget af en konservativ sognekultur med stor opbakning til folkekirken og det traditionelle kirkeliv. Egnen byder som et af få steder i landet også på politisk organiserede kristne i form af et stærkt Kristendemokraterne (tidl. Kristeligt Folkeparti).

Fra 1782 havde en herrnhutisk udsending fra brødremenigheden i Christiansfeld sit virke i Skjern og byens »pilgrimshus«. Herrnhuterne havde siden 1745 haft tilladelse til at holde møder, der blev ledet af de såkaldte emissærer. Emissær Frans Lund kom til byen i 1815 og arbejdede for den såkaldte nørrejyske diaspora af herrnhutere.

I 1844 kom endnu en pietistisk vækkelse over især skjernboerne. Den var nu ikke længere ledet af herrnhuterne. Denne fornyede »gudelige« vækkelse optrådte kritisk over for statskirken, hvorfor myndighederne greb ind med vold og fængslinger af forsamlingernes medlemmer og deres lægprædikanter. I løbet af 1830’erne var der opstået spændinger mellem de oprindelig herrnhutiske forsamlinger og denne spirende »gudelige« forsamlingsbevægelse, der var anført af fynske prædikanter. Efterhånden blev forsamlingerne særligt præget af N.F.S. Grundtvigs og J.C. Lindbergs nationale og kirkelige tanker.

En del af Ringkøbing-Skjern-egnens yngre præster var grundtvigianere, bl.a. Vilhelm Birkedal, der oprettede en missionsforening og stærkt støttede forsamlingerne. Han fastholdt endda sin støtte, da Grundtvig selv afviste dem. Også den kendte grundtvigianske friskolemand Christen Kold havde sin baggrund i områdets præste- og vækkelsesmiljø og virkede som huslærer her. I Borris oprettede præsten C.J.L. Krarup et af de første seminarier i 1802. I 1860’erne, da Indre Mission for alvor blev en samlet og organiseret bevægelse, skilte forsamlingerne sig i to retninger: en indremissionsk og en grundtvigiansk. I Skjern fik Indre Mission, Luthersk Missionsforening og Evangelisk Luthersk Mission siden hver deres missionshuse.

I Stadil Sogn var Venstremanden J.C. Christensen degn (førstelærer) fra 1886 til 1901. Han stod siden i egenskab af kultusminister bag indførelsen af menighedsrådene i 1903. Nær ved Ulfborg ligger Vedersø, hvor den nationaltsindede forfatter Kaj Munk var præst.

Der er to selvstændige kredse af Grundtvigsk Forum (tidl. Kirkeligt Samfund) i Ringkøbing og Skjern. I forbindelse med nedlæggelse af lokale folkeskoler er der oprettet en række nye friskoler i kommunen, hvoraf flere bygger på et grundtvig-koldsk skolesyn. Det gælder Velling Friskole (1992), Lyne Friskole (2005) og Stadil-Vedersø Friskole (2013).

Indre Mission har samfund i både Ringkøbing og Skjern og i flere af de mindre byer i kommunen, bl.a. Hee, Finderup, Dejbjerg, Hanning, Bølling, Videbæk og Nørre Bork. I mange af kirkerne er der også kredse, kor og afdelinger af Indre Missions Ungdom. Missionshusene i både Skjern, Ringkøbing og Videbæk samt det nyeste fra 2017 i Hvide Sande er moderne bygninger, der fortæller om en bevægelse, der stadig trives.

I Skjern har en blandet kreds af kirkelige folk inden for og uden for folkekirken etableret Skjern Kristne Friskole i 1974 og den integrerede institution Solsikken i 2007, som begge virker på et kristent grundlag. Ringkøbing er hjemsted for et af landets få gymnasier knyttet til den indremissionske bevægelse, Det Kristne Gymnasium (grundlagt 1979), der virker for et skolemiljø »på bibelsk grundlag«. Derudover kan nævnes Sømandscaféen i Hvide Sande, som er placeret i det forhenværende sømandshjem, der i 2012 blev solgt og nu drives som almindeligt hotel. Det første sømandshjem i Hvide Sande blev indviet i 1933 i forbindelse med den nyanlagte havn. Sømandshjemmet blev dog hurtigt for lille og i begyndelsen af 1950’erne erstattet af den nuværende bygning. I Skjern blev den missionske valgmenighed Skjern Bykirke grundlagt i 2006. Efter indførelsen af homoseksuelle vielser i folkekirken i 2012 ændrede den status til frimenighed. I 2018 indviede menigheden en ny kirke i det tidligere andelsslagteri i Skjern. I byen findes også Skjern Pinsekirke i Bredgade.

I Ringkøbing var frikirken JesusKirken aktiv indtil 2005. Kirken praktiserede helbredelsesomvendelser. Luthersk Missionsforening er meget aktiv i området med kredse i bl.a. Ringkøbing og Videbæk og frimenigheder i Spjald (missionshuset Bethania i Vestergade), Skjern (LM-Kirken i Nørregade) og Tarm (med gudstjenester i Seniorgården). Lidt uden for Skjern ligger Sædding Efterskole (oprettet 1974) og i Tarm efterskolen Solgården (oprettet 1978). De er to ud af i alt fire luthersk missionske efterskoler i Danmark. Jehovas Vidner har rigssale i Ringkøbing og Tarm.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund