Rundhøj, mv., Snehøi

7918 oversigt
.

Artikelstart

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31236
Sted- og lokalitetsnummer
030702-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst

2014: Skal omtinglyses på korrekt matrikel. Samtidig ændres fredningen til: Rest af oprindeligt stor høj, Snehøj. Højen er ca. 6 m høj og 30 m i diameter. Der er en kvart- til halvcirketformet, stejl indgravning i den nordøstlige del. Den nordlige del af vestsiden er ligeledes stejlt afgravet. Den sydlige del af højen er velbevaret. I dyrket mark, bevokset med krat og mindre løvtræer. ******************************************** Tidligere beskrivelse tinglyst 1942-03-31 på matr.nr. 12e Gislinge By, Gislinge: Vestlige del af "Snehøj", stor høj, opr. 6 x 30 m. Hele østlige halvdel og centralpartiet bortgravet. Også vestsiden noget forgravet.

Undersøgelseshistorie

1889
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
18' høi, N.- S. 95' i Diameter. Mere end den østl. Halvdel er bortgraven, heri fandtes en stor Stenkiste, og Bronzesagerne B 4251-59, og Sagerne A 9614-15. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
1889
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1889
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestlige Del af "Snehøj", stor Høj, opr. 6 x 30 m., Hele østlige Halvdel og Centralpartiet bortgravet, ogsaa Vestsiden noget forgravet.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Snehøj" (større højrest) Højen er bedst bevaret mod SV og S, hvor den er jævnt rundet. Mod Ø, NV og N er der i ældre tid gravet ind til midten , så den fremtræder som en aflang kam i N-S'lig retning i den nordlige halvdel. Set fra S (landevej) ser den nogenlunde intakt ud. Kunne ved pleje/restaurering blive ***. Mål ca. 6 x 30 x 30 m. Højen ligger lidt mere mod SV end det fremgår af kortene. Især forover fremtræder siderne uden vegetation, burde tildækkes og -såes, så der ikke dannes erotionskløfter. Der findes en overpløjet høj ca.10 m mod SV, mål ca. 0,8 x 20 x 20 m. Højt i terræn, omtrent 50 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj (rest), på mindre bakke, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links