Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Højde: 1 m (opmålt i 1914)

Noteret som overpløjet i 1868.

Undersøgelseshistorie

1868: Fund foræret til Nationalmuseet

Parcellist og væver Hans Larsen stødte under markarbejde på nogle sten, begyndte at grave og nåede i knap en meters dybde ned til en stenlægning, hvorpå der lå et større træstykke, givetvis resterne af en kiste, som i siderne havde været støttet af større sten. Oven på træet fandtes et bronzesværd med guldbelægning på grebet. Den høj, som oprindelig dækkede graven, havde allerede i 1868 været overpløjet i mange år.

1881: Genstande indleveret til Nationalmuseet som danefæ

Tretten år senere gjorde Hans Larsen endnu et fund under gravning efter sten på samme sted. Fundet, der må stamme fra en ældre bronzealders kvindegrav, består af to guldspiralringe, en dolk, en bælteplade, en spiralarmring, en halskrave og en nål, alt sammen af bronze, samt en ravperle og nogle basttrevler, hvis funktion ikke kendes. Genstandene indsendtes til Museet, men om gravens konstruktion foreligger ingen sikre oplysninger.

1914: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Friis Johansen i 1914 Maglebrænde sogn og beskrev lokaliteten således: "Rund Høj, overpløjet og stærkt udpløjet, men endnu ca. 1 m høj."

Gravhøjen indeholder

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Jordfæstegrav. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links