Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1873: Fund gjort i forbindelse med fjernelse af sten fra fortidsminde

Ved en kraftig stormflod den 13. november 1872 blev en del af gravhøjen "Toftehøj" på gårdejer Hans Krolls mark skyllet bort. Derved blotlagdes 4-5 "gravkamre", hvis indhold formentlig forsvandt ned i en nærliggende mergelgrav. I et tilbageværende "gravkammer" (jættestue) fandt ejeren i februar 1873 et lerkar, indeholdende tre hængekar, flere arm- og halsringe, bøjlenåle, forskellige redskaber og bronzefragmenter. Hængekarrene stod oven på hinanden i lerkarret, inden i dem lå de mindre genstande, og uden om de større ringe. Det var gårdejerens hensigt at benytte stenene i gravhøjen til genopførelse af sin bortskyllede gård. Genstandene indsendtes af stiftamtmand baron Holsten, som også havde fået Kroll til at udsætte den videre gravning, til Museet havde haft lejlighed til at undersøge højen.

1873: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved H. Hage

På Museets anmodning foretog cand. teol. Hother Hage, Stege, i slutningen af februar en udgravning af jættestuen. Lerkarret med bronzesagerne fra yngre bronzealder havde stået i gangen, og på dets plads fandt Hage yderligere en lille syl. Selve kammeret var fyldt med jord og næsten urørt. Ud over menneskeskeletter fandtes flintmejsler og -flækker, lerkarskår og ravperler. Fundet af en flintdolk og nogle små stykker bronze indcierer, at jættestuen også har været anvendt til begravelser i senneolitikum/ældre bronzealder.

1880: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte S. Müller i 1880 Gedesby sogn og beskrev lokaliteten således: "Jættestue, sløifet herfra Mus.N: A1605-22."

Gravhøjen indeholder

Storstensgrav (dysse eller jættestue). Yngre stenalder, dysse- eller jættestuetid

Længde: 9,73 m; bredde: 2,51 m; højde: 1,31 m (opmålt i 1873)

Min. 3 fund fra grav. Dolktid eller ældre bronzealder

Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links