Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Højde: 1,25 m (opmålt i 1914)

Noteret som overpløjet i 1914.

Undersøgelseshistorie

1869: Genstande indleveret til Nationalmuseet som danefæ

Gårdejer H. Hansen fandt ved gravning i en høj på sin græsmark en guldring og et fragmenteret sværd med guldbelægning på grebet. Genstandene lå i en stenkiste sammen med ubrændte menneskeknogler, og de indsendtes til Museet af agent Wied i København.

1914: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Friis Johansen i 1914 Gundslev sogn og beskrev lokaliteten således: "Rund Høj, overpløjet endnu ca. 1.25 m høj. Derfra Mus.nr. B434-35."

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)

Længde: 1,9 m (opmålt i 1869)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links