Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Højde: 0,65 m (opmålt i 1913)

Noteret som overpløjet i 1913.

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

Af de tre stenkister, som blev udgravet i højen, var de to mandslange (grav B-C) fra ældre bronzealder, mens den lille (grav A) indeholdt en urne fra yngre bronzealder.

.

1913: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte H. Kjær i 1913 Ræhr sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.3) således: ""Tvedhøj"(Tvehøj?), nu overpløjet, i Korn. ca. 2/3 M. h Først pløjet 1890 og var da kun lidet større."

1943: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Arkæolog Dr. Karl Kersten fra Kiel meddelte, at man ved den tyske krigsmagts befæstningsarbejder var truffet på forskellige oldtidsminder, som til dels skulle bortgraves.

1943: Udgravning, foretaget af Nationalmuseet ved C.J. Becker

Højen var før undersøgelsen stærkt nedpløjet og på tværs gennemgravet af en løbegrav. I højens sydøstside var anlagt en urnegrav (grav A), som var dækket af en lille dynge af mindre sten. Urnen var anbragt i en lille stenkiste og dækket af en lerskål. Den var fyldt med brændte ben, hvorpå der lå en pincet og en ragekniv af bronze. En stenkiste (grav B) var beskadiget ved løbegraven. Kisten havde været dækket af en 2,95 x 1,5 m stor stendynge. Både kisten og stendyngen var dannet af kløvede kalkstensfliser. Allerede før udgravningen var man stødt på et ubrændt skelet og to armringe af bronze. Ringene havde ligget ved nordre og søndre side nogenlunde midt i graven. Desuden fandtes rester af en bronzefibel. Godt 1 m nord for denne grav afdækkedes en anden stenkiste (grav C), der var anlagt på undergrunden. Den var dækket af en 2,75 x 1,9 m stor stendynge, ligeledes af kalkstensfliser. Stenkisten bestod af en sten i hver ende, 3 sidesten i nord og 4 i syd. Den var forsynet med en stor dæksten og flere små. Bunden var belagt med små, spredte kalkstensfliser. På gravbunden var nedlagt et ubrændt lig liggende udstrakt med hovedet i vest. Ved skelettets højre side fandtes et ottekantsværd af bronze med grebet i vest. Ud for ligets overkrop, ved dets venstre side, fremkom en bøjlefibel. Både grav B og C lå i centrum af en 1,5 m bred svær randstenskæde.

1944: Fund anmeldt til Nationalmuseet

Meddelse fra K. Kersten, at højen burde udgraves fuldstændigt, da den var truet af anlægsarbejder.

1944: foretog C.J. Becker, Nationalmuseet en mindre udgravning

Gravning af prøvehuller. Ingen fund.

Gravhøjen indeholder

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav B)

Længde: 1,96 m; bredde: 0,45 m; højde: 0,25 m (opmålt i 1943)

Dækket af en stendynge.

Stenkiste. Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (Grav C)

Længde: 1,95 m; bredde: 0,5 m; højde: 0,42 m (opmålt i 1943)

Dækket af en stendynge.

Stenkiste. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.) (Grav A)

Længde: 0,3 m; bredde: 0,4 m (opmålt i 1943)

Brandgrav. Yngre bronzealder (ca. 1100-500 f.Kr.) (Grav A)

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links