I mellemkrigstiden blev der opretteten lufthavn, mens jernbanerne på Bornholm blev nedlagt i 1950’erne og 1960’erne. En række nye virksomheder opstod i perioden, mens færre var beskæftigetmed fiskeri hen mod periodens slutning. Den tyske og siden sovjetiskebesættelse af Bornholm 1940‑46 satte sine tydelige spor på øen.

Administrativ inddeling

I 1920 var Bornholm fordelt på 23 kommuner, hvoraf de seks var købstadskommuner. I 1923 blev Allinge-Sandvig Købstæders Landdistrikt igen lagt til Allinge-Sandvig Købstadskommune. Ertholmene sorterede under Forsvarsministeriet, der fortsat forestod de kommunale og amtslige opgaver for øerne.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Befolkningstallet steg fra 45.550 i 1925 til 48.620 i 1965; tallet faldt til 47.116 i 1970.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Et vinterbillede af passagerer på vej til deres fly i lufthavnen i Rønne i 1956, det samme år som lufthavnen fik en ny 1.600 m lang asfaltbane.

.

I 1939 begyndte Det Danske Luftfartselskab (DDL) at flyve mellem den nyanlagte lufthavn ved Rønne og Københavns Lufthavn ved Kastrup, men ruten blev indstillet efter få dage, da landingsbanen var for blød. Flyvningen fra lufthavnen blev genoptaget i efteråret 1940.

Nye vandværker blev opført ved Byvangen i 1932 og Stampen i nærheden af Rønne i 1937 samt ved Klemensker i 1950. Ved Listed i nærheden af Svaneke åbnede i 1951 et vandværk tegnet af Jørn Utzon. Elektricitetsværket i Svaneke blev nedlagt i 1948, og elforsyningen kom i stedet fra højspændingsværket i Rønne.

Jernbaner

De tre jernbaner på Bornholm der var blevet anlagt i begyndelsen af 1900-tallet, blev i 1934 sammensluttet i ét selskab, De bornholmske Jernbaner. Fra 1939 var jernbanerne på Bornholm de eneste smalsporede jernbaner tilbage i Danmark. De havde – især under og kort efter 2. Verdenskrig – en betydelig gods- og persontrafik. Strækningen Aakirkeby-Gudhjem blev nedlagt i 1952 og Rønne-Sandvig i 1953. Størstedelen af person- og godstrafikken overgik til baneselskabets busser og lastbiler. Strækningen Rønne-Nexø blev nedlagt som den sidste jernbanestrækning på Bornholm i 1968.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Hasle Røgeri med de karakteristiske skorstene, opført 1897‑98 og udvidet i 1922 med bl.a. yderligere to skorstene. Første halvdel af 1900-tallet var røgeriernes storhedstid med op til 135 røgerier, der bl.a. eksporterede til København. Herefter gik det kraftigt tilbage, og mange måtte lukke.

.

Bornholms Filetfabrik åbnede på Rønne Havn i 1937. De oprindelige 135 silderøgerier fortsatte indtil efter 2. Verdenskrig, hvorefter antallet begyndte at falde.

I 1930 var 42,3 % af indbyggerne i det daværende Bornholms Amt ansat inden for landbrug, skovbrug og fiskeri. I 1970 var det faldet til 20,3 %. Andelen af beskæftigede inden for industri, håndværk samt bygge- og anlægsbranchen steg fra 25,2 % i 1930 til 32,9 % i 1970; beskæftigelsen inden for handel og omsætning steg fra 6,5 % til 13,2 % i samme periode.

Bornholms Mejerimaskinforretning blev grundlagt i 1937 og specialiserede sig i 1960’erne under navnet Jensen i at producere vaskerimaskiner til industrivaskerier. Maskinfabrikken Brødrene Anker brød kul syd for Hasle 1941‑48. En række selvstændige andelsmejerier indgik i 1963 i Andelsosteriet i Klemensker, og i 1970 samledes de alle i Klemensker under betegnelsen Bornholms Andelsmejeri. Ligeledes sammenlagdes tidligere selvstændige andelsfoderstofforeninger, og en række grovvarehandler blev opkøbt af Bornholms Andels Foderstofforening (grundlagt 1965). Andelsslagteriet i Rønne fortsatte dog og havde i slutningen af perioden over 100.000 årlige slagtninger af grise.

Den svenske regering donerede i 1945 300 præfabrikerede træhuse for at afhjælpe den alvorlige bolignød efter det sovjetiske bombardement, der havde medført, at hovedparten af boligerne i Nexø og Rønne var beskadigede eller helt ødelagte. Byerne var stort set blevet genopbygget i begyndelsen af 1950’erne.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og social omsorg

Fra 1920 havde Bornholms Amtskreds to kredsmandater. I hele perioden blev der konsekvent valgt et medlem fra Venstre og et fra Socialdemokratiet til Folketinget. Fra 1924 var Socialdemokratiet stemmemæssigt det største parti.

I perioden anlagdes flere alderdomshjem, fx De Gamles Hjem i Rønne i 1920. Rønne Centralsygehus fik 1932‑33 en særlig kvindeafdeling. Sygehuset blev beskadiget under bombeangrebene i 1945.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Besættelsen og befrielsen af Bornholm

Nexø Havn blev hårdt beskadiget under det sovjetiske bombardement d. 7.-8. maj 1945. I bygningen tv. havde et stort antal tyske flygtninge søgt ly, men den blev ramt af en fuldtræffer, og flygtningene blev dræbt.

.

Tyske soldater på vej gennem det bombeødelagte Rønne i 1945 for at blive sejlet i sovjetisk krigsfangenskab, nogle få dage efter at tyskerne på Bornholm havde kapituleret til den sovjetiske hær.

.

Under Besættelsen 1940‑45 byggede tyskerne adskillige militære anlæg på Bornholm og anlagde installationer som lytteposter og radaranlæg. Et stort batteri ved Dueodde blev påbegyndt i 1940, men opgivet i 1941.

I foråret 1945 rykkede fronten tæt på øen, og mange tyske soldater blev evakueret til Bornholm. Ved befrielsen af Danmark d. 5. maj 1945 havde de tyske tropper kapituleret til de britiske tropper, men de sovjetiske soldater nåede frem til Bornholm først. Den tyske kommandant Gerhard von Kamptz havde ordre til kun at overgive sig til briterne, hvorefter sovjetiske fly bombarderede Rønne og Nexø d. 7. og 8. maj. Ti bornholmere og et ukendt antal tyskere blev dræbt. Tyskerne overgav sig til de sovjetiske tropper d. 9. maj. Bornholm blev således som den eneste del af Danmark befriet af Sovjetunionen, men de sovjetiske troppers tilstedeværelse blev af mange på øen opfattet som endnu en besættelse. Den 20. marts 1946 ankom de første danske soldater til øen, og d. 5. april 1946 forlod de sovjetiske tropper endeligt Bornholm.

Videre læsning

Læs mere om historie i Bornholms Regionskommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om 1920-1970