Øer Maritime Ferieby ligger ca. 5 km syd for Ebeltoft i Nationalpark Mols Bjerge på den sydligste del af halvøen Hasnæs. Det 111 ha store område fungerede i årene 1935‑74 som grusgrav for Århus Sten- og Gruskompagni. I dag er området omdannet til ferieby med mere end 300 fritidshuse spredt på syv broforbundne øer og et stort udbud af aktiviteter for de besøgende.
.
Brugsen i Rønde har ligget på flere adresser i byen, siden Rønde Brugsforening blev stiftet i 1932. Den blev solgt til FDB i 1980, samme år som dette foto er taget.
.
Tabel. Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Syddjurs Kommune.
.

Befolkningsvæksten skete fortsat i byerne, især Ebeltoft, og i bynære områder. Der åbnede adskillige turistattraktioner, fx Djurs Sommerland, hvilket styrkede den økonomiske betydning af turismen. Ca. to tredjedele af de beskæftigede arbejdede i 2006 inden for service.

Administrativ inddeling

Efter Kommunalreformen i 1970 omfattede den nuværende Syddjurs Kommune de fire kommuner Ebeltoft, Rønde, Midtdjurs og Rosenholm foruden en meget lille del af Rougsø Kommune nord for Midtdjurs, der blev indlemmet i Midtdjurs Kommune i 1972. De lå alle i Århus Amt. Det sydøstligste hjørne af Rosenholm Kommune overgik i 1980 til Rønde Kommune.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Den nuværende Syddjurs Kommune voksede efter 1970 med ca. 10.000 indbyggere og havde i 2007 41.003 indbyggere. De eneste byer over 2.000 indbyggere var i 2007 Ebeltoft, Hornslet, Rønde og Ryomgård. Landsognene havde fortsat tilbagegang, og befolkningsvæksten skete i sogne nærmest byerne, særligt Ebeltoft, som fra 1970 havde landets største procentvise befolkningsvækst.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Randers-Ryomgård-banen lukkede for persontrafik i 1971, men havde godstrafik indtil 1993.

I 1980’erne og 1990’erne var der et par forsøg med færgefart til Samsø, men ingen af ruterne overlevede den første sæson. Mols-Linien fortsatte trafikken fra Ebeltoft.

Der var lystbådehavne ved Øer Maritime Ferieby, Knebel, Kongsgårde, Nappedam, Ebeltoft og Skødshoved Strand.

I 1987 åbnede en motortrafikvej, der gik nord om Rønde mod Grenaa.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Fra 1976 til 2006 skete der et fald i antallet af beskæftigede i de primære erhverv fra over 17 % til godt 5 %. I samme periode steg antallet inden for service betydeligt fra godt 47 % til 64,5 % (se tabel).

I hele det nuværende kommuneområde var der som følge af turismen store sæsonmæssige udsving i arbejdsløsheden. Eksempelvis var arbejdsløsheden i Ebeltoft i 1984 12,5 % i juli og 21 % i december. Flere og flere pendlede ud af området for at arbejde. Udfordringen og målsætningen for de forskellige kommunalbestyrelser var at sikre turismen og erhvervslivet i sammenhæng med natur- og kulturværdierne, hvilket gjorde hele Djursland til et søgt turist- og bosætningsområde. I perioden fik Syddjurs Kommune flere nye attraktioner: Djurs Sommerland i Nimtofte i 1981; Ebeltoft Dyrepark, det senere Ree Park Safari, ved Gravlev i 1991; Glasmuseet i 1986 og Fregatten Jylland i 1994, begge i Ebeltoft.

Inden for landbruget var hovedafgrøden korn samt græs- og grøntfoder. Der var endvidere et stort antal svin, og hertil kom en del hornkvæg. Fiskeriet gik ned efter 1980, og planer om en ny fiskerihavn i Ebeltoft blev opgivet. I år 2000 var der kun få kuttere tilbage. Kystfiskeriet fortsatte dog ved kyststrækningen syd for Balle og ved Helgenæs.

Efter 1970 koncentrerede handelen sig i Ebeltoft, Rønde, Ryomgård, Kolind og Hornslet, som også fik større erhvervsområder. Grønfeld lukkede som det sidste andelsmejeri i 1982.

Kalkindvindingen ved Balle ophørte i 1979, derimod fortsatte grusgravningen ved Rosmus. I 1980’erne begyndte kommunerne at arbejde med alternative energiformer som vindmøller samt fælles halmfyringsanlæg i landsbyer.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik, uddannelse og social omsorg

Magtbalancen i de enkelte kommuner vekslede mellem diverse partier og lokallister. I Ebeltoft Kommune beklædte borgmestre fra lokallister posten i årene 1970‑98 og igen 2002‑07, kun afbrudt af borgmestre fra hhv. Venstre og SF. I Rønde Kommune skiftede det i perioden mellem Venstre, Lokalliste og Socialdemokratiet. I Rosenholm Kommune skiftedes Socialdemokratiet og Venstre til at beklæde posten med omtrent lige mange år hver, og endelig var der borgmestre fra såvel en lokalliste, Venstre, Socialdemokratiet som Det Konservative Folkeparti i Midtdjurs Kommune.

I 1971 opførte Dansk Arbejdsgiverforening kursuscenteret Bøgehøj. Sammen med Entreprenørskolen fra 1968 blev det indledningen til områdets benyttelse som center for kurser og efteruddannelse. Rønde fik gymnasium i 1978, der var en fortsættelse af Rønde Præliminær- og Artiumkursus fra 1917, mens Ebeltoft havde VUC og fra 1993 Den Europæiske Filmhøjskole.

I år 2000 åbnede Ebeltoft Kurcenter for folk med overvægtsproblemer, og i Drammelstrup åbnede i 2002 Folkehøjskolen Djursland for udviklingshæmmede. Amtssygehuset i Ebeltoft lukkede i 1988 og blev sundhedscenter. Landets første privathospital, Mermaid Clinic, åbnede ved Ebeltoft i 1989 og lukkede i 1994.

Mere om politik, religion, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007

Eksterne links