Koncentreret arbejdende ved kavaletten står Niels Hansen Jacobsen, som er en af landets væsentligste symbolske kunstnere. Han skabte både skulpturer og keramik i en gotisk inspireret stil med et stærkt litterært indhold. Efter sin første hustrus død i 1902 ernærede han sig som stenhugger af gravsten, men udførte også en del værker i granit.
.

Den nyrestaurerede museumsplads ved Vejen Kunstmuseum har Niels Hansen Jacobsens Troldespringvandet fra 1923 som centrum. I anlægget omkring museet ses flere værker af kunstneren og en serie skulpturelle låger udført af samtidige kunstnere fører ind til museets anlæg. Anlægget er gentænkt af SL og udført i årene 2013-15.

.

På Østergade i Rødding står værket Skulptur af Leif Krath i sort terrazzo. Den sorte søjle, som er et traditionelt arkitekturelement, er flyttet ud i gaden og bærer en form, der synes at få figuren til at vælte. Der spilles elegant med balance i værket, som har været opstillet her siden 1992.

.

I Vejen Kommune fødtes og døde kunstneren Niels Hansen Jacobsen, hvis værker man kan møde mange steder i kommunen. Kunstværker er der i det hele taget mange af i kommunens offentlige rum, og en del af dem tematiserer forholdene i forbindelse med de skiftende dansk-tyske grænsedragninger.

Kunstinstitutioner

Foruden Vejen Kunstmuseum finder man flere gallerier i kommunen. Hos Galleri 46 i Holsted kan man opleve værker af indehaveren, Jørgen Steinicke, der også jævnligt inviterer til arbejdende værksted. Galleriet byder desuden på en årlig censureret udstilling med forskellige kunstnere samt Sydjysk Kunstforenings udstillinger af dansk og udenlandsk kunst. Derudover driver en del lokale kunstnere deres egne gallerier, bl.a. kan man købe malerier i Ebbe Klausens galleri, Ny Konkret Kunst i Københoved, og humoristisk keramik hos Randi Platz i Vejen eller Jette Löwén i Rødding.

Kunstnere

En af de kunstnere, der er mest synlige i kommunen i dag, er Sophus Ejler Jepsen. I sit atelier i Askov skaber han skulpturer og installationer i alle tænkelige materialer. Hans Botanicerende Betontrappe har kunnet ses i Ravning langs Kongeå siden 2014, og selv kan han jævnligt opleves på Vejen Kunstmuseum, hvor han er ansat som formidler. Markante er også de to tekstilkunstnere Cecilie Bendixen og Anette Bendixen.

Niels Hansen Jacobsen

Den kunstner, der har haft størst betydning for kommunen, er uden sammenligning billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen (1861‑1941). Skønt han i en ung alder drog til København for at uddanne sig på Det Kgl. Danske Kunstakademi og siden bosatte sig i Paris, var og blev Vejen hans hjemby. Hans forældre ejede en gård nær Vejen og havde tætte forbindelser til Askov Højskole. Hansen Jacobsen selv fravalgte at overtage slægtsgården til fordel for en kunstnerisk løbebane. I en årrække boede han i København om vinteren og i Vejen om sommeren, indtil han i 1924 flyttede ind på det nyopførte Vejen Kunstmuseum, hvor han boede frem til sin død i 1941.

Hansen Jacobsen spillede en afgørende rolle for udbredelsen af den symbolistiske kunst i Danmark og udviklede sin egen variant af den: Hans figurer er furede og kryber ofte langs jorden, hvilket stiller dem i skarp kontrast til den naturalistiske skulptur, der ellers var fremherskende på denne tid. Og hvor naturalismens skulpturer viser os menneskekroppen, kredsede Hansen Jacobsen om trolde og andre elementer fra folketroen. Også tidens nihilisme og pessimisme prægede ham, og døden er et gennemgående tema i flere af hans værker.

Man møder Hansen Jacobsens skulpturer mange steder i kommunen. Mest markante er Trold, der vejrer Kristenkød fra 1896, som man møder ved indgangen til Vejen Kunstmuseum, samt Troldespringvandet fra 1923, der oprindelig blev opført som kølebassin til Vejens elektricitetsværk.

Kunst i det offentlige rum

Vejen Kommune er rig på udendørs værker. Det skyldes ikke mindst Niels Hansen Jacobsens liv og virke på egnen, men man møder også en del værker, der forholder sig til områdets status som historisk dansk-tysk konfliktzone, fx i monumentparken Skibelund Krat.

I området omkring Vejen Kunstmuseum står værker af flere kendte danske samtidskunstnere, fx Bjørn Nørgaards jernlåge Thors kamp med Midgårdsormen fra 2014 og Sophia Kalkaus skulptur Drabant fra 2010.

Ved Vejen Idrætscenter er opstillet Peter Carlsens skulptur Sejrsmonument fra 2011. Mange kender Peter Carlsen som maler. Hans gennemgående figur, Villy, der af udseende ligner Carlsen selv, har gennem en årrække været malet ind i snart sagt alle tænkelige scenarier fra lystfiskeri til krigshandlinger. Villy er også med her – vaklende på et bjerg af skrald og bevæbnet med en af sine tilbagevendende rekvisitter: en plasticpose fra SuperBrugsen.

Også i kommunens mindre byer er der værker at finde. Ved Rødding Højskole er opstillet Jørgen Haugen Sørensens granitskulptur Gravsten for en erfaring fra 1992, og i Røddings bymidte møder man bl.a. Leif Kaths Skulptur fra 1992 og Jac Hansens Genforeningsmuren fra 1995. I Brørup kan man hvile blikket ved Paul le Fevre Jacobsens vandtrappe fra år 2000, og ved Jels Søbad bydes man velkommen af Jelspigen, en ung kvinde støbt i bronze af Jørgen Thoms i 1953.

Vejen Kommune sikrer gennem Kulturelt Samråd tilskud til frivillige kulturelle aktiviteter i kommunen. Rådet uddeler desuden hvert år Kulturprisen til en lokal ildsjæl. Udstillingsinitiativet KunstVejen arrangerer udstillinger med skiftende kunstnere på rådhuset i Vejen samt i sundhedscenteret og områdekontoret i Brørup.

Kunsthåndværk og design

I Vejen findes der et rigt miljø inden for tekstil. Cecilie Bendixen er designer og arkitekt og driver tegnestuen Tekstile Rum, hvorfra hun skaber rumlige installationer og lyddæmpende tekstiler, ofte i form af brugsgenstande som fx de organiskskulpturelle tekstillamper. Hendes værker har bl.a. kunnet opleves på Vejen Kunstmuseum ad flere omgange.

Anette Bendixen er uddannet tekstildesigner og skaber primært vævede værker, bl.a. væver hun lampeskærme af gamle filmstrimler. Hun har udviklet de såkaldte stoppebilleder, der bygges op ved at trække tråde på kryds og tværs i en åben ramme i stedet for at væve på traditionel vis. Hendes værker har været udstillet i ind- og udland, og hun står bl.a. bag tæppet til vielsessalen på Aarhus Rådhus.

Også Laila Stemmler Hansen bør fremhæves for sine tasker, punge og puder m.m. i præget læder af delikat kvalitet. Keramiker Lene Kersting arbejder mest med dekorative genstande, men også brugskeramik, mest til private kunder.

Den hundrede år gamle virksomhed Schou Andersen Møbler i Vejen fremstiller designermøbler til især institutioner. Og Louis Poulsen, der specielt er kendt for PH-lamperne, har deres fabrik liggende i Vejen, hvor besøgende kan følge produktionen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Vejen Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst