Figur. Befolkningsudviklingen 1992‑2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Bispebjerg og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992 = 100.

.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i Bispebjerg toppede i årene lige efter 2. Verdenskrig og var i 1950 på 77.944 (se figur). Herefter fulgte over fire årtier med gradvist fald i antallet af indbyggere, bl.a. på grund af færre personer i hver husstand. Lavpunktet blev nået ved begyndelsen af 1994, hvor der var 41.111 indbyggere. Herefter er befolkningstallet ad flere omgange steget stærkt, primært i forbindelse med nyt byggeri, og det nåede 55.476 ved begyndelsen af 2019. Alene fra 2006 til 2017 steg befolkningen 23 %.

Københavns Kommunes egen befolkningsprognose anslår, at indbyggertallet kun vil stige med i alt knap 700 over årene 2019 til 2034. Denne forventede vækst på i gennemsnit under 50 indbyggere om året står i kontrast til tiåret fra 2009 til 2018, hvor befolkningstallet i gennemsnit blev øget med lidt over 800 om året. Det skyldtes primært en kombination af nettoindvandring og fødselsoverskud (flere nyfødte end døde).

Den gennemsnitlige alder for førstegangsfødende var 30 år i 2018, og førstegangsfædrene var to år ældre. Aldersstrukturen i Bispebjerg er meget lig forholdene i kommunen som helhed.

Indvandring

I 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 34,1 % af befolkningen i Bispebjerg. Det var betydelig højere end i kommunen som helhed (25,3 %).

Af de 13.803 indvandrere var de 8.800 fra ikke-vestlige lande og med en stor spredning på nationaliteter. De største grupper har oprindelse i Irak (8 %), Pakistan (8 %), hhv. Somalia, Marokko og Nepal (6 %), mens Iran og Libanon hver udgør 5 % af gruppen fra ikke-vestlige lande.

Blandt de 5.003 vestlige indvandrere (der bl.a. omfatter alle EU-lande) kommer flest fra Polen (13 %), Tyskland (10 %) og Italien (7 %). Herefter kommer indvandrere fra hhv. Norge og Storbritannien, der hver udgør 6 % af den vestlige gruppe.

Boligforhold

Bispebjerg er på flere måder en meget mangfoldig bydel. Ud over stor diversitet i beboersammensætningen, erhvervslivet og bydelens fysiske karakteristika er boligforholdene også meget varierede. Boligmassen rummer godt en tredjedel almene boliger, en tredjedel andelsboliger og en fjerdedel private udlejningsboliger samt en lille andel ejerboliger på ca. en tiendedel. Andels- og lejeboligerne er især koncentreret i de mest bynære kvarterer, hvor de ligger som forholdsvis små lejligheder blandet med erhverv og butiksliv.

Områderne på Bispebjerg Bakke rummer store almene bebyggelser, typisk som stokbebyggelser fra midten af 1900-tallet. Endelig findes kvarterer med ældre villaer og rækkehuse fra især 1920’erne og 1930’erne i grønne områder længst væk fra centrum.

Priserne på bydelens relativt få ejerboliger (i postnummeret 2400 København NV) ligger et stykke under kommunegennemsnittet (knap 10 % for parcel- og rækkehuse og ca. 15 % for ejerlejligheder).

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger