Figur. Befolkningsudviklingen 1992-2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Vesterbro-Kongens Enghave og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992=100.

.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet toppede i sidste århundrede lige efter 2. Verdenskrig, hvor det i 1950 nåede 97.886 (se figur). Efter mange års gradvist fald har det igen været stigende siden slutningen af 1990’erne.

Fra 1992 til 2003 voksede befolkningen i Vesterbro-Kongens Enghave med 7 %. Et kortvarigt fald blev i 2007 afløst af en stigning, så det i 2019 nåede 69.808.

I kommunens befolkningsprognose forventes, at stigningen fortsætter i hele prognoseperioden til knap 106.700 i 2034. Det er mere end en fordobling og giver en samlet stigning fra 1992 på 123 %. Bydelens forventede befolkningsvækst i perioden er dermed meget stærkere end de ca. 60 %, der er skønnet for hele kommunen.

I tiåret 2009-18 har Vesterbro-Kongens Enghave årligt haft en gennemsnitlig befolkningsvækst på 1.646 personer. Det skyldes et vedvarende fødselsoverskud (flere nyfødte end døde) og en samlet nettoindvandring.

De førstegangsfødende var i gennemsnit 32 år, og førstegangsfædrene 34 år i 2018.

I 2019 udgjorde beboere på 65 år og derover 7 % af befolkningen mod ca. 10 % i hele kommunen.

Indvandring

I 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 23,9 % af befolkningen i Vesterbro-Kongens Enghave og dermed næsten samme andel som i hele Københavns Kommune (25,3 %).

Af de 7.248 indvandrere fra et vestligt land (der bl.a. omfatter alle EU-lande) havde 10 % oprindelse i hhv. Tyskland og Sverige, 8 % i Italien og 7 % i hhv. Storbritannien og Norge.

Af de 6.214 ikke-vestlige indvandrere havde 11 % oprindelse i Pakistan, 7 % i Tyrkiet og 5 % i hhv. Indien, Kina, Marokko og Irak.

Boligforhold

Boligerne i Vesterbro-Kongens Enghave er af meget forskellig karakter. På det tæt bebyggede Vesterbro findes hovedsagelig ældre boligkarréer. Mange af dem er opført før år 1900, og en stor del blev renoveret og sammenlagt i forbindelse med byfornyelsen i 1990’erne.

Kongens Enghave er mindre tæt bebygget og rummer mange almene boligafdelinger, især beliggende syd og øst for Vestre Kirkegård. Endelig har nyere kvarterer som Havneholmen og Sluseholmen tilført et stort antal helt nye boliger langs havneløbet, hvilket er hovedforklaringen på, at hele 20 % af alle boliger i bydelen er opført fra år 2000 og frem.

Der er også store forskelle på boligpriserne: I 2018 var den gennemsnitlige kvadratmeterpris på Vesterbro (postnumrene København V) ca. 46.200 kr. og dermed noget af det højeste i København. I postnumrene i København SV var gennemsnittet ca. 38.600 kr., dækkende over Kongens Enghave med relativt lave priser og de nyere kvarterer med høje boligpriser. Samlet udgør ejerboliger fortsat kun 18 % af bydelens boligmasse, mens den mest almindelige ejerform i området er andelsboliger (38 %) og private udlejningsboliger (25 %). De almene boliger udgør 18 %.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger