Figur. Befolkningsudviklingen 1992-2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Indre By og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992 = 100.

.
Baggårde med kulørte facader og krogede, lave træer præger Teglgårdstræde, hvor kvadratmeterprisen for ejerlejligheder i 2018 i gennemsnit var 50.850 kr.
.

Befolkningsudviklingen

I 2019 boede kun 9 % af kommunens befolkning i Indre By (se figur). For et par hundrede år siden boede næsten alle københavnere her, og i 1890 husede det overfyldte område knap 160.000 borgere. Hundrede år senere var det skrumpet til omkring 40.000, men siden begyndelsen af 1990’erne er antallet af indbyggere igen vokset, bl.a. fordi tidligere industri- og havnearealer er inddraget til boliger.

Fra 1992 har befolkningsudviklingen i Indre By fulgt mønsteret, som gælder for den samlede kommune: Der var en jævn stigning til 2007, hvorefter stigningen blev kraftigere. I 2019 var befolkningen i Indre By kommet op på 56.184. I Københavns Kommunes egen befolkningsprognose forventes, at antallet af indbyggere herefter fortsat vil stige til ca. 62.300 i 2034. Herved kommer den samlede stigning siden 1992 op på 54 %.

I de seneste ti år har der årligt i gennemsnit været en stigning i befolkningstallet på 978 personer. Det skyldes først og fremmest et fødselsoverskud (flere nyfødte end døde) samt en nettoindvandring.

De førstegangsfødende var i 2018 i gennemsnit 32 år, og førstegangsfædrene to år ældre.

Der var i 2019 flere på 65 år og derover i bydelen (14 %) end i kommunen som helhed (10 %), men det var et godt stykke under andelen på landsplan (20 %).

Indvandring

I 2019 var 20,8 % af befolkningen i Indre By enten indvandrere eller efterkommere, hvilket var noget lavere end i hele Københavns Kommune (25,3 %).

Indre By er den københavnske bydel, hvor de ikke-vestlige indvandrere udgør den mindste andel af befolkningen. Kun hver 20. indbygger var i 2019 indvandrer fra et ikke-vestligt land.

Af de 7.704 indvandrere, der kom fra et vestligt land (som bl.a. omfatter alle EU-lande), havde 12 % oprindelse i USA og 10 % i hhv. Tyskland, Storbritannien og Sverige. Blandt de 2.953 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 8 % oprindelse i hhv. Indien og Kina samt 6 % i Filippinerne og 5 % i Iran.

Boligforhold

Indre By har en helt særlig sammensætning af boliger. Mere end seks ud af ti af de nuværende boliger stammer fra før år 1900 – mod knap hver tiende bolig på landsplan – og bydelen rummer arkitekturhistorie lige fra de ældste middelalderejendomme i smalle, krogede gader til lyse, nyklassicistiske boligkarréer fra slutningen af 1800-tallet. Samtidig er mange af boligerne i Indre By store; næsten fire ud af ti har mindst fire værelser. Godt halvdelen af bydelens boliger fungerer som private udlejningsboliger, hvilket ligeledes er usædvanligt. Herudover findes godt en fjerdedel ejerboliger og en fjerdedel andelsboliger, mens de almene boliger kun udgør 5 %.

Priserne på ejerlejligheder i Indre By (målt som København K) er de allerhøjeste i København og nåede i 2018 op på 50.850 kr. pr. m2. Til sammenligning var gennemsnittet for hele kommunen 40.100 kr. pr. m2.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger