Figur. Befolkningsudviklingen 1992‑2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Østerbro og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992 = 100.
.
Mere end halvdelen af Østerbros boliger er opført i perioden 1900 til 1939. Boligerne fra denne tid er løbende blevet moderniseret, og de seneste år har rigtig mange, som her ved Trepkasgade/Blegdamsvej, fået altaner. Samtidig har langt de fleste gårdområder fået et løft; hvor der tidligere var asfalt, skraldespande, mure og baghuse, er der nu åbne grønne områder.
.

Befolkningsudviklingen

I 1930’erne kom befolkningstallet på Østerbro i nogle år over 100.000, og i 1950 var det på 99.603 (se figur). De følgende fire årtier faldt det støt og var i 1992 på 62.221 indbyggere. Siden har der været en ny stabil vækst, som næsten har fulgt stigningen i hele kommunen, og i 2019 var befolkningstallet steget til 79.339.

I Københavns Kommunes egen befolkningsprognose forventes, at antallet af indbyggere herefter fortsat vil stige til ca. 94.300 i 2034. Herved kommer den samlede stigning fra 1992 op på 51,6 %.

I tiåret 2009‑18 steg befolkningstallet med mere end 1.000 om året. Det skyldes først og fremmest et årligt fødselsoverskud (flere nyfødte end døde) og en nettoindvandring. De to faktorer var så stærke, at befolkningstallet steg på trods af en mindre indenlandsk nettofraflytning.

De førstegangsfødende var i gennemsnit 32 år, og førstegangsfædrene 33 år i 2018. I 2019 var der en lidt ældre aldersstruktur på Østerbro end i kommunen som helhed.

Indvandring

I 2019 udgjordes 19,9 % af befolkningen på Østerbro af indvandrere og efterkommere, hvilket var mindre end i Københavns Kommune som helhed (25,3 %). Af de 13.161 indvandrere var lidt over halvdelen fra vestlige lande.

Blandt de 7.368 indvandrere, der kom fra et vestligt land (som bl.a. omfatter alle EU-lande), havde 10 % oprindelse i Tyskland, 9 % i Storbritannien og 8 % i hhv. Sverige, USA og Italien.

Af de 5.793 indvandrere fra ikke-vestlige lande havde 11 % oprindelse i Indien, 8 % i Kina, 6 % i Iran og 4 % i hhv. Irak og Filippinerne.

Boligforhold

Østerbro er præget af klassiske boligkarréer med store lejligheder fra begyndelsen af 1900-tallet. Hele 30 % af bydelens boliger rummer fire eller flere værelser, og mere end halvdelen af boligerne er opført mellem år 1900 og 1939. Især i kvartererne længst væk fra centrum rummer bydelen områder med store, gamle villaer og rækkehuse.

Mere end halvdelen af boligerne på Østerbro er andelsboliger eller private udlejningsboliger. Kun omkring en femtedel er ejerboliger, og der er kun en mindre forekomst af almene boliger.

Boligpriserne for ejerlejligheder hører til kommunens højeste – en ejerlejlighed på Østerbro kostede i 2018 i gennemsnit ca. 45.500 kr. pr. m2 (i postnummer 2100 Ø), hvilket er godt 13 % over kommunegennemsnittet. I løbet af de seneste år er det desuden blevet muligt at anskaffe sig en lejlighed i postnummer 2150 Nordhavn, hvor priserne for ejerlejligheder i 2018 i gennemsnit lå omkring 50.000 kr. pr. m2.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger