Befolkningsudviklingen 1992-2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Amager Vest og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992 = 100.

.
Grønningen er et rekreativt område mellem Boligslangen, DR Byen og Tietgenkollegiet i den nordlige del af Ørestad. Den Landskabelige Kanal bugter sig igennem den vestlige del af området, der mod øst gennemskæres af Universitetskanalen. Den 23. juni 2019 fejrede de fremmødte sankthansaften med bål ved Den Landskabelige Kanals bred. I baggrunden ses et udsnit af Ørestads mange lejlighedskomplekser, en blanding af andels-, leje- og ejerboliger.
.
I Københavns Kommune udgør nordmænd ca. 7 % af gruppen af indvandrere med vestlig baggrund. Sjømannskirken i København (Kong Haakons Kirke) i Amager Vest arrangerer hvert år en fejring af Norges nationaldag d. 17. maj.
.

Befolkningsudviklingen

I efterkrigstiden toppede befolkningstallet i Amager Vest omkring 1970, hvor der var 51.889 indbyggere i bydelen.

Fra 1992 til 2005 voksede befolkningstallet i Amager Vest med 8 % ligesom i kommunen som helhed. Derefter blev stigningen stærkere i takt med udviklingen af nye bydele, og i 2019 havde Amager Vest 75.214 indbyggere.

I kommunens befolkningsprognose forventes en fortsat stigning, der afbøjes i slutningen af perioden, og befolkningstallet forventes at blive ca. 98.600 i 2034. Samlet er det en stigning fra 1992 på 131 %. Bydelens befolkningsudvikling forventes dermed at blive stærkere end kommunens, der forventes at blive på ca. 60 % for perioden 1992 til 2034.

I perioden 2009‑18 steg befolkningstallet med i gennemsnit ca. 2.000 om året. Forøgelsen skyldtes dels mange tilflyttere – både i form af indenlandske flytninger og nettoindvandring fra udlandet – dels et løbende fødselsoverskud (flere nyfødte end døde).

De førstegangsfødende var i gennemsnit 31 år, og førstegangsfædrene 33 år i 2018. Aldersfordelingen var i 2019 stort set som i hele kommunen.

Indvandring

I 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 25,9 % af befolkningen i Amager Vest, hvilket var tæt på niveauet i hele Københavns Kommune (25,3 %).

Der var 7.971 indvandrere fra ikkevestlige lande svarende til lidt over en tiendedel af befolkningen. Af de ikkevestlige indvandrere havde 8 % oprindelse i hhv. Kina, Irak og Tyrkiet. Der var 6 % med oprindelse i hhv. Pakistan og Iran samt 5 % i Indien.

Af de 6.991 indvandrere fra et vestligt land (der bl.a. omfatter alle EU-lande) havde 10 % oprindelse i Polen, 9 % i Tyskland, 8 % i Storbritannien og 7 % i hhv. Rumænien, Sverige og Norge.

Boligforhold

Boligmassen i Amager Vest er meget varieret. I den vestlige del af området ligger de store nye kvarterer Ørestad (langs metrolinje M1) og Havnestad (på Dansk Sojakagefabriks gamle areal på Islands Brygge). Kvartererne består primært af etageboliger, men har også mindre områder med rækkehuse. Disse kvarterer er hovedforklaringen på, at 31 % af boligmassen (2019) er opført inden for de seneste 20 år.

I den østlige del af området findes ældre boliger; tættest på centrum primært etageboliger og længere sydpå især parcelhuse og villaer.

Godt en tredjedel af boligerne i Amager Vest er fra før 1940, og omkring 20 % fra 1960’erne og 1970’erne. Det gælder bl.a. store almene boligbebyggelser som Urbanplanen.

Ejerforholdene i bydelen er en ligelig blanding af ejerboliger, andelsboliger, almene boliger og private udlejningsboliger.

Priserne på ejerboliger varierer markant afhængigt af afstanden til centrum. Gennemsnittet for priserne i postnummer 2300 København S var for parcelhuse 2 % højere pr. m2 end i hele kommunen, mens de for ejerlejligheder var 5 % lavere. Forskellene er dog betydelige. Blandt de dyreste kvadratmeter er lejligheder og rækkehuse tæt ved vandet på Islands Brygge. Blandt de billigste er ældre parcelhuse og lejligheder længst fra centrum.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger