Figur. Befolkningsudviklingen 1992‑2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Vanløse og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992 = 100.
.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i Vanløse toppede i 1950’erne (se figur). Fra 57.302 i 1950 faldt det gradvis til 43.378 i 1970 og videre til 34.764 i 1990. Faldet skyldtes primært, at husstandene blev mindre. Under boligmanglen i den første efterkrigstid var husstandene ofte store, men efterhånden som børnene fra de store årgange i slutningen af 1940’erne flyttede hjemmefra, blev der færre beboere i hvert parcelhus eller lejlighed.

Siden begyndelsen af 1990 har befolkningstallet igen været stigende, og det nåede 41.209 ved udgangen af 2018. Københavns Kommunes egen befolkningsprognose anslår, at antallet af indbyggere vil stige til 42.354 i 2034.

Den nye stigning i befolkningstallet skyldes kombinationen af et fødselsoverskud (flere nyfødte end døde) samt indenlandsk nettotilflytning og nettoindvandring. De faktorer har i perioden 2009‑18 givet en årlig samlet stigning i befolkningstallet på 509 indbyggere.

Indvandring

I 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 18,2 % af befolkningen i bydelen. Det placerer Vanløse midt mellem Københavns Kommune (25,3 %) og landsgennemsnittet (13,7 %).

Ved udgangen af 2018 var lidt over halvdelen af de 5.711 indvandrere fra ikke-vestlige lande, og der var en stor spredning på nationaliteter.

Blandt de ikke-vestlige indvandrere kom den største enkeltgruppe fra Kina (8 %), mens 6 % havde oprindelse i hhv. Indien, Pakistan, Irak, Tyrkiet og Nepal. Blandt de vestlige indvandrere (der bl.a. omfatter alle EU-lande) kom 13 % fra Polen, 10 % fra Tyskland og 7 % fra hhv. Sverige, Storbritannien og Italien.

Boligforhold

Vanløse blev i hovedsagen udbygget i perioden 1920‑59, hvor 82 % af de nuværende boliger blev opført (opgjort i 2019). Det er ca. dobbelt så stor en andel som for hele kommunen. Bydelen er præget af sine i alt 3.640 enfamilies- og rækkehuse (2018-tal). Ejerboliger udgør en andel på 30 %, hvilket er lidt over niveauet i kommunen (28 %). Den største forskel mellem bydel og kommune er imidlertid, at Vanløse kun har en andel af almene boliger på 14 % mod 20 % i hele kommunen.

Størstedelen af bydelen er sammenfaldende med postnummeret 2720. I dette postnummer var priserne for parcel- og rækkehuse i 2018 på i gennemsnit ca. 35.300 kr. pr. m2 baseret på faktiske salgspriser, hvilket var knap 4 % mindre end i Københavns Kommune som helhed. Ejerlejligheder blev i 2018 solgt til 33.800 kr. pr. m2, hvilket var 16 % lavere end gennemsnittet for kommunen.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger