Befolkningsudviklingen 1992‑2019 samt Københavns Kommunes egen prognose til 2034 for hhv. Valby og hele Københavns Kommune. Indeks: 1992 = 100.

.
På tagterrassen af Dahlia Hus i det nye bykvarter Grønttorvet er et 150 m2 stort væksthus placeret. Her står ejendommens beboere selv for dyrkningen af forskellige planter og afgrøder. I baggrunden ses Amaryllis Hus.
.
Vigerslev Allé i Valby, her flankeret af ældre og nyere beboelsesejendomme.
.

Befolkningsudviklingen

Befolkningstallet i Valby steg indtil midt i 1950’erne, hvor det i 1955 nåede 64.125. Herefter fulgte næsten 40 års langsom tilbagegang. Fra midten af 1990’erne kom en ujævn udvikling med stigning og igen stilstand efterfulgt af et mindre fald i 00’erne. Herefter steg det igen markant til 58.307 i 2019. I Københavns Kommunes egen befolkningsprognose forventes, at antallet af indbyggere herefter vil stige 25,6 % til 73.210 i 2034, hvorved den samlede stigning fra 1992 til 2034 bliver på 67,5 %. Undervejs i denne kraftige stigning i 2020’erne vil der igen blive flere Valbyborgere end i 1950’erne.

Gennemsnitligt har der årligt i tiåret 2009‑18 været en befolkningsvækst på ca. 1.000 indbyggere. Det skyldes en kombination af nettoindvandring, fødselsoverskud (flere nyfødte end døde) og indenlandske tilflytninger. De førstegangsfødende var i gennemsnit 30 år, og førstegangsfædrene to år ældre i 2018. I 2019 var aldersstrukturen i Valby stort set som i hele kommunen.

Indvandring

I 2019 udgjordes 24,3 % af Valbys befolkning af indvandrere og efterkommere, hvilket var på niveau med hele Københavns Kommune (25,3 %).

Af de 10.408 indvandrere var 6.384 fra ikke-vestlige lande. De største ikkevestlige grupper var 10 % med oprindelse i Pakistan, 9 % i Tyrkiet, 8 % i Irak, 7 % i Indien og 5 % i hhv. Kina og Iran.

Af de 4.024 indvandrere, der kom fra et vestligt land (hvori der bl.a. indgår alle EU-lande), havde 13 % oprindelse i Polen, 10 % i Tyskland, 8 % i Rumænien og 7 % i hhv. Italien og Norge.

Boligforhold

At Valby i begyndelsen af 1900-tallet endnu kun var en lille landsby, afspejles i, at det i dag kun er omkring 15 % af boligerne i bydelen, der stammer fra tiden før 1920, mens knap 40 % af de nuværende boliger i bydelen stammer fra bydelens betydelige udvidelse i 1920’erne og 1930’erne. Siden da er Valby vokset især med etageejendomme, men også enkelte parcelhuse. I 2010’erne blev der desuden udviklet helt nye kvarterer som det tidligere grønttorv med såvel lejligheder som rækkehuse.

Valby har en meget ligelig blanding af hhv. andelsboliger, private udlejningsboliger, ejerboliger og almene boliger med rundt regnet en fjerdedel til hver. Priserne på parcel- og rækkehuse i postnummer 2500 Valby var cirka 35.200 kr. pr. m2 i 2018 og dermed 4 % under kommunens gennemsnit. Ejerlejlighederne var tilsvarende 15 % billigere og kostede i 2018 gennemsnitligt 34.200 kr. pr. m2.

Videre læsning

Læs mere om Københavns Kommunes befolkning og boliger

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger