På den sidste strækning mod udløbet i Svendborg Sund løber Syltemade Å gennem Syltemaden, hvorfra åen har sit navn. Navnet er en omskrivning af det ældre navn Syddemaen, som er sammensat af ordene sydda, som betyder »våd«, og mae, som betyder »eng«. Og det er præcis det indtryk, som det våde, strandengsdækkede område efterlader. Lige øst for udløbet ses Ballen Lystbådehavn, der i 1600-tallet var en smuglerhavn, som på lyssky vis brød købstædernes eneret på handel.
.

I Svendborg Kommune domineres det åbne land i høj grad af landbrug, som ikke levner megen plads til naturen. Således dækker enge, moser, strandenge og overdrev i dag blot 1.632 ha, svarende til beskedne 4 % af kommunens areal.

Med i alt 559 ha udgør strandengene den største andel af naturtyperne i det åbne land. Strandengene ligger spredt langs kysten og især på øerne med store arealer på bl.a. Hjortø, Skarø og Drejø, ligesom Tåsinge har vidtstrakte strandenge, bl.a. ved Vejlen og på Monnet. Moserne dækker 524 ha og omfatter bl.a. Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose i Hvidkildeskovene samt Sortemose og Lundemose mellem Gudme og Svendborg. En del af de ferske enge ligger også i tilknytning til moserne, mens resten er koncentreret i ådalene. Tilsammen dækker de 377 ha.

Der er ingen hede i kommunen, og de tørre naturtyper er udelukkende repræsenteret af overdrev, som i alt udgør 172 ha. Overdrevene findes bl.a. ved Svinehaverne samt på Skansen og i Casanovabakkerne på Tåsinge. For at forbedre og opretholde naturkvaliteten plejes mange af overdrevene og engene med afgræsning og slåning.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Svendborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land