Fjernvarme Fyn ligger med sine hvidgrå firkantede bygninger og høje skorstene i Havnegade ved Odense Kanal i den nordlige del af Odense.
.

Fjernvarme Fyn ejes af Odense Kommune (97 %) og Nordfyns Kommune (3 %). Selskabets primære opgave er at levere varme til mere end 100.000 boliger, virksomheder og institutioner i og omkring Odense. Det sker gennem et rørsystem på 2.250 km til blandt andet Odense, Munkebo, Kerteminde, Langeskov og Otterup. Også et stort antal gartnerier i området modtager fjernvarme fra selskabet. Produktionen af varme sker på 29 anlæg, som benytter forskellige teknologier og brændsler. I forbindelse med varmeproduktionen produceres der også elektricitet, hvilket ikke mindst sker på de store anlæg i Havnegade i Odense, der tidligere hed Fynsværket. Elproduktionen svarer på årsbasis cirka til elforbruget hos 500.000 husstande.

I 2019 udgjorde kul og affald mere end to tredjedele af det samlede brændsel til varme- og elproduktion. Det giver store udfordringer, både fordi det er besluttet helt at udfase kullet i 2022, og fordi udviklingen går i retning af, at det meste affald skal genanvendes og ikke brændes af. For at imødekomme den udfordring er der lavet langtidsaftaler med mange kommuner om levering af affald. Resten af varmeproduktionen vil komme til at foregå på varmepumper eller med biomasse fra det fynske område i form af halm og affaldstræ.

Fjernvarme Fyn har rødder tilbage til 1929, da det daværende kommunale elværk på Klosterbakken i Odense begyndte at levere varme til et privat fjernvarmeselskab. I 1953 blev Fynsværket i Havnegade indviet. Formålet var at levere el til hele Fyn. Spildvarmen fra elproduktionen førte til en kraftig udbygning med fjernvarme. Udviklingen blev forstærket med energikrisen i 1970’erne, og Odense fik i forhold til andre byområder i Danmark en meget høj dækningsgrad med fjernvarme. Fynsværket blev fusioneret ind i Elsam A/S i år 2000. I 2006 blev værket solgt til Vattenfall, der i 2015 solgte det videre til Fjernvarme Fyn, hvorved værket igen blev kommunalt ejet. Fjernvarme Fyn omtaler de enkelte produktionsanlæg i Havnegade, men bruger ikke længere Fynsværket som det fælles navn.

Videre læsning

Læs mere om erhverv og arbejdsmarked i Odense Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked