Tidslinje over Danmarks oldtid
Tidslinje over Danmarks oldtid
Af .

Fakta

Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder

Diameter: 18,83 m; højde: 3,14 m (opmålt i 1885)

Omgivet af randsten.

Undersøgelseshistorie

1858: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.

Tjenestekarlene Christopher Christensen og Hans Pedersen var i september 1858 ved at afgrave en høj på deres husbonds mark. I siden af højen fandt de en del "sorte potteskår", men ingen hele lerkar. Øverst i højen stødte de inden for et afgrænset område på en stor mængde småsten, hvorimellem der lå aske og brændte ben samt et rigt gravudstyr fra yngre bronzealder. Fundet, der indsendtes til Museet via herredskontoret i Fåborg, omfatter to bronzesværd, hvoraf det ene har guldbelægning på siderne af grebet, et krumt knivsblad, et miniaturesværd, en lille trææske med udskåret rum til en ragekniv (ifølge finderne lå der en hel ragekniv i æsken, men den hensmuldrede øjeblikkelig), en pincet af guld dekoreret med tre bukler på hvert blad, tre guldbelagte dobbeltknapper, bronzefragmenter af en kniv og en pincet samt brudstykker af bronzekar, importeret fra Centraleuropa. Karret er af drevet bronzeblik, dekoreret med fine parallelle linier og forsynet med to massive bronzehanke, der har siddet fast med i alt fire korsformede hankebeslag.

1885: Herredsrejse

I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte J.E. Boesen i 1885 Vester Skerninge sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.6) således: "Paa en stor naturlig Bakke er sløjfet en Høj "Korshøj" (jf. Præsteindb. 1809). "Korshøj" angives af Lodsejeren (Propr. Eriksen, i hvis Ungdom Højen sløjfedes) at have været rund. 4-5 Alen høj, 20-30 Alen i Tværmaal. Ved Sløjfningen fandtes bærebare Randsten; Jordmassen var ralblandet, paa Bunden, omtrent i Midten, fandtes en "Hvælving" (ikke Kiste) af Brosten, derhos Urner med Ben og Aske og indenfor "Hvælvingen" et Stenspyd sammen med de Guld- og Broncesager, som 1858 indsendtes til Museet (17240-48)."

1974: Fund gjort ved pløjning e.l.

Ved pløjning var forpagteren af jorden flere gange stødt på store sten i højen og anmeldte derfor sagen til Fyns Stiftsmuseum.

1974: Lokaliteten blev besigtiget af C. Madsen, Fyns Stiftsmuseum

Ved besigtigelsen konstateredes det, at der endnu var så meget tilbage af højen, at der ville være mulighed for at finde bevarede grave i bunden af den samt rester af randstenskæden.

Gravhøjen indeholder

Brandgrav. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)

Min. 1 brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links