Antal skoler og elever i Bispebjerg 1970/71 til 2018/19.

.

NEXT er en erhvervsskole med 40 forskellige erhvervsuddannelser og seks gymnasier. Skolen er fordelt på flere adresser i København og omegn; i Bispebjerg findes der tre afdelinger, bl.a. en på Tuborgvej 177, hvor elever, der er ved at uddanne sig til guld- og sølvsmed, her får undervisning.

.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i Bispebjerg er lidt lavere end i kommunen som helhed, men en del over landsgennemsnittet. Siden år 2000 er antallet af 30‑34-årige med en lang videregående uddannelse vokset betydeligt fra 10 % til 35 % i 2019. Det er langt over landsgennemsnittet (22 %), men fortsat noget under niveauet for hele kommunen (43 %).

Bispebjerg har fem folkeskoler og samtidig mere end dobbelt så mange frie grundskoler. Som et led i Københavns Kommunes strukturplan for folkeskoler i 2007 blev det besluttet at nedlægge Frederikssundsvejens Skole. Herudover blev Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen lagt sammen til Tagensbo Skole og placeret på Grundtvigskolens adresse. Bygningerne gennemgik en større renovering. En multihal og udendørs idrætsfaciliteter er ramme om aktiviteter uden for skoletiden. I skoleåret 2018/19 havde skolen over 500 elever på 0.-9. klassetrin.

Indtil 2018 fungerede Bispebjerg Skole som såkaldt hotelskole, dvs. den blev benyttet af andre skoler, hvis bygninger var ved at blive renoveret. Efter en undersøgelse af indeklimaet blev skolen i 2018 lukket for renovering.

Efter at Frederikssundsvejens Skole blev lukket i 2008, kom bygningerne fra 2012 til at rumme en specialskole, der fastholdt sit gamle navn: Skolen i Charlottegården.

Et par frie grundskoler er lukket; Nord-Vest Privatskole fik i 2017 frataget statsstøtten, og Iqbal International School gik konkurs i 2014.

Fire af de frie grundskoler er oprettet efter 2007, og siden da er andelen af elever i denne skoleform steget og var i skoleåret 2018/19 nået op på 44 %.

Sundhed og omsorg

Middellevetid 2014‑18, socialgruppe og voksenbefolkningens sundhed i 2017 i Bispebjerg og Københavns Kommune.

.

Et nyfødt barn i Bispebjerg havde 2014‑18 en forventet middellevetid på 77,0 år. Det er ca. to år mindre end gennemsnittet for kommunen og næsten fire år mindre end landsgennemsnittet på 80,8 år. Københavns Kommune har opgjort middellevetiden til 79,2 år, mens Danmarks Statistik har opgjort den til 79,0 år. Her anvendes kommunens tal, da de også omfatter bydelene.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Bispebjerg, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på niveau med Københavns Kommune som helhed (7 %).

Bispebjerg ligger i Region Hovedstadens planområde Byen, hvor bydelens eget Bispebjerg Hospital er akuthospitalet. Området dækkes samtidig af Psykiatrisk Center København.

I 2018 modtog 16,0 % af Bispebjergs indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp.

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Bispebjerg var det i 2018 på 1,63 og dermed det højeste blandt alle københavnske bydele og langt over Københavns Kommunes gennemsnit på 1,15.

Visualisering af de nye bygninger, der skal huse de psykiatriske afsnit ved Bispebjerg Hospital. Det nye Psykiatrisk Center København bliver opført i den nordlige del af det nuværende hospitalsområde. Det 22.500 m² store byggeri, der bl.a. skal rumme 200 enmandsstuer, forventes færdigt i 2024.

.

Kriminalitet

Kirkens Korshær i Bispebjerg har til huse på Drejervej og rummer tilbud til socialt udsatte, bl.a. børn, familier og netværksgrupper for kvinder. På stedet ligger også varmestuen Hotel Jens. Brugerne kommer hovedsagelig fra bydelene Bispebjerg og Nørrebro.

.

Et nyfødt barn i Bispebjerg havde 2014‑18 en forventet middellevetid på 77,0 år. Det er ca. to år mindre end gennemsnittet for kommunen og næsten fire år mindre end landsgennemsnittet på 80,8 år. Københavns Kommune har opgjort middellevetiden til 79,2 år, mens Danmarks Statistik har opgjort den til 79,0 år. Her anvendes kommunens tal, da de også omfatter bydelene.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af den voksne befolkning i Bispebjerg, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, på niveau med Københavns Kommune som helhed (7 %).

Bispebjerg ligger i Region Hovedstadens planområde Byen, hvor bydelens eget Bispebjerg Hospital er akuthospitalet. Området dækkes samtidig af Psykiatrisk Center København.

I 2018 modtog 16,0 % af Bispebjergs indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp.

Det socioøkonomiske indeks udtrykker, hvor meget borgerne forholdsvis koster i kommunale udgifter (hele landet er 1,0). For Bispebjerg var det i 2018 på 1,63 og dermed det højeste blandt alle københavnske bydele og langt over Københavns Kommunes gennemsnit på 1,15.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg