I Danmark er skovhornuglen mest talrig i Jylland, men den kan også opleves i hovedstaden. Kigger man godt efter, kan man fx være heldig at opdage de spraglede ugler, når de om vinteren blunder i små grupper i trækronerne på Vestre Kirkegård. I vinterhalvåret er skovhornuglerne ganske stille, og det er først i det tidlige forår, når uglerne har forladt kirkegården, at de begynder på deres natlige tudende serenader: »ooh, ooh, ooh.«
.

Vestre Kirkegård i Vesterbro-Kongens Enghave i København er Danmarks første centralkirkegård og med sine 54 ha Danmarks største. Anlæggelsen af kirkegården, som ligger højt i området, blev påbegyndt i 1870, og den har kapeller fra 1891, 1906 og 1913. Fra 1883 udformede Hans J. Holm med brolægningsinspektør, senere stadsingeniør Charles Ambt og havearkitekt Edv. Glæsel hovedtrækkene i den regelmæssigt inddelte plan. Omkring søen i den centrale del af kirkegården er der anlagt et landskabeligt område efter tysk forbillede, fx Ohlsdorfs centralkirkegård ved Hamburg.

Sidst i 1920’erne udformede havearkitekt Jens Peter Andersen landets første samlede urnehave med individuelle urnegravsteder med støttemure og trappeanlæg omkring det eksisterende rektangulære bassin. Smukke og monumentale alléer, brede som smalle og med varieret artsvalg, fx birk, tuja og avnbøg, opdeler de enkelte kvarterer, der rummer muslimske, katolske og færøske særafdelinger samt flygtninge- og soldatergrave. Over indgangsportalen sidder Svend Rathsacks Kvindefigur fra 1929, og på plænen lige inden for indgangen ses Arne Bangs Mindesmærke for de faldne 9. april 1940, opstillet i 1942.

I 1952 anlagdes en særlig grønlandsk afdeling med stenmonument af billedhuggeren Jan Buhl, et græsrum udformet af landskabsarkitekterne Morten Klint og C.Th. Sørensen med rækker af liggende sten. I 2018 opsattes en vardelignende skulptur af grønlandske sten af billedhuggeren Bolatta Silis-Høegh. Stjernevejsprojektet fra 2001 af landskabsarkitekt Torben Schønherr har tilført et orienteringspunkt, idet det omdannede Søndre Kapel danner midtpunkt i et korsformet anlæg, bestående af to krydsende akser med rækker af kirsebærtræer og vægge af takshække. Vestre Kirkegård udvikles 2015‑65 efter en plan udarbejdet af Schul Landskabsarkitekter.

Blandt fuglekiggere er kirkegården især kendt for sine rastende skovhornugler, om end småfugle som dompap, halemejse, kernebider, grå fluesnapper, rødtoppet fuglekonge og stor flagspætte også er ganske almindelige. Af og til lægger mere sjældne fugle også vejen forbi Vestre Kirkegård, heriblandt en himalayaløvsanger i november 2019. Vestre Kirkegård er desuden en af Københavns Kommunes vigtigste lokaliteter for ynglende flagermus.

Vestre Kirkegårds skovhornugler

Vestre Kirkegård er et populært udflugtsmål, og har man øjnene med sig, kan man på en vinterlig gåtur være heldig at se de skovhornugler, der benytter kirkegården som soveplads. Skovhornuglen er en høj, slank ugle, som bl.a. kan kendes på sin lysebrune fjerdragt, de orangerøde øjne og de lange, spidse fjerører, som uglen rejser, hvis den bliver urolig. Den er vidt udbredt i Danmark og holder overvejende til i skove og plantager, hvor den især yngler i forladte krage- og rovfuglereder. Om vinteren er skovhornuglen meget social og samler sig om dagen i grupper på 20‑30 individer på særlige sovepladser. I København har skovhornuglen sovepladser ved bl.a. Utterslev Mose og på Vestre Kirkegård.

Selv om den også kan tage fugle og større insekter, består skovhornuglens føde hovedsagelig af mus. På Vestre Kirkegård jager uglerne på kirkegården om natten, men krydser formentlig også Kalveboderne for at tage på musejagt på Kalvebod og Amager Fælleder.

Da skovhornuglen er nataktiv og gemmer sig dybt inde i trækroner eller buske om dagen, kan den være ret svær at opdage. Ligesom andre ugler gylper skovhornuglen dog de ufordøjelige føderester som fjer, pels og knogler op i små boller, og man kan derfor tit finde frem til uglerne ved at lede efter uglegylpet under sovetræerne.

Videre læsning

Læs mere om Kirkegårde i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kirkegårde