Indbyggernes erhvervsfordeling ændrede sig, idet flere større virksomheder lukkede eller flyttede ud af kommunen, mens nye kom til inden for andre brancher. Forrige periodes voldsomme befolkningsvækst stilnede af.

Administrativ inddeling

I 1974 skete en overførelse af tre områder vest for kommunen fra Albertslund Kommune, bl.a. området, der huser Glostrup Nordre Kirkegård. Samme år blev Avedøreområdet afstået til Hvidovre Kommune. I 1976 blev området øst for Motorring 3 overdraget til Rødovre Kommune. Kommunen lå indtil Strukturreformen i 2007 i Københavns Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Kommunen havde i 1970 21.513 indbyggere. Herefter faldt tallet til 19.573 i 1980, og i 1990 lå det stort set uændret, nu på 19.747. I løbet af 1990’erne rundede indbyggertallet igen 20.000, og i år 2000 boede der 20.229 indbyggere og i 2007 20.618 i kommunen.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

Motorring 3 (i dag E47) mellem Jyllingevej og Brøndby blev indviet i 1977 på grænsen mellem Glostrup og Rødovre Kommuner.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Erhvervsfordelingen 1976, 1990, 2000 og 2006 i Glostrup Kommune.

.

Glostrup Centret under opførelse i 1971; centeret blev indviet året efter. Storcenteret blev anlagt i nær tilknytning til jernbanen og ud til Hovedvejen, så folk let kunne komme dertil med bil eller tog.

.

Sæbefabrikken Sunlight lå på Godsbanevej 16 i Glostrup. I 1986 flyttede fabrikken fra byen. Her er fabrikken fotograferet i 1982; tv. ses det såkaldte Valotårn.

.

I løbet af 1970’erne og 1980’erne skete der en ændring fra industrisamfund til servicesamfund. I 1970 var 41 % beskæftiget inden for håndværk og industri, men i 2002 var det faldet til 11 %. Personaletunge fabrikker blev afløst af færre og større virksomheder med mere effektive produktionsmetoder. Danske Pels Auktioner (i dag Kopenhagen Fur), i Hvissinge udvidede i 1980’erne. I Glostrup var der begrænsede muligheder for at udvide, så nogle virksomheder valgte at flytte, mens andre lukkede helt: Dansk Engelsk Lakrits Fabrik (flyttet 1980), Glostrup Jern- & Metalstøberi (lukket 1980), Paul Bergsøe & Søn (lukket 1985), Sunlight (flyttet 1986), Premier Is (lukket 1987) og Den Danske Trådvarefabrik (lukket 1988). Nye virksomheder kom dog også til, bl.a. Motorola (2001) og Danske Bank (2004). Ved Glostrup Station blev kontorejendommen Stationsparken opført i 1989 på den tidligere Sunlightgrund. På FDB’s Frølagers tidligere grund blev Københavns Amtsgård indviet i 1993.

Kommunen oplevede i perioden en stigning hos administrationsog servicefagene fra 27 % i 1970 til 50 % i 2002. Også handel og transport oplevede en stigning, dog ikke så markant. I 1970 beskæftigede gruppen 27 %, og i 2002 var tallet steget til 39 %. Glostrup Centret (i dag Glostrup Shoppingcenter) åbnede i 1972 og blev et af de centrale handelssteder.

Hvis kommunen fortsat skulle udvide og udvikle sig, måtte det ske i Hvissinge og Ejby, hvor der stadig fandtes frie arealer. I det sydlige Ejby blev der bygget et industriområde, og fra slutningen af 1900-tallet blev der bygget mange almennyttige boliger i Hvissinge. Den nordvestlige del af Hvissinge Ejerlav blev bebygget ca. 2002.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik og social omsorg

Socialdemokratiet kom tilbage på borgmesterposten i 1970, efter at Det Konservative Folkeparti havde haft den i en kort årrække. Socialdemokratiet stod stærkt i kommunen, og ved de fleste kommunalvalg frem til 1990’erne fik partiet flertallet af mandaterne. I takt med at kommunens erhverv ændrede sig fra industri til service, ændrede politikken sig også. Fra kommunalvalget i 1993 fik Venstre flere og flere mandater, og Socialdemokratiet havde ikke længere majoriteten, men blev dog siddende på borgmesterposten indtil 2009.

De Gamles Hjem i Glostrup fra 1929 var fra begyndelsen af perioden ikke længere tilstrækkeligt, og derfor blev Plejehjemmet Dalvangen indviet i 1971 og Omsorgscentret i Hvissinge i 1977. Kildegården, der også var et byggeri for ældre, stod færdigt i 1990, og Ældrecenter Sydvestvej blev indviet i 2006.

Mere om politik, uddannelse og social omsorg i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007