Emil Aarestrup flyttede i 1827 til Nysted, hvor han havde lægepraksis frem til 1838, hvorefter han slog sig ned i den lidt større by Sakskøbing, også her som læge. Hans hus i Adelgade i Nysted er i dag indrettet som museum, der skal vise et borgerhus fra Aarestrups tid. Det blev indviet d. 4. december 2000, dagen for Aarestrups 200-års fødselsdag. Litografi fra 1850 efter tegning af August Schiøtt.
.

Museum Lolland-Falster er det statsanerkendte kulturhistoriske museum i Guldborgsund Kommune. Museet har det kulturhistoriske og arkæologiske ansvar for Guldborgsund og Lolland Kommuner. Hovedsædet ligger i Frisegade 40 i Nykøbing F i den genopførte amtsforvalterbolig fra 1700-tallet.

Guldborgsund Museum, der indtil 2006 hed Museet Falsters Minder, blev grundlagt i Nykøbing F i 1913. I 2009 fusionerede det med Lolland- Falsters Stiftsmuseum i Maribo grundlagt i 1884 til Museum Lolland-Falster. I 2010 indgik Reventlow-Museet på Pederstrup, oprettet i 1938, i fusionen.

I Færgestræde 1 i Nykøbing F driver Museum Lolland-Falster udstillingsstedet Falsters Minder i Czarens Hus, hvor også Museum Obscurum ligger. Sidstnævnte udstiller et raritetskabinet med genstande, der udfordrer museumsgenstandes fortællinger og troværdighed. Museum Lolland-Falster er også sekretariat for Museumssamrådet for Lolland-Falster, hvor en lang række af de museer, der er oprettet siden 1970’erne, mødes. Det gælder bl.a. Danmarks Motorcykel Museum i Stubbekøbing, Danmarks Traktormuseum i Eskilstrup, Bøtø Nor Gl. Pumpestation, Museet Aarestrups Hus i Nysted, Skovbrugsmagasinet på Corselitze, Stubbekøbing Museum og Legetøjsmuseet i Nykøbing F. Fortidsmindeskoven Halskov Vænge ligger på Nordøstfalster, mens Middelaldercentret i Sundby, der blev oprettet i 1989, formidler og forsker i middelalderens håndværk, teknologi og dagligliv, bl.a. ved rekonstruktioner af to store blider (kastemaskiner).

Stadsarkivet på Rådhuset i Nykøbing F er oprettet i 2011. Arkivalierne i Falsters Egnshistoriske Arkiv i Nykøbing F er en del af Museum Lolland-Falster.

Efter Kommunalreformen i 1970 blev der oprettet lokalhistoriske arkiver i Stubbekøbing, Nysted og Sakskøbing. På Nordfalster blev der oprettet arkiv i Vålse, der siden er flyttet til Nørre Alslev. På Sydfalster er der arkiver i Idestrup, Væggerløse og Gedser. Desuden er der arkiver i Tingsted og Toreby. Arkiverne i Guldborgsund Kommune arbejder sammen i Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark, LASA, etableret i 1977, og i Guldborgsund Arkivråd, etableret i 2007.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv