Det detaljerede maleri af Ole Magnus Rasch fra 1830 viser udsigten fra Skansebakken i Nørresundby over Limfjorden til Aalborg.
.

Befolkningsudviklingen i Nørresundby 1787‑2017. Fra 1981 til 2004 er befolkningsdata fra Nørresundby talt med under Aalborg.

.

Området har været beboet siden oldtiden. Sundby nævnes første gang i 1202, da kong Valdemar Sejr overdrog stedet til Vitskøl Kloster. Efter Reformationen i 1536 overgik Sundby til kronen, og byen havde privilegiet til færgefart over fjorden. Relationen til den større by Aalborg er en gennemgående faktor i Sundbys historie.

Under Trediveårskrigen anlagde kejserlige tropper 1627‑29 en stjerneskanse på Sundby Bjerg. I 1644 blev byen angrebet og besat af svenske tropper, hvilket skete igen i 1657. Kronen afhændede i 1667 Sundby Gods til stadshauptmand Frederik Thuresen. Siden skiftede byen hænder flere gange. I 1700-tallet udviklede en række håndværksvirksomheder sig til småindustri. En af de første, der fik privilegium, var et kridtpibemageri.

Fra midten af 1800-tallet begyndte Sundbys, fra 1825 Nørresundbys, vækst og en spæd industrialisering. I 1856 fik byen status af handelsplads, og den blev købstad i år 1900. Af industrivirksomheder kan nævnes maskinfabrikken Gabrielsværk (oprettet 1855), Andelssvineslagteriet (oprettet 1891) og A/S Svovlsyre og Superphosphat-Fabrik (oprettet 1913). Nørresundby Portland Cement Fabrik i Nørre Uttrup (oprettet 1908) og Dansk Andels Cementfabrik (DAC) i Lindholm (oprettet 1913) har også spillet en vigtig rolle i udviklingen.

Gennem 1900-tallet fortsatte byens vækst som følge af den fortsatte industrielle udvikling, og frem til midten af 1900-tallet spillede Nørresundby en selvstændig rolle som oplandsby med landbrugsorienteret service og industri, men efterhånden blev den inddraget i byen Aalborg. Dette indebar bl.a., at byens centerfunktioner i nogen grad blev overtaget af Aalborg. I 1968 blev Nørresundby sammensluttet med Sundby-Hvorup og Egholm i et fejlslagent forsøg på at danne en storkommune nord for Limfjorden. Nørresundby blev en del af den nye Aalborg Kommune i 1970.

Befolkningstallet kulminerede i 1960’erne med ca. 23.000 indbyggere, hvorefter en markant deindustrialisering satte ind, og Nørresundby blev boligforstad til Aalborg.

Videre læsning

Læs mere om Nørresundby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links