Hals Skanse af . Begrænset anvendelse

1536-1850 i Aalborg Kommune

I perioden 1536‑1850 var der forskel på befolkningsudviklingen nord og syd for Limfjorden i den nuværende Aalborg Kommune. Landsbyerne nordenfjords var meget store, og ved udskiftningen i slutningen af 1700-tallet forblev gårdene som oftest inde i landsbyerne. Søndenfjords lå der derimod overvejende mindre landsbyer, og udskiftningen fik et andet forløb med bl.a. blokudskiftninger. I perioden skete en tidlig industrialisering ved herregården Gudumlund og med papirfabrikken og siden hammerværket Godthaab.

Byerne havde generelt fremgang. Aalborg oplevede frem til begyndelsen af 1700-tallet en blomstrende udvikling, hvorefter en stagnation satte ind. Senere kom der igen økonomisk fremgang, hvilket bl.a. hang sammen med en begyndende industrialisering. Nibe, hvis vækst baserede sig på sildefiskeri, blev købstad i 1727. I Nørresundby, der endnu ikke havde købstadsrettigheder, begyndte industri fra slutningen af 1700-tallet at gøre sig gældende.

Videre læsning

Læs mere om historie i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850

Se alle artikler om 1536-1850

Eksterne links