Der spilles på den afrikanske tromme djembe på Kvindelejren på Femø i 2007. Her deltog ca. 40 kvinder i Body and Soul-musik ugen, der var en af de temauger, som blev afholdt det år. Kvindelejren er organiseret udelukkende af frivillige og kunne fejres sit 50-års jubilæum i 2021.
.
Vindmøllefabrikken Vestas åbnede i år 2000 en produktion af vindmøllevinger på det tidligere skibsværftsområde i Nakskov, hvilket gav tiltrængte arbejdspladser til byen. På fotografiet fra 2006 ses møllevinger ved fabrikken klar til at blive transporteret ud til en vindmøllepark.
.

Afvandringen fra landområderne fortsatte. Nakskov Skibsværft og et antal andre virksomheder lukkede i perioden. Turismen fik fremgang med attraktioner som Knuthenborg Safaripark og Lalandia.

Administrativ inddeling

Ved Kommunalreformen i 1970 gik området fra at være fordelt på 30 kommuner til syv kommuner: Nakskov, Maribo, Rødby, Ravnsborg, Rudbjerg, Højreby og Holeby. Femø, Fejø, Vejrø og Rågø kom alle til Ravnsborg, Askø derimod til Maribo. De blev alle placeret i Storstrøms Amt.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Lolland Kommunes indbyggertal faldt fra 59.687 i 1970 til 51.989 i 1995 og derpå yderligere til 49.469 i 2005.

Tilbagegangen i landområderne var voldsom. Nakskov og Maribo bibeholdt deres status som områdets største byer med lige under halvdelen af kommunens befolkning, selv om Nakskovs indbyggerantal faldt markant.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Infrastruktur

1972‑75 blev der anlagt en tosporet motortrafikvej fra Halsted til den nye færgehavn i Tårs.

Den flyveplads, der i 1965 var anlagt på grænsen mellem Rødby og Holeby Kommuner, blev i 1973 udvidet i et samarbejde mellem Holeby, Rødby, Nysted, Sakskøbing og Maribo Kommuner. I 2007 overtog Lolland og Guldborgsund Kommuner driften af den lokale internationale lufthavn med navnet Lolland‑Falster Airport.

Fra 1979 varetog STS (Storstrøms Trafikselskab) busdriften inden for den nuværende Lolland Kommunes område. I 2007 indgik STS i Movia, Region Sjælland og hovedstadens fælles trafikselskab.

Med åbningen af Storebæltsforbindelsen for tog i 1997 og for biler i 1998 faldt andelen af trafik og godstog fra overfarten Rødby‑Puttgarden, og Rødbyhavn mistede arbejdspladser. Færgelinjen Spodsbjerg‑Tårs mistede også kunder.

Mere om infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

I løbet af perioden faldt antallet af landbrugsbedrifter drastisk. Det var især de mindre landbrug og husmandsbrug, der blev nedlagt, og markerne sammenlagt for at effektivisere dyrkningen; samtidig betød den øgede mekanisering, at behovet for arbejdskraft faldt. Dette fortsatte den afvandring fra landområderne, der havde præget området igennem 200 år. Desuden ledte de forbedrede muligheder for pendling og indkøb i større byer til nedlukning af dagligvarebutikker, håndværksvirksomheder og skoler i mange landsbyer.

I 1980 var Nakskov Skibsværft ikke længere konkurrencedygtigt på verdensmarkedet, og produktionen stoppede i slutningen af 1986. Vindmølleproducenten Vestas anlagde i 1999 en møllevingefilial på værftsarealerne og ansatte ca. 500 til produktion og administration. Det gav afledt arbejde til en række virksomheder i Nakskov og omegn.

I Maribo blev SOFTLINE i 1979 etableret som en møbeldivision af skumgummiproducenten K. Balling-Engelsen A/S.

Feriecenteret Lalandia blev bygget 198688 og blev en stor turistattraktion, mens Knuthenborg Safaripark (1969) tiltrak 262.000 besøgende i 2007.

Sukkerfabrikken Lolland i Holeby blev i 2007 udnævnt til et af 25 danske industriminder. Nordvest for Holeby med MAN Energy Solutions, oprindelig Holeby Maskinfabrik, var der en fortsat frøforædlingsindustri med Vikima Seed (fra 1986) og Danisco Seed (1989-2009) med tilhørende forsøgsmarker.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Politik

Politisk var især kommunerne med byerne Nakskov, Maribo og Holeby domineret af socialdemokratiske borgmestre, indtil hhv. Socialistisk Folkeparti og Lokallisten vandt borgmesterposten sidst i perioden. I områdets andre kommuner havde Socialdemokratiet også borgmesterposten ad flere omgange, dog afløst af andre partier, oftest Venstre.

Mere om politik og religion i kommunen

Social- og sundhedsforhold

Lukning af virksomheder og offentlige institutioner medførte, ud over arbejdsløshed og dårlig økonomi, også en ændret befolkningssammensætning. I 2007 var den danske middellevetid 79,1 år, men kun 75,9 år i Lolland Kommune. Tidligere var dødeligheden den samme som i resten af Danmark. Indbyggerne i Lolland Kommune var ikke blevet mere syge, men resursesvage tilflyttere døde tidligere. Andelen af personer på overførselsindkomst steg fra 12 % i 1985 til 32 % i 2007.

Mere om social- og sundhedsforhold i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Lolland Kommune

Læs også om

Se alle artikler om 1970-2007