Faaborg Museum blev tegnet af Carl Petersen i nordisk nyklassicisme og indviet i 1915 som et museum for kunstnergruppen Fynboerne. I forgrunden ses Kai Nielsens Marmorpigen fra 1909-11 i Lille malerisal. Alle detaljer er gennemtænkt: rummenes udformning og disponering, gulvenes mønstre, ovenlyset og Faaborgstolen, som er designet af Carl Pedersen og Kaare Klint.

.

Frelserhæren i Fattiggården fra 1904 er et karakteristisk maleri af Jens Birkholm, der skildrer tidens sociale vilkår. Efter nogle år på valsen slog han sig ned i Berlin og blev politisk engageret, som titlerne på flere af malerierne i Faaborg Museum viser, fx Sult. Interiør med en siddende kone og to børn (1892), Undersøgelse i Herberget (1893) og Sækkelappersker (1894). I 1902 vendte han hjem til Faaborg pga. sygdom.

.

Kai Nielsens skulptur, Ymerbrønden.

.

To stærke historiske rødder har billedkunsten i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den første er den dominerende kulturelle påvirkning fra områdets mange herregårde og den anden det moderne med Fynboerne. De to rødder danner fundamentet for det frodige miljø omkring billedkunsten.

Kunstinstitutioner

Kunstlivet i kommunen udspiller sig især i kunstforeningerne, Kunstforeningen for Faaborg og Omegn (stiftet 1961) og Kunstforeningen Pakhuset (stiftet 1977), samt på udstillingssteder og gallerier, fx Skitsehandlen på Torvet i Faaborg (grundlagt 2017). Faaborg Børnebilledskole fra 1983 er den første af sin slags i landet og er de seneste år vokset betydeligt med flere afdelinger i kommunen. Skolens undervisere er lokale lærere og kunstnere, som bidrager til undervisning af høj kvalitet.

Ved Strukturreformen i 2007 skabtes et kunstråd for den nye Faaborg-Midtfyn Kommune. Det afløstes fra 2020 af et statsstøttet og statsanerkendt billedkunstråd, der arbejder for at fremme kunsten i det offentlige rum. Et af de frugtbare samarbejder er GaleRiget, hvor professionelle kunstnere har skiftende udstillinger i Bøjestræde i Faaborg.

Kunstnere

Lensgreve Preben Bille Brahe til Hvedholm var kunstinteresseret og støttede landskabsmaleren Eiler Rasmussen Eilersen, der var født i Svanninge og blev uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Eilersen blev en populær landskabsmaler, og i 1850’erne og 1860’erne skildrede han som en af de første området omkring Svanninge Bakker og Horne Land.

Malermesteren Syrak Hansen blev med opbakning fra Preben Bille Brahe uddannet dekorationsmaler i København. En række af områdets kunstnere stod først i lære som håndværksmalere hos »Mester«, som han blev kaldt, og hjemmet og værkstedet kom til at spille en væsentlig rolle i miljøet omkring den gruppe kunstnere, der blev kendt som Fynboerne, hvoraf to, Peter Hansen og Anna Syberg, var hans børn.

Fynboerne havde alle rødder på Fyn, heraf mange i Faaborg. De dannede en kreds omkring deres kunstneriske arbejde og var samtidig bundet sammen af ægteskaber og venskaber på kryds og tværs. En del af gruppen knyttede yderligere kontakter i forbindelse med undervisningen på Kunstnernes Frie Studieskoler i København, hvor især maleren Kristian Zahrtmann blev en vigtig skikkelse i deres uddannelse og kom til at påvirke deres videre virke.

Maleren Søren Lund, der blev født i Horne i 1852, var i malerlære hos Syrak Hansen og fik herefter sin kunstneriske uddannelse i København. Han var noget ældre end Fynbomalerne, men en vigtig figur for de yngre kunstnere fra Faaborg, hvoraf en del fulgte i hans fodspor. Søren Lund kendes især som dyre- og landskabsmaler.

Blandt de centrale Fynboer var Fritz og Anna Syberg, Peter Hansen og Jens Birkholm, der alle var født og opvokset i Faaborg. Hertil kom Alhed og Johannes Larsen samt hans yngre søster Christine Swane fra Kerteminde. Harald Holm fra Horne var også nært forbundet til gruppen, ligesom den noget ældre Poul S. Christiansen, der også var fra Fyn, spillede en vigtig rolle som forbillede, selv om han især var aktiv uden for Fyn.

Fynboerne kendes fortrinsvis for deres landskabs- og genrebilleder med fokus på hverdagslivet, og de har skabt en lang række landskabs- og personskildringer med lokal tilknytning. Anna Syberg og Harald Holm dyrkede særligt blomstermaleriet som genre, Anna Syberg især i form af akvareller, en genre, hun væsentligt bidrog til at forny.

Malerne fra Faaborg trak en række andre kunstnere med til byen. Peter Tom-Petersen, Nicolaus Lützhøft og Albert Gottschalk har alle dyrket købstaden Faaborg og den omkringliggende egn i deres værker. Billedhuggeren Kai Nielsen regnes også til gruppen. Modernisten Harald Giersing var gift med en af Sybergparrets døtre, Besse Giersing, og havde således forbindelse med gruppen, skønt hans billedsprog var markant anderledes. Han har malet en del motiver fra Svanninge. Fra 1928 var hovedpersonerne i gruppen døde eller flyttet fra området.

Der har fortsat været virksomme kunstnere, bl.a. har Rasmus Nellemann fra Millinge tæt ved Faaborg benyttet kalkværket og det lokale bådebyggeri i Faaborg som motiv i 1950’erne i malerier og grafiske blade. Kunstnerne John Olsen og Sys Hindsbo har begge boet nær Ringe i en årrække. Maleren Ulrik Møller bor i Berlin, men har stadig tilknytning til sin fødeegn på Sydfyn. Billedhuggeren Keld Moseholm, som kendes fra talrige skulpturer i det offentlige rum, ofte humoristiske skildringer af små tykke mænd, er født i den nordlige del af kommunen og har i mange år boet på Horne Land.

Kunst i det offentlige rum

Indtil 1900-tallet knyttede kunsten i det offentlige rum sig især til områdets herregårde og væsentlige handelsmænd. Fra tiden omkring år 1900 stammer et par bemærkelsesværdige mindesten, som knytter an til det grundtvig-koldske friskolemiljø omkring Ryslinge. Et af de mest kendte monumenter i kommunen er billedhuggeren Kai Nielsens Ymerbrønden.

Fra første halvdel af 1900-tallet er der i Nørre Lyndelse i kommunens nordlige del hele tre mindesmærker over komponisten Carl Nielsen udført af hustruen, billedhugger Anne Marie Carl Nielsen. Foruden Fløjtespilleren, der blev opstillet i 1933 og direkte er skabt som mindesmærke for Carl Nielsen, er der ved barndomshjemmet en portrætmedaljon fra 1924 og ved Carl Nielsen-skolen en portrætbuste af Carl Nielsen i form af en bronzeafstøbning fra 1962.

På Faaborg Stadion står Gerhard Hennings bronzestatue Faaborgpigen, opstillet i juli 1945.

I tiden efter 2. Verdenskrig har både private initiativtagere og lokale fonde og sparekasser støttet opstillingen af kunstværker i det offentlige rum. Koncentrationen af værker er størst i Faaborg og Ringe. Der findes ganske få statuer af konger og politikere i kommunen. Billedhuggeren Robert Lund-Jensen har lavet en bronzeskulptur på granitsokkel af statsminister Erik Eriksen, opstillet i Ringe i 1978. Værker af billedhuggeren Keld Moseholm finder man mange steder i kommunen, bl.a. i Faaborg, Ringe, Årslev, Broby, Nørre Lyndelse, Korinth og Vester Åby. En del af værkerne forestiller Moseholms »små tykke mænd« i forskellige situationer, ofte med et narrativt indhold og et finurligt budskab. Moseholm er bosat ved Dyreborg på Horne Land.

Af mere usædvanlig karakter er Sonia Brandes’ værk Papirklip – nr. 15 fra 2002 ved plejehjemmet Åløkkeparken, Brobyværk. Brandes har tidligere boet i kommunen. Skulpturerne er først udført i papirklip og siden skåret ud i cortenstål. Motivet er inspireret af Jeppe Aakjærs »Skuld gammel venskab rejn forgo«.

Cirka 100 år efter kontroversen om Ymerbrønden skabte et nyt kunstværk i det offentlige rum ivrig debat. I 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at opsætte en ny kunstbænk ved Ringe Sø. Idéen mødte stærk modstand, bl.a. blev der sat spørgsmålstegn ved, om naturområdet kunne bære en stor betonkonstruktion. Bænken blev opført og indviet i 2015. Det er kunstneren og arkitekten Poul Ingemann, der har skabt det 55 m lange og 2,30 m høje kunstværk, Termini.

I forbindelse med renovering af Helios Film- og Kulturhus i Faaborg skabte Emil Salto lyskunstværket Echoes i 2016, hvor kulturhusets arkitektur og materialer samt brugen af huset er medtænkt i den måde, værket udfolder sig på. Forskellige faktorer omsættes til kontinuerligt skiftende animationer af lys på bygningen.

I Ringe ved Midtfyns Gymnasium blev i 1975 opstillet et værk af Mogens Møller, Nature, og siden i år 2000 Uden titel (Visdommens krukke) af samme kunstner. Et monument for Christen Kold af Hein Heinsen er ligeledes opstillet her i år 2000.

Kunsthåndværk og design

I gågaden Østergade i Faaborg har der siden 2018 været kunsthåndværkermarked om sommeren på særlige dage arrangeret af bl.a. Sommergalleriet. I Faaborg har keramiker og billedkunstner Ulf Nielsen siden 1985 haft værksted og butik i Bøjestræde, mens keramisk formgiver Simon Maltha i sit værksted på Svartledvej har fremstillet unikakeramik med dyrefigurer.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst