J.Th. Lundbyes maleri fra 1838 Landskab ved Arresø, med udsigt til flyvesandsbakkerne ved Tisvilde viser landskabet, før flyvesandsbakkerne blev bevokset af Tisvilde Hegn, der i perioden 1720 til 1900 blev anlagt for at begrænse sandflugten. Lundbye har i maleriet betonet det åbne landskab, forhistorien med gravhøjen og det landlige liv med dyr og arbejdende børn.
.
Ejler Billes maleri Vejby Strand fra 1961 er malet i den periode, hvor Bille var bosat i Vejby. Bille blev en af 1900-tallets mest bemærkelsesværdige danske billedkunstnere inden for den abstrakte kunst. Han fandt inspiration i kubismen, abstrakt kunst og surrealisme og udviklede sit eget karakteristiske udtryk, hvor han med former og farver skabte en helhed fyldt med detaljer.
.
I 1997 blev statuen Teka Bashofar Gadol (Lad den store shofar forkynde vor befrielse) rejst ved Gilleleje Museum til minde om jødeflugten. Statuen er udført af den israelske kunstner Georges Weil.
.

Gribskov Kommunes placering langs Sjællands nordkyst byder på storslået natur og varierede landskaber, som siden 1800-tallet har tiltrukket adskillige billedkunstnere. I dag er kommunen stadig hjemsted for mange kunstnere, der helt eller delvis lever af deres kunst.

Kommunen byder også på flere udstillingssteder, herunder Munkeruphus og Rudolph Tegners Museum & Statuepark. Derudover er kommunen hjemsted for udstillingsplatformen KunsthusUdenMure, der arrangerer Nordkystens Kunst Triennale hvert tredje år.

Kunstinstitutioner

Munkeruphus er et udstillingssted, der ligger ud til Øresund. Munkeruphus blev en selvejende institution i 1989. I dag kan man opleve tre til fire årlige udstillinger med samtidskunst.

Midt i det fredede område Rusland ligger Rudolph Tegners Museum & Statuepark.

Gribskov Kommune har flere udstillingssteder, der alle er drevet af lokale ildsjæle, bl.a. Teksas.

Foreningen Kunstrunden Nordsjælland afholder udstillinger i bygninger og biblioteker i området, og herudover har Vejby-Tibirke Selskabet gennem en årrække samlet, registreret og udstillet kunst fra malerne på Tisvildeegnen.

Kunstnere

Gribskov Kommunes særegne natur med lysets evige skift over hav og sø har tiltrukket kunstnere siden 1800-tallet. Kunstnere drog dengang til nordkysten fra København, der lå inden for en dagskørsel med postvogn.

Kunstnernes tilstedeværelse på nordkysten i 1800-tallet ses i malerier med scener fra de idylliske fiskerlejer, skovenes stille ro, de blide engområder og dybe moser samt landsbykirkerne, der lagde hus til adskillige fortællinger fra folkelivet.

Det var særligt egnen omkring Tisvilde, kunstnerne var tiltrukket af. I 1838 malede J.Th. Lundbye Landskab ved Arresø, med udsigt til flyvesandsbakkerne ved Tisvilde. I 1843 drog Lundbye med malerkammeraten P.C. Skovgaard på sommerophold i Vejby, hvor de skildrede landskaberne på Tisvilde-egnen, som det bl.a. fremgår af Skovgaards maleri Parti fra udkanten af Tisvilde Skov fra 1845, baseret på studier fra 1843. Også Jørgen V. Sonne opholdt sig i området og malede i 1858 Skt. Hansfest i Tisvilde. Fra midten af 1800-tallet opstod en mindre kunstnerkoloni ved Tisvilde med malerne Viggo Johansen, Georg Achen, Julius Paulsen, Anna Petersen og Hans Nikolaj Hansen.

I slutningen af 1800-tallet besøgte Albert Gottschalk Tisvilde hver sommer, hvor han boede på Tisvilde Kro, og den lidt senere William Scharff blev også en central skikkelse på egnen.

I 1900-tallet bosatte maleren Victor Haagen-Müller og hans hustru Marie sig i Kjædemosehuset i Tibirke. Kunstnerparret Agnete Therkildsen og Ejler Bille flyttede til Vejby Strand i 1955, og fra 1969 til deres død i hhv. 1993 og 2004 boede de i Ørby ved Helsinge. I dag bor og arbejder billedhuggeren Gerda Thune Andersen med sin mand, skovrider Nils Kjølsen, i Kjædemosehuset, der stadig er et kunstnerisk og kulturelt centrum og desuden hjemsted for Marie og Victor Haagen-Müllers Fond.

Kunst i det offentlige rum

Kunsten i det offentlige rum i Gribskov Kommune spreder sig geografisk med skulpturer i både små og større byer samt i parker og i det åbne land. I kommunens mindre byer er det ofte kunstnere med tilknytning til egnen, der er repræsenteret, som i Helsinge, hvor Agnethe Jørgensens Samhørighed fra 1989 står ved Helsinge Kulturhus. Agnethe Jørgensen er født på Løvbjerggård i Karlebo Sogn, og skulpturen er et godt eksempel på hendes sene værker, hvor de naturalistiske former er blevet mere enkle. I kommunens mindre byer findes også skulpturer, bl.a. i Tisvildeleje, hvor Knut Oddens Pyramide fra år 2000 står på Hovedgaden med udsigt over vandet. I Ramløse er Einar Mar Gudvardarsons Paradisfuglen fra år 2000 placeret ved gadekæret, og i Esbønderup ses Ejgil Vedels Kristusfigur fra 1979 på kirkegården.

Ved kommunens to centrale udstillingssteder for kunst, Munkeruphus og Rudolph Tegners Museum & Statuepark, er en række fremtrædende skulpturer opstillet.

Gribskov Kommune råder over en kunstsamling på ca. 1.500 værker, som er placeret rundtom i byrummet og i offentlige bygninger. Derudover er kommunen hjemsted for platformen KunsthusUdenMure, der er et samarbejde mellem Gribskov Kommunes kulturinstitutioner: Esrum Kloster & Møllegård, Kulturskolen Gribskov, Museum Nordsjælland, Rudolph Tegners Museum & Statuepark og Munkeruphus.

KunsthusUdenMure arrangerer Nordkystens Kunst Triennale hvert tredje år, hvor samtidskunstnere går i dialog med områdets historie og egenart.

Kunsthåndværk og design

Det er en varm og krævende proces at skabe brugsglas og glaskunst ud af råglas. I Arresø Glashytte laver kunsthåndværker Hans Friedrichsen glas i et klassisk design. Stedet, der ligger i Tisvildeleje, har fået sit navn efter den første placering i Ramløse ved Arresø. Stedet drives af Friedrichsen og tekstil- og glaskunstner Ina Mathiasen.

.

Gribskov Kommune har tiltrukket flere markante kunsthåndværkere gennem tiden, bl.a. keramikerne Grethe Jensen, Felix Møhl og Lise Benzon, alle bosat i Tibirke Bakker. De var i 1930’erne med til at grundlægge en tradition for lokalt produceret brugskunst af høj karat.

I slutningen af 1940’erne flyttede tekstilkunstner Anna Thommesen ind i Bøllehuset i Blistrup. Thommesen var en del af kunstnersammenslutningen Martsudstillingen, indtil dens opløsning i 1982, og hun er kendt for sine mange udsmykningsopgaver. I Gilleleje boede og arbejdede tekstilkunstner Olga Tesch fra 1996. Anja Kjær Design, som skaber glasdesign med klassiske linjer og stærke farver, ligger i dag i Gilleleje.

I 2009 blev Kunstrunden etableret i Gribskov Kommune i samarbejde med de omkringliggende kommuner. Kunstrunden er et virtuelt vindue til det lokale kunsthåndværk. På Gilleleje Hovedgade ved kanalen i byen ligger Snedkeriet, som er en del af Kulturhavn Gilleleje. Snedkeriet indeholder flere kunstnerværksteder med guldsmede, keramikere og billedkunstnere, som kan besøges via en gangbro.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst

Eksterne links