Portræt af Karen Brahe er sandsynligvis malet af Hendrik van Düvens omkring år 1700 eller af Jacob Coning i 1699. Portrættet er et klassisk hofportræt med teknisk elegant udførte kraver, juveler og opsat hår med belysning lige omkring ansigtet og omgivet af våbenskjolde.
.

Museumskoncernen ROMU, der omfatter ti besøgssteder i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner, blev til ved en fusion i 2011. ROMU varetager det kulturhistoriske og arkæologiske ansvar i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner.

Roskilde Museum blev grundlagt i 1929 ved stiftelse af Roskilde Museumsforening og åbnede som museum i 1931. De faste udstillinger i Sukkerhuset, opført i 1760’erne, og i Liebes Gård fra 1802 dokumenterer områdets oldtid og byens middelalder og har desuden skiftende udstillinger. RAGNAROCK er museum for pop, rock og ungdomskultur, der har til huse på Musicon, som åbnede i 2016 i en nyopført bygning tegnet af de hollandske arkitekter MVRDV og danske Cobe. Lützhøfts Købmandsgård er et levende museum for købmandshandel og -liv, og butikken fremstår, som den så ud i 1920’erne. I tilknytning hertil ligger Håndværksmuseet og Roskilde Slagtermuseum. Besøgsstedet Sankt Laurentius rummer en kirkeruin fra 1100-tallet og et kirketårn, der senere blev indrettet som byens fængsel. I Roskilde Domkirke findes Domkirkemuseet, der viser udstillinger om domkirkens 1.000-årige historie. Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for skibe, søfart og bådebygningskultur fra oldtid til middelalder.

L.A. Rings Atelier er et privatdrevet besøgscenter, der fortæller om maleren L.A. Ring og hans tid i Roskilde 1914‑33. Sct. Hans Hospitals Museum er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og formidler hospitalets historie og udstiller psykiatriske patienters kunst. Roskilde Arkiverne fra 2007 er en fusion mellem flere lokalhistoriske arkiver og hører under Roskilde Bibliotek.

Sjællands Stiftsbibliotek og Karen Brahes Bibliotek

Roskilde Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Sjælland og Bornholms Regionskommune og huser tre lokalarkiver samt et stadsarkiv. Dertil kommer to omfattende biblioteker: Sjællands Stiftsbibliotek, oprettet i 1812, der er et teologisk-humanistisk bibliotek med ca. 40.000 bind, og Karen Brahes Bibliotek, der er det ældste bevarede privatbibliotek i Danmark omfattende ca. 3.400 bind og 1.150 håndskrifter. Sidstnævnte bogsamling blev oprettet af adelsdamen Anne Gøye, og efter hendes død i 1681 gik den i arv til Karen Brahe, der selv var en ivrig bogsamler. Brahe stiftede i 1716 Odense Adelige Jomfrukloster, og efter hendes død i 1736 forblev samlingen i institutionen. I 1907 deponeredes samlingen i Landsarkivet for Fyn i Odense. Begge bogsamlinger opbevares i dag på Roskilde Bibliotek, og Karen Brahes Bibliotek kan benyttes efter aftale med Roskilde Kloster.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv