I et industrikvarter i Trekroner har 14 kunstnere skabt 51Cth, et værkstedsfællesskab sammen med Bronzestøberiet Peter Jensen. Foruden at tilbyde tekniske faciliteter som 3D printere, metalværksted og støbemuligheder arrangerer værkstedsfællesskabet også udstillinger og symposier.
.

Sommerdag i Jyllinge, en tordenbyge trækker forbi fra 1919 er malet af H.A. Brendekilde og skildrer det forsvindende liv på landet som en tabt tid. Bondelivet og de stråtækte huse gennemskæres af moderne elmaster og en truende mørk himmel.

.
Gavlmaleriet fra 2019 på Kreativt hus for børn i Algade 31 i Roskilde er skabt af Mie Mørkeberg. Hun blander fortid og nutid, private historier og billeder fra byen over og under jorden.
.

Lige siden Roskilde Domkirke blev bygget, har der være betydelig kunst i Roskilde, men i guldalderen blev byen og domkirken som motiv genopdaget af de nationalromantiske kunstnere i 1800-tallet som Jørgen Roed, Vilhelm Melbye og Wilhelm Marstrand. Senere i 1900-tallet tiltrak Roskilde og især landsbyerne omkring byen malere som L.A. Ring og H.A. Brendekilde, der skildrede de samfund, som var ved at forsvinde.

Kunstinstitutioner

I 1940 blev Roskilde Kunstforening etableret på initiativ af lokale borgere. I de følgende 50 år udstillede foreningen rundtom i byen, primært på biblioteket. I 1995 flyttede foreningen ind i den ene fløj af Roskilde Palæ, hvor den har haft til huse siden. Dette betød nye muligheder, kommunal støtte og en medlemsskare på ca. 700 samt en stor gruppe frivillige hjælpere. Igennem årene har foreningen stået bag udstillinger med betydningsfulde kunstnere født i Roskilde som John Olsen og Jørgen Boberg samt yngre kunstnere som Jacob Brostrup og Kristian Touborg.

I 1991 blev Museet for Samtidskunst oprettet i Roskilde Palæ. Museet er en selvejende institution og et statsanerkendt museum. Som det eneste kunstmuseum i Danmark fokuserer det udelukkende på samtidskunst, der krydser grænserne mellem billedkunst, musik, performance og litteratur. Med en bred vifte af projekter med lokale aktører som fx Roskilde Festival har museet været med til at udvide og støtte mange kreative miljøer i Roskilde Kommune. I 2021 blev lejemålet opsagt, museet flyttede kontorerne til Musicon, og visionen om et museum uden mure blev søsat.

I 2014 blev foreningen L.A. Rings Venner etableret. Anledningen var, at nabohuset til L.A. Rings hus på Sankt Jørgensbjerg var til salg. Med hjælp fra en lokal sponsor blev huset erhvervet og efter en gennemgribende renovering indrettet som informationscenter for maleren, der gennem de seneste år har opnået stor opmærksomhed.

Værkstedsfællesskabet 51Cth består af 14 kunstnere og Bronzestøberiet Peter Jensen ApS, der har indrettet sig i to haller på i alt ca. 750 m2 i et industriområde i Trekroner. Her er der individuelle atelierpladser, fælles faciliteter og maskiner til skulpturel produktion. De 14 samtidskunstnere er professionelt udøvende inden for skulpturel og rumlig kunst. Fællesskabet arrangerer også offentlige events, fx et symposium om skulptur og kunst, og siden 2019 har de haft et internationalt residency-program. Det giver unge udenlandske kunstnere mulighed for et længere ophold med fokus på kunstnerisk produktion inden for det skulpturelle felt.

Kunstnere

Vilhelm Melbye, Wilhelm Marstrand og Holger Drachmann er blot nogle af de mange kunstnere, der i midten af 1800-tallet søgte mod Roskilde. Drachmann var 1882‑85 indlogeret i Det Kongelige Palæ, i daglig tale Roskilde Palæ.

Historiemaleren Th. Wegener, født i Roskilde i 1817, assisterede Marstrand med større udsmykningsopgaver og udførte talrige altertavler i danske kirker. Også Jacob Kornerup, der både var arkæolog og maler, bidrog bl.a. til restaurering af Roskilde Domkirkes og 80 andre kirkers kalkmalerier. Sønnen, maleren Ebbe Kornerup, der var født i Roskilde i 1874, blev uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Kr. Zahrtmanns Skole. Han blev dog mest kendt som rejseskribent, og hans rejseskildringer fra eksotiske steder var ofte rigt koloristisk illustrerede.

En af det moderne gennembruds væsentligste kunstnere, J.A. Jerichau, søn af billedkunstneren Holger H. Jerichau og Anna Frederikke Jerichau, er født i byen, men døde for egen hånd som kun 26-årig i 1916.

I begyndelsen af 1900-tallet bosatte to malere sig på hver side af Roskilde Fjord. L.A. Ring etablerede sig i 1914 på vestsiden af fjorden ved Sankt Jørgensbjerg frem til sin død i 1933, mens H.A. Brendekilde i 1918 flyttede til Jyllinge, hvor han boede til sin død i 1942. De to var venner fra ungdommen af, og de fik stor betydning ikke kun for kunsten i Roskildeområdet, men for dansk kunst i det hele taget.

Af nulevende kunstnere, der er født i Roskilde, kan Stine Ring Hansen og Pia Rönicke fremhæves. Stine Ring Hansen har udført en række offentlige udsmykninger og mindesmærker, bl.a. en buste af bysbarnet, journalist og forfatter Lise Nørgaard til Portrætsamlingen i Det Nationalhistoriske Museum i 2017. Pia Rönicke er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi og California Institute of the Arts og er lektor ved Det Kongelige Kunstakademis Billedkunstskoler i København. Hun er kendt for sine videoer og installationskunst, der ofte tager udgangspunkt i arkivundersøgelser.

Kunst i det offentlige rum

I 2010 blev der ved Algade 11 opsat en bænk, hvor man kan sidde ved siden af en statue af Lise Nørgaard, udført af Mette Agerbæk. Her ses forfatteren ved indvielsen af statuen.

.

På Stændertorvet med ryggen til domkirken og Roskilde Palæ er Roar og Helge opstillet. Det er et mindesmærke om de mytiske kampe, der ledte op til Roskildes grundlæggelse. Værket er udført i bronze af Johan Galster og opstillet i 1939. Et andet værk, der forholder sig til byens historie, kan ses på den store gavl ved Algade 31, hvor Mie Mørkeberg i 2019 skabte vægmaleriet Dæmring, der i et nutidigt sprog samler Roskildes fortid og nutid. Gågadernes Vejlaug og Roskilde Kunstforening er gået sammen om udførelsen af dette værk.

I Bibliotekshaven på den nyanlagte plads foran biblioteket står en bronzeskulptur af Sonja Ferlov Mancoba, der i en kort periode boede i Kattinge lige uden for Roskilde. Skulpturen Effort Commun, der blev udført i flere eksemplarer i 1964, er opstillet i 1980.

Foran det renoverede Roskilde Museum er der etableret en ny plads, hvor Bjørn Nørgaards bronzeskulptur Ragnarok står; den blev flyttet hertil fra museets gård 2012-13.

På Hestetorvet foran Roskilde Station blev tre gigantiske stentøjskrukker, Roskildekrukkerne af Peter Brandes, opstillet i 1999, og midt på Københavnsvej står Anne Marie Carl Nielsens 3 m høje bronzerytterstatue Dronning Margrete 1. Den blev opstillet i 2006 efter et udkast fra 1897. Robert Jacobsens stålskulptur Fortid, nutid, fremtid blev opstillet foran Roskilde Rådhus i 1980.

I haven ved Himmelev Gymnasium findes Jørn Bromanns skulptur Cobra, opstillet i 1991. Ikke langt derfra på Himmelev Bygade står Gudrun Lauesens skulptur Mads Ged, opsat i 1969. På Roskilde Universitet, foran administrationsbygningen, blev Jørgen Haugen Sørensens granitskulptur Klump med kraftige støtter opstillet i 1993.

Milen er et stort landskab syd for Roskilde Dyrskueplads, der danner et kreativt laboratorium for både danske og internationale kunstnere. Her har kunstnere som Rene Schmidt og Morten Stræde skabt land-art-værker. I foråret 2020 blev skulpturen ME WE af den schweiziske kunstner Claudia Comte opført til Milen. Værket består af enorme træstammer, som former ordene ME WE som en kommentar til talemåden »dem og os«, der udtrykker en forskel mellem grupper.

Hjem er et borgerinddragende kunstprojekt til to af Roskilde Kommunes almene boligområder: Hedeboparken og Ringparken. I projektet, der løb over perioden 2019‑20, arbejdede kunstnerne Arendse Krabbe, Seimi Nørregaard og Mette Møller Overgaard med både dans, installation, lyd og skulptur. Alle de kunstneriske aktiviteter og værker blev udført sammen med beboere og mundede ud i både permanente og ikkepermanente værker. Et af de permanente værker er Bålet af Seimi Nørregaard, der har form af en bålplads og et nyt samlingspunkt for Hedeboparkens beboere.

Hvert år i de mørke vintermåneder afholdes et lysfestoptog i Roskildes bymidte, der består af en larmende og lysende menneskeslange, der går gennem byens gader. De involverede institutioner er Roskilde Domkirke, Byens Hus, Roskilde Museum, Museet for Samtidskunst, Roskilde Kunstforening, Roskilde Kloster og Roskilde Bibliotek.

I perioden 2013‑17 dannede billedkunstneren Karoline H. Larsen fortrop, som en levende skulptur, der inviterede beskuere med på turen. I perioden 2001‑11 arbejdede Roskilde Kommune med en kunststrategi for bydelen Trekroner, hvor en del af projektsummen blev anvendt til kunst. Kunststrategien, der blev udarbejdet i samarbejde med billedkunstner Kerstin Bergendal, har affødt en række forskellige værker, bl.a. Tre kroner af ler fra 2017 skabt af Mette Winckelmann.

Butikscenteret Ro’s Torv blev indviet i 2003 og har gennem årene haft øje for kunsten. Der er fx opsat 14 granitbænke med motiver skabt af Laila Westergaard. Midt i centeret er Hans Pauli Olsens Kvinden på Broen fra 2003 placeret. Den består af to legemsstore nøgne kvindefigurer i bronze, der er vendt med fødderne mod hinanden. Derudover har Ro’s Torv i samarbejde med Roskilde Kunstforening en »månedens kunstner«-udstilling i centerets midte.

Kunsthåndværk og design

Roskilde Gasværk fra 1863, der ligger ved havnen, lukkede i 1979. I dag huser bygningen flere værksteder for kunsthåndværk, bl.a. for tekstildesigner Iben Brøndum, keramikerne Martin Bodilsen Kaldahl og Lea Nordstrøm samt billedhugger og glaskunstner Lene Bødker. Huset rummer desuden Glasgalleriet og RoS Gallery.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Roskilde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst