Asta Ring Schultz tilbragte adskillige somre fra 1926 til 1973 på Djursland, hvor hun malede det storslåede landskab i et enkelt formsprog. I Schultz’ malerier danner landskaberne mønstre i farver, former og linjer. På billedet ses et af hendes mange malerier med landskaber fra Mols.
.
Maler og dekoratør K. Hansen Reistrup samarbejdede ofte med arkitekt Hack Kampmann omkring år 1900. I forbindelse med at Kampmann tegnede Kalø Jagtslot, udsmykkede Hansen Reistrup væggene. Her gengav han den omkringliggende natur og de dyr, der levede i området. På billedet ses en kronhjort spise blade i efteråret på væggen tæt ved en dørkarm.
.

Syddjurs Kommune er præget af den enestående natur, som istidens gletsjere og oldtidens agerbrugere har formet, og som har afsat varige spor i landskabet. Landskabet og den kystnære beliggenhed har gennem årene tiltrukket mange billedkunstnere og kunsthåndværkere, der har fundet inspiration og modspil i områdets dødishuller, bronzealderhøje, stendysser og historiske bygningsværker. Således har et stort antal professionelt udøvende kunstnere, billedhuggere, fotografer, grafikere og kunsthåndværkere bosat sig på egnen gennem årene.

Kommunen er i dag kendetegnet ved et aktivt og engageret kunstmiljø, som tæller flere kunstforeninger og kunstnersammenslutninger, heriblandt Syddjurskunstnerne (etableret 2006), der består af anerkendte kunstnere og kunsthåndværkere med bopæl i Syddjurs Kommune, samt flere private institutioner og virksomheder, der på forskellige måder formidler kunst og kunsthåndværk.

Kunstinstitutioner

Syddjurs Kommune har en række udstillingssteder for kunst og kunsthåndværk. I Fuglsø ligger Fuglsøcentret, som løbende viser udstillinger med værker af lokale kunstnere og kunsthåndværkere. Særligt den årlige påskeudstilling arrangeret af Syddjurskunstnerne er et tilløbsstykke. I Ebeltoft er Tinghuset takket være en lokal mæcen og den aktive Ebeltoft Kunstforening blevet et udstillingssted, ikke mindst for lokale, men også andre, primært danske, kunstnere og kunsthåndværkere. Siden 2015 har en betydelig samling værker af den danske maler og fotograf Åge Fredslund Andersen været deponeret i Ebeltoft Kunstforening. Fredslund Andersen boede fra 1940 til sin død i 1976 på Strandgården, kendt som Nøset, ved Ebeltoft.

Herudover findes der rundtom i kommunen en række gallerier og mindre udstillingssteder af betydelig lokal værdi, bl.a. Boggalleriet i Rønde. Det har med indehaver Niels Trangbæk som drivkraft siden begyndelsen af 1980’erne vist skiftende udstillinger med keramik, maleri, grafik og skulptur af anerkendte kunstnere fra ind- og udland.

I disse år arbejdes der på at realisere Ny Malt – et fremtidigt centrum for kreative erhverv og kultur med bl.a. udstillingsmuligheder, bibliotek og museum i den gamle maltfabrik i Ebeltoft. Ny Malt er optaget i det europæiske netværk af uafhængige kulturcentre, Trans Europe Halles, og indgår som sådan i det stærke internationale miljø centreret omkring Ebeltoft, som også Den Europæiske Filmhøjskole og Glasmuseet Ebeltoft er en del af.

Kunstnere

Egnen omkring Kalø Gods med udsigten til Kalø Slotsruin har altid været et yndet motiv, ikke mindst for de danske 1800-talsmalere. Blandt de mest fremtrædende skildringer hører F.C. Kiærskous maleri af landskabet ved Kalø Vig med udsigt til Kalø Slotsruin (1858), J.P. Møllers Udsigt fra bakkerne ved Rønde (1853), Janus la Cours Uroligt vejr. Kaløvig (1861) og Regnvejr over stranden ved Kalø Vig (1883). Landskabet omkring Kalø gjorde også indtryk på den senere Skagensmaler Michael Ancher, der var i lære som skriver på Kalø Gods fra 1865 til 1870. I løbet af de godt fem år, han opholdt sig på Kalø, tegnede han adskillige motiver fra livet på og omkring Kalø, bl.a. røgteren på Kalø, barberen, heste og Jægerhuset. Det var efter tiden på Kalø, at han i 1871 søgte optagelse på Kunstakademiet. Anchers debutbillede, En jysk barselsstue, der blev vist på Charlottenborg Forårsudstilling i 1874, menes at være direkte inspireret af tiden på Kalø.

Fra 1917 opstod der omkring Fuglsø en mindre kunstnerkoloni med bl.a. Charles Godtfredsen, Asta Ring Schultz og C.V. Stubbe-Teglbjærg, som alle fandt motiver i det nærliggende landskab.

På Jagtslottet ved Kalø Gods kan man se områdets dyreliv gengivet på spisestuens vægge, hvor rådyr dominerer væggens midterparti med Kaløskovene, slotsruinen og Mols Bjerge i baggrunden. Motivet blev skabt af maler og dekoratør K. Hansen Reistrup i tæt samarbejde med Jagtslottets arkitekt, Hack Kampmann. Ønsket var, at også gæster, der sad med ryggen til udsigten, kunne få indtryk af området og dets rige dyreliv. Kampmann, der blev født i Ebeltoft, står også bag Thyrahytten i udkanten af Hestehave Skov ved Kalø Vig og Toldboden (det nuværende glasmuseum) i Ebeltoft. Kampmann var tillige optaget af det djurslandske landskab, som han gengav i adskillige akvareller sammen med interiører fra bl.a. Thyrahytten og Thorsager Kirke.

Blandt nyere værker, der er direkte inspireret af det djurslandske landskab, er Morten Skovmands udsmykning af byrådssalen i Ebeltoft, indviet i 2009. Udsmykningen består af syv 120 × 200 cm store malerier, der placerer byrådsmedlemmerne midt i det landskab, der er så karakteristisk for kommunen. Gennem en serie abstrakt-ekspressive billeder inspireret af og malet ved Trehøje, Låddenbjerg og Helligkilde skildres årets gang i naturen i Mols Bjerge.

Kunst i det offentlige rum

De fleste af de kunstneriske udsmykninger og skulpturer, der findes i det offentlige rum i Syddjurs Kommune, er blevet til med støtte fra kommunen eller givet som gave i forbindelse med fx markering af byjubilæer. Siden 2010 har Syddjurs Kommune haft et billedkunstråd sammensat af udøvende kunstnere og kunsthåndværkere samt fagpersoner inden for formidling, kunsthistorie og arkitektur, hvis opgave det er at rådgive, vejlede og tage initiativ til kunstprojekter i kommunen.

I Rønde markerer særligt to kunstværker sig i bybilledet. Det ene er Stele fra 1998 af den tyske kunstner Günther Förg. Stele, der er opført på privat initiativ, står ud for Boggalleriet og er støbt i bronze. Stele var Røndes første større skulptur i det offentlige rum og blev begyndelsen til projektet Åben Vand, som er et kunst- og byplanprojekt. Åben Vand blev stiftet i 1996 af lokale borgere med boghandler Niels Trangbæk og kommunaldirektør Geert Hallberg som primus motorer. Foreningen har til formål at tilføre kunstværker af høj kvalitet til borgerne i Rønde (tidligere Rønde Kommune) i samarbejde med interesserede foreninger, institutioner, offentlige myndigheder, virksomheder, fonde og privatpersoner.

Det andet markante værk i Rønde er to tårne af Per Kirkeby fra 2012, der står på hver sin side af Hovedgaden. Tårnene, der er udført i kunstnerens karakteristiske murstensstil, er også en del af Åben Vand-projektet, som her sigter mod at realisere en markant kunstnerisk udsmykning med vandet i centrum. På sigt skal der føres vand fra byens akvædukt til tårnene. Realiseringen af de to tårne skete med kommunal støtte, og der blev taget hensyn til tårnene i forbindelse med pladsens belægning og udformning. I udformningen af tårnene til akvædukten tager Kirkeby afsæt i Kalø Slotsruins tårn samt områdets stærke teglstenstradition.

Af nyere værker i Syddjurs Kommune, der er udført af lokale kunstnere, er bl.a. Overgangen af keramiker Jac Hansen. I 2015 blev udsmykningen indviet på pladsen foran Tinghuset i Ebeltoft. Den består af et brønddæksel udført i smedejern, glas og lys med motiver fra de fire årstider.

Under titlen Your Glacial Expectations skabte Olafur Elíasson og Günther Vogt i 2012 et stedsspecifikt skulpturlandskab, der forholder sig til istidens påvirkning af området.

Kunsthåndværk og design

Keramiker Jørgen Hansen udfører enorme brændingsskulpturer i både ind- og udland. I september 2017 opførte han en brændingsskulptur over for Den Nye Maltfabrik i Ebeltoft. Det var Syddjurs Kommunes Billedkunstråd, som havde taget initiativet med støtte fra både kommunen, Nationalpark Mols Bjerge, tekstilvirksomheden Kvadrat og Statens Kunstfond.

.

Design og kunsthåndværk er stærkt repræsenteret i Syddjurs Kommune . I og omkring Ebeltoft og byens internationale glasmuseum, Glasmuseet Ebeltoft , finder man en usædvanlig stor koncentration af professionelle glasværksteder af internationalt format. Rødderne til dette enestående miljø går tilbage til 1980, hvor keramiker og studioglaspionér Finn Lynggaard flyttede til Do Mills Karlslunds glasværksted i Nedergade i Ebeltoft. Sammen med Tchai Munch, Janusz Walentynowicz og Mutsuo Inoue skabte Lynggaard stor bevågenhed omkring studioglasset, og på hans initiativ blev Glasmuseet Ebeltoft en realitet.

Finn Lynggaard og Tchai Munch blev gift og drev fælles værksted i Ebeltoft fra 1980’erne. Mens Lynggaard især blev kendt for sine klassiske blæste skåle og fade med blomstermotiv, opnåede Munch især anerkendelse for sine arbejder i ovnformet glas.

Blandt områdets mange professionelle glaskunstnere er også Tobias Møhl, der har lært håndværket på Holmegaard Glasværk. I 1998 etablerede Tobias Møhl sammen med Trine Drivsholm værksted i Ebeltoft. Møhl har sit eget karakteristiske formsprog med afsæt i nyfortolkninger af klassiske italienske teknikker, som han tilfører klar, nordisk formfornemmelse og en minimalistisk, om end detaljerig, ornamentik. Hans værker er repræsenteret i adskillige internationale samlinger og museer, bl.a. Corning Museum of Glass, USA, og i Danmark på Glasmuseet Ebeltoft og Holstebro Kunstmuseum. Blandt andre lokale glaskunstnere er ægteparret Micha Karlslund og Steffen Dam, der har værksted i Handrup nær Ebeltoft. Karlslund kombinerer glas og billeder, mens Dams værker er i støbt og varmt formet glas. Begge glaskunstnere er repræsenteret i prestigefulde, internationale samlinger.

Med værksted, bolig og keramikhave i Hyllested er keramiker Jørgen Hansen lokalt forankret, men internationalt virkende. Han fremstiller både brugskunst og større arbejder i form af relieffer, skulpturer og udsmykninger, bl.a. til svømmehallen i Grenaa Idrætscenter. Jørgen Hansen har opnået stor anerkendelse for opførelsen af en række kolossale udendørs brændingsskulpturer. Skulpturerne bygges op af op til ti tons ler, som til slut brændes på stedet og står som glødende skulpturer, der langsomt afkøles og med tiden forsvinder igen. I 2001 udførte han ved Ebeltoft Vig en brændingsskulptur i forbindelse med byens 700-års jubilæum. Blandt kommunens mange andre keramikere kan nævnes Jac Hansen, Malene Møller og Helle Rittig, der alle har sat keramisk formgivning af høj kaliber på landkortet i Syddjurs.

Væver Merete Erbou Laurent har værksted og bopæl nær Nimtofte i kommunens nordligste del. Hun er en markant profil inden for kunsthåndværk og eksperimenterer bl.a. med pigmenttryk på gulvløbere i papirgarn og vævninger i gummigarnet PUR. Laurent står bag Two Ways fra 2010, som er en vendbar papirløber, der produceres, distribueres og sælges af designvirksomheden Hay. Hendes primære inspirationskilde er landskabet, hvor hun bor. Laurent er en stærk stemme i det professionelle kunsthåndværkermiljø i kraft af sit mangeårige engagement i Danske Kunsthåndværkere og Designeres bestyrelse, som redaktør af foreningens tidsskrift, KUNSTUFF, og som næstformand og formand for Syddjurs Kommunes Billedkunstråd i årene 2010‑14.

Stentrykker Niels Peitersens litografiske værksted, Saxum-Litho, ligger i landsbyen Gravlev nær Tirstrup. Peitersen samarbejder med billedkunstnere fra ind- og udland om litografiske tryk af høj håndværksmæssig og kunstnerisk kvalitet. Peitersen har i en årrække bl.a. udført særtryk fra forskellige lande i samarbejde med billedkunstner Søren Bencke, også kendt som Papfar, ved hjælp af et mobilt trykkeri.

Med hovedsæde i Ebeltoft har den familieejede tekstilvirksomhed Kvadrat afdelinger verden over. Virksomheden laver unikke design af tekstiler og tekstilrelaterede produkter og har bl.a. leveret tekstiler til Operaen i København, Museum of Modern Art (MOMA) i New York og Guggenheim Bilbao. Virksomheden blev grundlagt i 1968 og har fra begyndelsen samarbejdet med førende designere. Virksomheden står bag klassiske design som Hallingdal 65 fra 1965 af Nanna Ditzel og Waves fra 1978 af Ole Kortzau. Blandt nyere design er modulproduktet Clouds, som er designet af Ronan og Erwan Bouroullec i 2009 og indgår i den permanente samling på Art Institute of Chicago, USA.Koncernen havde i 2016 ca. 450 ansatte på verdensplan – heraf omkring en tredjedel på hovedsædet i Ebeltoft.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Syddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Se alle artikler om Billedkunst

Eksterne links