Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Aabenraa Kommune, Region Syddanmark og hele landet, 2018.
.
Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Aabenraa Kommune og hele landet i 2018.
.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Aabenraa Kommune i november 2018. *Tal for grænsependling er skøn fra organisationen Region Sønderjylland-Schleswig.
.
Hos den familieejede brødfabrik Kohberg Bakery Group A/S, der siden 1969 har haft til huse i Bolderslev mellem Aabenraa og Tinglev, bages der bl.a. rugbrød og som her boller. Igennem tv-reklamer blev Kohbergs brød i slutningen af 1990’erne kendt under det folkelige slogan »Hvad skal jeg sige? Boller fra Kohberg«.
.
Det økologiske andelsmejeri Naturmælk blev stiftet af en gruppe økologiske mælkeproducenter og drives nu af 32 landmænd ud fra en gammel indiansk læresætning: »Vi har ikke arvet jorden fra vores forældre, men lånt den af vore børn«. Mejeriets sortiment omfatter ost og flere mejeriprodukter. Her ses to medarbejdere i gang med osteproduktion i åbne kar.
.
Sønderborgmotorvejen skærer sig igennem landskabet i den sydøstlige del af Aabenraa Kommune, hvor den ved Kliplev kobler sig på motorvej E45. Her ses Sønderborgmotorvejen ved afkørsel 15, der ligger nord for landsbyen Søgård.
.

På Værksvej 5 i Hjordkær ligger en af kommunens større arbejdspladser, maskinfabrikken Valmont SM A/S, tidligere kendt under navnet Sønderjyllands Maskinfabrik. Produktionsområdet dækker 540.000 m2, og her fremstilles tunge og komplekse stålkonstruktioner som dette vindmølletårn, der svejses af en af fabrikkens medarbejdere.

.

Erhvervslivet i Aabenraa Kommune er koncentreret i kommunens tre største byer. Aabenraa er præget af virksomheder inden for forretningsservice og detailhandel samt offentlige arbejdspladser, Rødekro er domineret af bygge-, industri- og grossistvirksomheder, mens Padborg først og fremmest er hjemsted for transportvirksomheder. Padborgs placering ved grænsen og motorvej E45 giver hurtig adgang til distribution af varer til både det danske marked og eksportmarkederne sydpå.

I lighed med de fleste andre kommuner blev også Aabenraa Kommune ramt af finanskrisen fra 2008. I kølvandet på krisen forsvandt ca. 2.500 arbejdspladser, svarende til omkring 9 % af beskæftigelsen. Det gik især ud over det private erhvervsliv. Størst nedgang i beskæftigelsen oplevede industri, transport samt bygge og anlæg. Først i 2014 vendte udviklingen, og i november 2018 kom beskæftigelsen tilbage på niveauet fra før finanskrisen.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2018 var der 27.314 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 3.200 arbejdssteder i Aabenraa Kommune. Fordelingen af beskæftigelsen afviger for flere sektorer fra fordelingen i Region Syddanmark. Således er der en større andel beskæftiget i landbruget og i transport samt bygge og anlæg. Derimod udgør industrien en mindre andel af beskæftigelsen i kommunen end i regionen.

Primære erhverv

Med 4,8 % af de beskæftigede (2018) inden for de primære erhverv var denne sektors andel større i Aabenraa Kommune end i Region Syddanmark som helhed. Landbrugsarealet dækker ca. 68 % af kommunen med byg, hvede og havre som de vigtigste afgrøder. Den animalske produktion omfatter bl.a. et stort hold af malkekvæg og en stor produktion af slagtekyllinger og svin.

Industrien

Industrien tegnede sig i 2018 for 10,9 % af den samlede beskæftigelse i Aabenraa Kommune, hvilket var lavere end andelen i hele Region Syddanmark. Den største branche er fødevarefremstilling, der udgør 3,1 % af beskæftigelsen, hvoraf de to største virksomheder står for over tre fjerdedele.

Den største fødevarevirksomheder den familieejede brødproducent Kohberg Bakery Group A/S i Bolderslev sydvest for Aabenraa. Virksomheden beskæftigede i 2020 ca. 500 medarbejdere, heraf ca. 350 i Bolderslev.

En anden betydelig arbejdsplads er Kruså Mejeri med ca. 230 medarbejdere (2019), hvoraf hver femte er tysk statsborger. Mejeriet, hvis historie går tilbage til 1920, er Danmarks sydligste og ejes af mejerikoncernen Arla Foods. På det moderne anlæg i Kruså produceres den hvide salatost, som kaldtes feta, indtil Grækenland i 2007 fik eneret på dette navn. Store dele af produktionen går til eksport til Tyskland og Sverige.

Det økologiske mejeri Naturmælk ligger i Tinglev. Det blev grundlagt af sønderjyske landmænd i 1994 og har et bredt sortiment af økologiske mælkeprodukter. I 2019 var 32 landmænd med i andelsselskabet. De øvrige større industrivirksomheder er den amerikanskejede Valmont SM A/S – tidligere Sønderjyllands Maskinfabrik – der producerer store stålkonstruktioner, Abena Produktion A/S, der producere hygiejneartikler, samt den tyskejede betonelementproducent Contiga A/S.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Denne sektor er med 14 % af beskæftigelsen noget større end i regionen som helhed. Transporten tegner sig med 8,6 % for den største del af beskæftigelsen, ikke mindst takket været Padborg Transportcenter.

Aabenraa Havn er den største sønderjyske erhvervshavn og blandt de 15 største i Danmark. Det er en kommunal selvstyrehavn, som på Aabenraas havneområde råder over flere større anlæg til bulktransporter, roro-skibe mv. I 2015 overtog havnen yderligere en del af området ved Enstedværket, hvor energiproduktionen blev indstillet i 2013. Området er omdøbt til Aabenraa Industrihavn, der nu kan tilbyde en 500 m lang dybvandskaj med en vanddybde på 18 m, god plads og mange andre faciliteter. Beliggenheden er kun tre km fra Aabenraa Havn og med let adgang til motorvej E45 og kort afstand til Padborg Transportcenter. Målet er at udbygge det nye område i Ensted, så det bliver centrum for virksomheder inden for bl.a. recycling og vindenergi. I 2021 overtages også Ensted Bulk Terminal, der har været brugt til kultransport.

I Rødekro har Danfoss-koncernen et distributionscenter, der beskæftiger ca. 250 medarbejdere. Meldgaard Gruppen har en historie, som går tilbage til stiftelsen af Aabenraa Budcentral i 1970. Gruppen har udviklet sig til et stort transportfirma, der samtidig arbejder med bl.a. renovation, genbrug og miljøløsninger. I 2019 havde Meldgaard Gruppen ca. 650 ansatte, hvoraf omkring 125 arbejdede i hovedsædet i Askelund lige nord for Aabenraa.

Stema Shipping har hovedsæde på havnen i Aabenraa og er en del af den tyskejede Mibau Stema Group, der er en stor leverandør af mineralske byggematerialer. Bygge- og anlægsbranchen tegner sig for 5,3 % af beskæftigelsen og består hovedsagelig af mindre og mellemstore virksomheder. Blandt de større er Eurodan-Huse A/S, der producerer færdige enfamilieshuse til det danske marked. Virksomheden har hovedkvarter i Rødekro og afdelinger flere steder i landet. Der var i 2019 ca. 275 medarbejdere på landsplan. Den største entreprenørvirksomhed i kommunen er entreprenørvirksomheden Ommen A/S i Rødekro, der på landsplan beskæftiger godt 100 medarbejdere.

Fra Aabenraa til Hongkong

Jebsen & Co. Ltd. er det største selskab i en international virksomhedsgruppe, der er udsprunget af to gamle skibsrederfamilier. Gruppen, som især er stærk i Kina og Sydøstasien, har sit udspring i den omfattende handel og skibstrafik, der i 1800-tallet udgik fra havnen i Aabenraa.

Kaptajn Michael Jebsen stiftede i 1878 med dampskibet Signal det første dampskibsrederi i Aabenraa. Damperen Vorwärts anløb som det første af rederiets skibe Hongkong i 1881. I 1880’erne oprettede rederiet faste ruteforbindelser langs den kinesiske kyst og havde i 1897 i alt 14 dampskibe. Michael Jebsens søn Jacob Jebsen stiftede i 1895 handelskompagniet Jebsen & Co. i Hongkong sammen med fætteren Heinrich Jessen. Det udviklede sig med årene til en større handels- og industrikoncern. De to stiftere grundlagde yderligere i 1909 firmaet Jebsen & Jessen i Hamborg for at have deres egen europæiske agent for den voksende handel mellem Europa og Kina.

Ud over Jebsen & Co. Ltd. indgår bl.a. Jebsen & Jessen Group i rækken af forbundne familievirksomheder. Der er ikke tale om en samlet koncern, men om et familiedynasti, der har et tæt samarbejde og er organiseret i en række selvstændige virksomheder. Ifølge en opgørelse fra Jebsen & Jessen Group havde de to familiers selskaber i 2019 en samlet omsætning på omkring 22 mia. kr. og ca. 5.700 ansatte.

Jebsen & Co. Ltd. i Hongkong er et stort industri- og handelsselskab, der bl.a. har store agenturer i Kina. Selskabet er fx en af verdens største Porscheforhandlere og leverer også bl.a. digitale kameraer og øl til det kinesiske marked. Jebsen & Jessen Hamborg handler med kemikalier og tekstiler og opererer i omkring 80 lande. Jebsen & Jessen Group Pte. Ltd. har hovedsæde i Singapore og er i en række sydøstasiatiske lande involveret i fremstilling af bl.a. kabler, ingredienser til fødevarer og emballage. GMA Garnet Group er et mineselskab med hovedsæde i Perth i Australien, hvor der brydes granatsten til bl.a. industrielt brug.

Bestyrelsesformand for Jebsen & Co. Ltd. er Hans Michael Jebsen, der er barnebarn af selskabets stifter og bosiddende i Hongkong. Han er kendt som en betydende ejendomsinvestor i især Sønderjylland og ejer en række kendte godser, historiske ejendomme og restauranter. I Aabenraa omfatter det Stenbjerg Ejendomme A/S, der i midtbyen har opført bl.a. Opnørgården og Stenbjerghus. Jebsenfamilien er en del af det tyske mindretal, og Hans Michael Jebsen har studentereksamen fra Deutsches Gymnasium für Nordschleswig i Aabenraa. I 2020 blev han udnævnt til dansk kammerherre.

Handel, service og oplevelseserhverv

Inden for handel, service og oplevelseserhverv ligger beskæftigelsen med 28,7 % tæt på andelen for hele regionen. Detail- og engroshandel tegner sig for 16,4 %, service udgør 8,2 % og oplevelseserhverv som hoteller, restauranter, kultur og fritid i alt 4,1 %. De største engrosvirksomheder er Abena og Abena Global Supply.

Engrosbranchen i Aabenraa Kommune spænder vidt fra handel med levende dyr og fødevarer over beklædning, ure og smykker til trælast og maskiner. På grund af den store koncentration af transportvirksomheder er der også en klynge af engrosvirksomheder, som leverer lastbiler og reservedele. Detailhandelen er relativt mindre end i mange andre kommuner, og det hænger sammen med den hårde konkurrence fra detailhandelen på den anden side af grænsen.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Forskning, rådgivning og forretningsservice tegner sig for 10,1 % af beskæftigelsen. Det er en del over andelen for regionen som helhed. Det skyldes ikke mindst Sydbank, der har sit hovedsæde i Aabenraa. Sammen med en række mindre forsikrings- og finansvirksomheder tegner finansbranchen sig for halvdelen af beskæftigelsen i denne sektor. Herudover består sektoren af mindre virksomheder, der hovedsagelig betjener det lokale erhvervsliv med forretningsservice som revision, reklame, boligadministration og konsulenttjeneste som fx konsulenthuset LandboSyd med ca. 130 medarbejdere.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Den offentlige sektor i Aabenraa Kommune tegner sig for 31,5 % af beskæftigelsen, hvilket svarer til andelen for regionen som helhed. Den største offentlige arbejdsplads er Aabenraa Sygehus med ca. 1.500 medarbejdere. Kommunen er samlet set den største offentlige arbejdsgiver, men medarbejderne er fordelt på mange arbejdspladser. Størst er socialsektoren med 11,1 % af beskæftigelsen, fulgt af sundhedssektoren med 9,5 % og undervisningssektoren med 7,1 %.

Pendling

Danmarks Statistik har opgjort, at 8.132 personer i november 2018 dagligt pendlede fra Aabenraa Kommune til arbejde i andre kommuner svarende til 31,3 % af arbejdsstyrken. Flest pendlede til Sønderborg Kommune (2.820) og Haderslev Kommune (1.479). Omvendt var der 9.534 personer, som pendlede fra andre kommuner til arbejde i Aabenraa Kommune, svarende til 34,9 % af de beskæftigede.

Tallene omfatter ikke grænsependling. Samarbejdsorganisationen Region Sønderjylland-Schleswig har for 2018 opgjort, at der var ca. 2.644 tyske statsborgere, der dagligt pendlede over grænsen til arbejdspladser i Aabenraa Kommune. Dermed er Aabenraa den største danske kommune for tysk arbejdskraft, der pendler over grænsen. Udpendlingen fra Danmark til Tyskland er langt mindre og udgør på landsplan kun ca. en tyvendedel af indpendlingen. Tallene er ikke opgjort for hver dansk kommune.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

48,9 % af befolkningen i Aabenraa Kommune er i arbejdsstyrken. Det er lidt mindre end gennemsnittet for hele landet og for regionen. De øvrige 51,1 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. For de 15‑64 årige er der en erhvervsfrekvens på 76,4, hvilket er tæt på niveauet for regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 296.000 kr. i 2018 ligger Aabenraaborgerne noget under landsgennemsnittet på 326.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var i 2018 1.728.000 kr. mod landsgennemsnittet på 1.997.000 kr. Når BNP pr. indbygger er lidt højere end på landsplan, skyldes det bl.a. nettoindpendlingen, fordi produktionen medregnes der, hvor arbejdspladsen ligger. I Aabenraa Kommune er uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten 25,9 (2018), hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet (29,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Aabenraa Kommune

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked