Med afsejling fra Færgevej i Helsingør er de store færger ca. 20 minutter om turen til Helsingborg. En ny dansk-svensk undersøgelse af en mulig tunnel mellem de to byer blev igangsat i 2017.
.

Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑15 for Helsingør Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.

Kronborg er et af Danmarks populære turistmål. I 2016 var der ifølge VisitDenmark omkring 300.000 besøg på slottet. Besøgende kan få overblik over hele det gamle forsvarsværk via en model i støbejern og bronze. Modellen måler 7 × 7 meter og ligger på ravelinen ved hovedindgangen til slottet.

.

Færgefart, handel og turisme er nært forbundet med byen Helsingør og udgør en stor del af det private erhvervsliv og beskæftigelse. Men Helsingør Kommunes erhvervsliv og arbejdsmarked er meget mere end det. Kommunen er også hjemsted for bl.a. en række betydende industrivirksomheder og for en stribe engrosvirksomheder, der handler med beklædning og tekstiler.

Handlen er især koncentreret i selve Helsingør, hvor der fra den sydlige del af byen og til Kronborg er over 200 butikker. Det øvrige erhvervsliv er spredt rundtom i kommunens andre bysamfund som Espergærde, Kvistgård og Hellebæk samt i industriområdet i den sydlige del af Helsingør.

Med direkte togforbindelse og motorvej til Københavnsområdet pendlede næsten halvdelen af kommunens erhvervsaktive i 2015 til arbejde i andre kommuner.

I lighed med landets øvrige kommuner betød finanskrisen i 2008/09 en nedgang i beskæftigelsen. I den private sektor gik det især ud over industrien samt transport, forsyning og bygge og anlæg. Disse brancher beskæftigede i 2015 færre end i 2008, mens både handel og service klarede sig bedre igennem kriseårene.

BNP-opgørelsen af den samlede økonomiske aktivitet har siden 2008 vist et stort fald i Helsingør Kommune, hvor BNP pr. indbygger i 2015 fortsat var markant under niveauet i år 2000 (se Figur 1). BNP-opgørelsen indikerer, at krisen ramte kommunens erhvervsliv hårdt.

Indkomsterne pr. person før skat er lidt højere end på landsplan. Derimod var BNP pr. indbygger i 2015 på 209.000 kr., hvilket er langt under landsgennemsnittet på 358.200 kr. Da værditilvæksten medregnes der, hvor virksomhederne ligger, er tallet påvirket af den store udpendling.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Helsingør Kommune, Region Hovedstaden og hele landet, 2015.

.

Ved udgangen af november 2015 var der 20.506, der arbejdede på ca. 3.340 arbejdssteder i Helsingør Kommune. Sammenlignet med hele Region Hovedstaden har kommunen forholdsvis flere ansatte inden for industri, handel og service og den offentlige sektor. Forskning, rådgivning og forretningsservice ligger derimod væsentligt under gennemsnittet for regionen (se Figur 2).

Primære erhverv

De primære erhverv, landbrug, fiskeri mv., spiller med 0,4 % af kommunens samlede beskæftigelse – svarende til ca. 80 personer i 2015 – kun en beskeden rolle.

Industrien

Industrien i Helsingør Kommune beskæftigede 2.143 personer i 2015 og tegnede sig dermed for 10,5 % af kommunens beskæftigelse. Det er væsentlig mere end regionsgennemsnittet på 6,5 %, men tæt på landsniveauet. Målt i antal beskæftigede er Helsingør den tredjestørste industrikommune blandt de 11 nordsjællandske kommuner og er kun overgået af Hillerød og Rudersdal Kommuner. Både de mindre og de større virksomheder er karakteriseret ved en stor grad af internationalisering.

Tilsammen tegner medicinal- og plastindustrien sig for godt halvdelen af industribeskæftigelsen. Det skyldes ikke mindst, at Coloplast A/S, der har hovedsæde i Humlebæk i Fredensborg Kommune, samtidig har en produktion i Mørdrup sydvest for byen Helsingør. Hertil kommer medicinalvirksomheden Bavarian Nordic A/S i Kvistgård. Den svenskejede plastvirksomhed Trelleborg Sealing Solutions Helsingor A/S producerer tætningsløsninger til bl.a. bil-, fly- og offshoreindustrien og beskæftiger ca. 380 ansatte.

Blandt de større industrivirksomheder hører også A/S Løgstrup Steel i Kvistgård med ca. 250 ansatte. Jørgen Løgstrup begyndte at producere modulsystemer i 1958. Virksomheden ejes og ledes i dag af anden generation, Per Løgstrup, og producerer og eksporterer stålmodulsystemer til opbygning af komplette el-, distributions- og styringstavler.

I Kvistgård ligger også Meggitt A/S, der producerer piezokeramiske komponenter, som indgår i alt fra flymotorer til avancerede ultralydsapparater. Virksomheden er et datterselskab af britiske Meggitt PLC og beskæftiger i Kvistgård ca. 100 medarbejdere.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

A/S Løgstrup Steel har automatiseret fabrikken i Kvistgård som led i hjemtagelse af produktion fra bl.a. Irland og Sri Lanka. Der er planer om udvidet brug af robotteknologi.

.

Den helt centrale virksomhed er HH Ferries Group, der driver den faste færgetrafik mellem Helsingør og Helsingborg og i alt har omkring 750 ansatte. Hertil kommer det lille rederi Sundbusserne A/S, der med en enkelt mindre færge årligt sejler et par hundrede tusinde passagerer over sundet.

Bortset fra entreprenørvirksomheden Barslund A/S med ca. 200 ansatte består de øvrige virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren af mindre virksomheder.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 34,7 % af beskæftigelsen tegner handel, service og oplevelseserhverv sig tilsammen for den største beskæftigelse i Helsingør Kommune. Det er pænt over gennemsnittet for regionen og hele landet. Helsingør er en handelsby, der tiltrækker kunder fra et stort opland, der også omfatter Helsingborg, ligesom detailhandlen er begunstiget af flere hundrede tusinde turister.

Med topattraktioner som Kronborg, M/S Museet for Søfart og Danmarks Tekniske Museum, godt beliggende hoteller og konferencecentre samt færgeforbindelserne til Sverige hører Helsingør til blandt de største turistmagneter i landet. VisitNordsjælland anslår, at turisme i 2015 skabte over 1.700 arbejdspladser på årsplan. Effekten er nogenlunde ligeligt fordelt på egentlige turismeerhverv, detailhandel og andre brancher.

Kommunen rummer en klynge af tekstilvirksomheder inden for engroshandel. Saint Tropez af 1993 A/S i Hellebæk har ca. 170 ansatte, der med flere end 40 butikker i Danmark og Sverige designer og sælger modetøj til kvinder. I Espergærde ligger Triumph International Textil A/S – et datterselskab af det tyske lingerifirma – med ca. 110 ansatte. I Kvistgård ligger hovedsædet for Noa Noa ApS, der gennem egne butikker og forhandlere sælger tøj over det meste af verden. I Kvistgård beskæftiger virksomheden ca. 150 ansatte. Signal A/S, der designer og sælger tøj til mænd og kvinder, har også hovedsæde i Kvistgård. I Ålsgårde ligger hovedkvarteret for Ilse Jacobsens livsstilsvirksomheder, der bl.a. er kendt for gummistøvler og regntøj, og som samlet har ca. 100 ansatte. Dancover A/S i Hellebæk sælger partytelte, lagertelte og arbejdstelte og beskæftiger ca. 70 personer.

Servicefirmaet Renell A/S med afdelinger i Helsingør og Hillerød har i 2016 beskæftiget i alt ca. 600 medarbejdere inden for vinduespolering, ejendomsservice, havearbejde, skadeservice, vask og rengøring.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Denne sektor tegner sig kun for 9,8 % af beskæftigelsen. Det er væsentligt under gennemsnittet for regionen (21,1 %) og hele landet (13,8 %). Det hænger sammen med Helsingør Kommunes nærhed til Københavnsområdet, som i højere grad tiltrækker erhverv som rådgivning, forretningsservice og it- og televirksomheder.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Helsingør Kommune i november 2015.

.

Den offentlige sektor tegner sig for 34,2 % af beskæftigelsen. Det er pænt over både regionsgennemsnittet (30,9 %) og landsgennemsnittet (32,5 %).

Station NORD på Prøvestensvej i Helsingør er den største politistation i Nordsjællands Politi og huser ud over den øverste ledelse også anklagemyndigheden og den centrale efterforskningsenhed. Horserød Fængsel er også en betydelig offentlig arbejdsplads.

Pendling

Knap halvdelen af de beskæftigede i Helsingør Kommune pendler til arbejde i andre kommuner. Af de 14.472 (2015-tal) daglige udpendlere tager lidt over 7.000 til hhv. København, Fredensborg og Hillerød Kommuner for at gå på arbejde. Modsat består en tredjedel af arbejdsstyrken i Helsingør af indpendlere fra andre kommuner.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Helsingør Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

.

Af Helsingør Kommunes befolkning er 49,1 % (2015-tal) i arbejdsstyrken, hvilket er lidt mindre end på landsplan. Ledigheden er stort set som for hele landet, men kommunen har 19,6 % på alderspension mod 16,6 % på landsplan (se Tabel 1). Erhvervsfrekvensen for de 16‑64-årige er 76,1 % og dermed en smule højere end for hele landet.

Socialgrupper, indkomst og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Helsingør Kommune og hele landet i 2015.

.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger før skat er i Helsingør Kommune på 334.000 kr. Det er 26.000 kr. højere end landsgennemsnittet i 2015. Den gennemsnitlige nettofamilieformue er 2.066.000 i 2015, som er godt 200.000 kr. over landsgennemsnittet (se Tabel 2).

Uligheden i kommunen er en smule højere end på landsplan. Målt med Gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 29,4, mens den på landsplan var 28,8.

Region Hovedstaden har inddelt kommunerne samt bydelene i Københavns Kommune i fire socialgrupper. Opdelingen er baseret på de enkelte kommuners og bydeles andel af erhvervsaktive samt på borgernes indkomst- og uddannelsesniveau.

Helsingør Kommune er placeret i den næsthøjeste af de fire grupper, ligesom bl.a. Gribskov Kommune.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Helsingør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links