Kartoffelhøsten er i hus. Hos Aalykke Landbrug i Sunds dyrkes omkring 230 ha markjord med kartofler. Ud over kartofler har bedriften også ænder.
.

Figur 1. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16‑64 år) med arbejdssted i Herning Kommune, Region Midtjylland og hele landet, 2017.

.

Figur 2. BNP pr. indbygger i faste priser 2000‑17 for Herning Kommune og hele landet. Indeks: 2000 = 100.

.

Tabel 1. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Herning Kommune og hele landet i 2017.

.
De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Herning Kommune i november 2017.
.

Tabel 2. Beskæftigelse og forsørgelse i 2017 for indbyggere i hhv. Herning Kommune, Region Midtjylland og hele landet.

.
Luftfoto af MCH Messecenter Herning. Yderst th. ses MCH Arena, ved siden af Jyske Bank Boxen og tv. herfor messehaller m.m. Det store udendørs parkeringsareal rummer op mod 15.000 parkeringspladser.
.
På den amerikanskinspirerede restaurationskæde Bone’s spisested i Østergade 7 i Herning langer medarbejderne portionerne med spareribs over disken. Bone’s har hovedsæde i Herning, og her åbnede også den første restaurant i 1990.
.

Siden tekstil- og beklædningsindustrien i slutningen af forrige århundrede i stor stil flyttede til lavtlønslande, er erhvervsstrukturen i Herning Kommune blevet langt mere varieret og med stærke positioner på både traditionelle områder inden for industri og handel og inden for it og service. Samtidig har Herning udbygget sin rolle som hjemsted for messer, konferencer, sport og underholdningsshows.

Væksten blev midlertidigt afbrudt af finanskrisen fra 2008, hvor Herning i lighed med landets øvrige kommuner mistede en del arbejdspladser. Nedgangen i antallet af beskæftigede vendte i 2014, og i 2017 var det meste af det tabte genvundet. Målt ud fra udviklingen i BNP pr. indbygger blev Herning Kommune ramt noget hårdere end resten af landet (se Figur 2). Kommunens udvikling understøttes af en stærk udbygning af infrastrukturen, herunder især motorvejsnettet. I 2014 færdiggjordes Midtjyske Motorvej til Herning, og i 2016 kunne det sidste stykke af Herningmotorvejen mellem Aarhus og Herning indvies. I 2018 fulgte motorvejen til Holstebro. Motorvejene letter erhvervslivets varetransport, men er samtidig vigtige for arbejdskraftens mobilitet, der afspejles i en stigende pendling til og fra kommunen.

Tyngdepunktet i kommunens private erhvervsliv er en stor gruppe virksomheder med mellem 100 og 500 ansatte. I modsætning til flere af nabokommunerne er erhvervslivet i Herning ikke domineret af en eller et par store virksomheder.

Der er udbredt tilfredshed blandt virksomhederne med kommunens erhvervsmæssige indsats. I Dansk Industris årlige barometer for det lokale erhvervsklima kom Herning Kommune i 2018 på en andenplads kun overgået af nabokommunen Ikast-Brande.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2017 var der 43.418 (16‑64-årige), der arbejdede på ca. 4.800 arbejdssteder i Herning Kommune. I forhold til regionen er der en større andel i landbrug, industri, transport og byggeri, mens der er en mindre andel inden for den offentlige sektor og inden for forskning, rådgivning og forretningsservice.

Primære erhverv

Herning er en betydelig landbrugskommune, der har det fjerdestørste landbrugsareal blandt landets 98 kommuner. Med 3,5 % af den samlede beskæftigelse i de primære erhverv er andelen større end for regionen som helhed (2,8 %). Den største afgrøde er byg, der bl.a. anvendes som foder i forbindelse med den store svineproduktion. Sammen med bl.a. nabokommunerne Viborg og Ringkøbing-Skjern er kommunen blandt landets fem største inden for svineproduktion. En vigtig afgrøde er kartofler, som dyrkes på ca. 10 % af landbrugsarealet, hvilket gør Herning til den danske kommune, der har den største kartoffelproduktion. Den animalske produktion omfatter også et stort kvæghold og en stor minkproduktion. I august 2018 var der registreret over 800.000 mink i kommunen.

Herning Kommune har en række dambrug, der efter kommunens skøn i 2017 producerede 3.500 tons regnbueørred. Brugene ligger bl.a. langs Skjern Å i den sydlige del af kommunen. I 2018 fik kommunen statsstøtte til at opkøbe og nedlægge en fjerdedel af brugene pga. miljøproblemer.

Industrien

Herning Kommune har en stor og varieret industri, der i 2017 stod for 16,1 % af beskæftigelsen. Den største branche er metalindustrien, der har ca. en tredjedel af industriens arbejdspladser. Herefter følger fødevareindustrien og tekstil-og beklædningsindustrien.

Selv om langt størstedelen af tekstilproduktionen er flyttet til lavtlønslande, er der i kommunen stadig lige så mange ansatte i tekstil- og beklædningsindustrien som i fødevareindustrien. Hertil kommer et stort antal ansatte i engrosvirksomheder, der forhandler tekstil og beklædning.

Den største tekstilproducent var i 2018 Egetæpper A/S, der også omfatter Carpet Concept, Hammer Tæpper, Bentzon Carpets og Litspin.

En anden stor tekstilvirksomhed er undertøjsfabrikanten JBS Textile Group A/S, der blev stiftet i 1939. I alt beskæftigede virksomheden i 2018 ca. 270 medarbejdere i Danmark og i udlandet. Den producerer og forhandler undertøj og anden beklædning og har en høj eksportandel. Den største del af produktionen finder sted på virksomhedens fabrik i Litauen.

Tre afdelinger af slagterikoncernen Danish Crown tegner sig samlet for den største del af beskæftigelsen i fødevareindustrien. Svineslagteriet i Danmarksgade beskæftigede i 2018 ca. 500 medarbejdere og slagtede ca. 30.000 svin pr. uge omfattende bl.a. frilandsgrise og økologiske grise. På samme adresse ligger en afdeling af datterselskabet Tulip, der bl.a. producerer bacon, pålæg og pølser med ca. 170 medarbejdere (2018). På Danish Crown Beef i Sønder Felding arbejder ca. 90 medarbejdere (2018) med at fremstille pålæg og færdigretter med oksekød.

I metalindustrien er Kyocera Unimerco Tooling A/S i Sunds blandt de større.

En anden større virksomhed er A/S Jydsk Aluminium Industri (JAI), der er en af Europas førende virksomheder inden for aluminiumsstøbning med ca. 200 medarbejdere (2018). Virksomheden, der blev grundlagt i 1945, blev i 1960’erne særligt kendt for sin støbning af låger til affaldsskakter til danske beboelsesejendomme. I dag eksporteres 98 % af virksomhedens produktion.

Transport, forsyning og bygge og anlæg

Med 12,4 % af beskæftigelsen ligger transport, forsyning og bygge og anlæg noget over andelen for hele regionen. Bygge og anlæg tegner sig for 7,2 %, transport 4,5 %, og forsyning 0,6 %.

Søren Knudsen A/S er med ca. 120 medarbejdere (2018) en entreprenørforretning med speciale i kabel- og ledningsarbejde. En anden større byggevirksomhed er CC Contractor A/S i Herning. De større virksomheder inden for transport er Samdistributionsselskabet Midt-Vest A/S, også kaldet SamDi. Virksomheden ejes af Herning Folkeblad og omdeler aviser og reklamer til ca. 150.000 husstande i Midt- og Vestjylland. Andre transportvirksomheder med over 100 ansatte er ALPI Danmark A/S, System Transport A/S og Herning Bilen Specialruter A/S.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 29,8 % af beskæftigelsen har handel, service og oplevelseserhverv en lidt større andel end i hele regionen. Det skyldes især et stort oplevelseserhverv omkring messecenteret i Herning. Hele MCH Koncernen tiltrækker årligt over en million besøgende. Desuden er restaurantkæden A Hereford Beefstouw grundlagt i Herning (i 1971) og har fortsat hovedkontor i byen.

Det kendte møbelfirma BoConcept er blandt engrosvirksomhederne. Fra hovedsædet i Herning styrer BoConcept design, produktionsordrer og salg af et stort sortiment af kvalitetsmøbler, der sælges gennem aftaler med over 280 butikker i ca. 60 lande. Globalt beskæftiger firmaet omkring 2.000 ansatte, mens der i det danske selskab i 2019 var ca. 500 ansatte fordelt mellem hovedsædet, salgsafdelinger og en fabrik i Ølgod.

Oplevelsesbyen Herning

Grundlaget for Hernings stærke position som messe- og oplevelsesby blev skabt i 1950’erne og er siden blevet udbygget i et tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervs-, kultur- og idrætslivet.

Den oprindelige vision blev formuleret på den stiftende generalforsamling i Aktieselskabet Herning-Hallen i 1944: »Vi skal bygge en hal, der er vor by værdig. Hvor alle virksomheder i vort land med udstillinger og messer kan få lejlighed til at vise, hvad dansk foretagsomhed kan præstere. En hal, hvor vi kan samles om kunst og sport samt til møder af enhver art«, sagde Kristian Madsen, direktør for Herning Motor Kompagni og formand for De Samvirkende Idrætsklubber i Herning.

Tekstil- og beklædningsindustrien var blandt de drivende kræfter i projektet, og kommunen gik ind som den største aktionær i det nystiftede selskab. Selskabet tog senere navneforandring til Messecenter Herning A/S, der med årene er blevet til den vidtforgrenede MCH Koncern.

I 1953 var man klar til at opføre den første hal der, hvor MCH Herning Kongrescenter i dag er placeret. Hallen var på 1.600 m2 og blev indviet i 1954 med tekstil- og beklædningsindustrien som første udstiller. Ti år senere fortsatte byggeriet på Vardevej uden for byen. I 1963 stod fem nye haller på i alt ca. 10.000 m² klar til at huse den første Håndværker- & Industrimesse i Herning, senere kendt som HI. De følgende årtier udvikledes aktiviteterne og de fysiske rammer med en stribe nye messer for såvel fagfolk som forbrugere. I 1992 påbegyndte kongrescenteret også produktion af egne musicals. I Vision 2025, der blev fremlagt i år 2000, blev linjen lagt for nye udbygninger, der bl.a. kom til at bestå af det nye stadion SAS Arena, nu MCH Arena (indviet 2004), Danmarks første multifleksible hal, Jyske Bank Boxen (indviet 2010), samt en løbende opgradering af de andre store MCH-anlæg. Vision 2025 omfattede også planer om en erhvervspark, et oplevelsesland og en højbane.

Oplevelseskoncernen MCH

Oplevelseskoncernen MCH A/S omfatter MCH Messecenter Herning, Jyske Bank Boxen, MCH Arena og MCH Herning Kongrescenter. De fire lokationer tiltrak i 2018 over 1,1 mio. besøgende til 326 arrangementer i form af messer, udstillinger, kongresser, møder, fester, kultur- og sportsarrangementer. Hermed cementerede Herning sin position som et af Nordens førende oplevelsescentre. Flest besøgende kom der til messerne med 428.619 fulgt af arrangementerne i Jyske Bank Boxen med 409.304 besøgende.

Herning Kommune er hovedaktionær i MCH A/S og yder et driftstilskud, der i 2019 og 2020 er aftalt til 4 mio. kr. årligt og reguleret af en resultatkontrakt. En ny ankomstbygning foran Jyske Bank Boxen (indviet 2018) og samtidig opførelse af forbindelsesbygninger til de sydlige messehaller var primært fondsfinansieret.

Messecenteret, multiarenaen og fodboldstadionet MCH Arena holder til på et stort område i Hernings sydvestlige byområde, mens MCH Herning Kongrescenter ligger i midtbyen. Den største aktivitet er i messecenteret, der består af 15 haller fra 2.000 m² til 14.000 m² – i alt 110.000 m². Det gør MCH Messecenter Herning til et af Skandinaviens største. De 15 messehaller danner ramme om både fag- og publikumsmesser som bl.a. Ferie for Alle, Formland, Transport, hi Tech & Industry Scandinavia og Agromek. Hallerne bruges også til andre arrangementer som fx firmafester og store kongresser.

MCH beskæftiger ca. 300 medarbejdere og endnu flere, når der er store arrangementer. De over en million besøgende årligt giver samtidig omsætning til byens og nabobyernes hoteller, restauranter, detailhandel og transportsektor, ligesom vedligeholdelsen af de store bygningskomplekser og den løbende udbygning skaber arbejde til mange håndværkere og rådgivere.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

Med 9,2 % af beskæftigelsen ligger denne sektor en del under gennemsnittet for regionen. Blandt de større rådgivende virksomheder er en afdeling af den svenske rådgivningskoncern ÅF, der i 2017 overtog Midtconsult med hovedsæde i Herning. Det drives videre under navnet ÅF Buildings Denmark. ÅF rådgiver inden for bl.a. byggeri, infrastruktur og lysdesign og beskæftiger i Danmark samlet ca. 540 medarbejdere, heraf ca. 130 i Herning. Central i branchen er også den rådgivende ingeniørvirksomhed KPC Herning A/S.

Til de større arbejdspladser hører også en afdeling af Fødevarestyrelsen med ca. 90 medarbejdere og landbrugskonsulentvirksomheden Heden & Fjorden I/S med ca. 150 medarbejdere.

Inden for it er den store virksomhed EG A/S, tidligere EDB Gruppen. EG blev i begyndelsen af 2019 splittet i to virksomheder, en servicedel og en softwaredel.

Herning har en tradition for at have store rejsebureauer. Blandt de nuværende store Herningfirmaer er Bravo Tours og Apollo Rejser.

Offentlig administration, uddannelse og sundheds- og socialvæsen

Med 29,0 % af beskæftigelsen er den offentlige sektor lidt mindre end i hele regionen. Størst beskæftigelse har socialsektoren med 11,2 % fulgt af undervisnings- og sundhedssektoren med hver 7,3 %. Regionshospitalet Herning er kommunens største arbejdsplads med over 2.000 ansatte (2018). Med ibrugtagningen af det nye hospital i Gødstrup vil dette tal vokse markant.

Pendling

Pendlingen til og fra Herning Kommune er vokset kraftigt i det sidste årti. I 2008 pendlede 24,7 % af Herningborgerne til arbejde i andre kommuner. I november 2017 var tallet steget til 31,0 %, svarende til 13.933 personer. Pendlingen fra andre kommuner til Herning er steget endnu mere. I 2008 kom 27,4 % af de beskæftigede fra andre kommuner, og i november 2017 var andelen steget til 33,8 %, svarende til 15.875 personer. Fra Herning pendlede der i 2017 flest til Ikast-Brande (3.590) og Holstebro (2.259). Til Herning kom der flest fra Ikast-Brande (3.602) og Ringkøbing-Skjern (2.228).

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

52,4 % af befolkningen i Herning Kommune er i arbejdsstyrken. Det er lidt mere end både regions- og landsgennemsnittet. De øvrige 47,6 % af befolkningen er primært modtagere af overførselsindkomster samt børn og unge under uddannelse. Erhvervsfrekvensen er lidt højere end for regionen og landet som helhed.

Socialgrupper, indkomster og formue

Med en gennemsnitsindkomst på 307.000 kr. i 2017 ligger borgerne i Herning Kommune under landsgennemsnittet på 320.000 kr. Den gennemsnitlige nettofamilieformue var 1.817.000 kr. i 2017 – noget under landsgennemsnittet på 1.976.000 kr. Uligheden i indkomsten målt med Gini-koefficienten er 25,9 (2017), hvilket er lavere end landsgennemsnittet (29,3).

Region Midtjylland har for 2017 opdelt alle sogne i fem sociogeografiske områder ud fra de voksne borgeres uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrad og indkomstniveau. Herning Kommune er her opdelt i 36 sogne, hvoraf ingen tilhører gruppen med de højeste niveauer for uddannelse, beskæftigelse og indkomster. Næsten alle kommunens voksne indbyggere bor i sogne, der ligger i de tre midterste af de fem områder (se Tabel 2).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Herning Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked