Christian IX til hest ved Sørup med Fredensborg i baggrunden til højre bag gyldne kornmarker. I Otto Baches maleri fra 1896 skildres hest og rytter i fuldt samspil, mens støvet rejser sig.

.

Jens Juels maleri Udsigt fra Sørup til Fredensborg Slot fra 1782 viser et pastoralt landskab, hvor man i forgrunden ser kronvildtet, i mellemgrunden udsigten ned mod den stille sø med markarbejderne foran og vasketøjet lagt ud til blegning, og i det fjerne ses Fredensborg Slot, næsten som et drømmesyn. Det er et arrangeret landskab, der tegner en bevægelse fra urnaturen til den ypperste civilisation.

/Fuglsang Kunstmuseum .

Skov ved Asminderød er malet af Jeppe Vontillius mellem 1930 og 1966. Han malede hovedsagelig to typer motiver: modelstudier og landskaber. Farverne er mørke og dunkle jordfarver, mens motiverne er reduceret til enkle geometriske former. Det er modstillingen af de rene enkle former med den nedtonede palet og de pastose penselstrøg, der skaber den særlige stemning i Vontillius’ billeder.

.

Fredensborg Kommune bliver ofte forbundet med Fredensborg Slot, og slottet har haft en central betydning for den kunst, der historisk knytter sig til kommunen. Gennem tiden har slottet været besøgt af mange kunstnere, primært malere, som forstod at værdsætte hoflivet og de smukke landlige omgivelser i overskuelig afstand fra hovedstaden, bl.a. hofmaler Jens Juel.

I 1800-tallet malede den norskfødte Johan Christian Dahl bl.a. Esrum Sø i månelys i 1814. Da Otto Bache i 1896 portrætterede den statelige Christian 9. til hest, valgte han som baggrund for sit maleri næsten samme udsigt, som Jens Juel havde gjort i det tidlige hovedværk Udsigt fra Sørup til Fredensborg Slot fra 1782.

Op gennem 1900-tallet blev landskaberne i kommunen fortolket af kunstnere som Peder Mønsted, Hans Ole Brasen og Harald Leth.

I 2006 bestilte Margrethe 2. et loftsmaleri til Fredensborg Slotskirke af Per Kirkeby.

Fredensborg Kommune har to statsanerkendte kunstmuseer, Louisiana og Nivaagaards Malerisamling, der hver varetager forskellige interesser i dansk og international kunst. Hvor Nivaagaard har en større samling af ældre kunst, har Louisiana siden åbningen i 1958 knyttet den moderne kunst til Humlebæk. Fredensborg Ny Kunstforening arrangerer mindre kunstudstillinger flere steder i kommunen, bl.a. på Fredensborg Bibliotek.

Siden 2007 har Fredensborg Kommune haft en kunstfond, der samler den nye kommunes kunstindkøb i en enhed.

Kunstnere

Hans Scherfig i 1971 i sit arbejdsværelse i Asminderød
Hans Scherfig i 1971 i sit arbejdsværelse i Asminderød
Af .

Harald Leth fandt tidligt i karrieren inspiration hos både Oluf Høst og internationalt hos Paul Cézanne og Henri Matisse. Da han i 1944 flyttede til Asminderød Mark, blev hans malerier koloristiske fortolkninger af det nære og umiddelbart sansede. Solen og stjernehimlen er tilbagevendende motiver i Leths karakteristiske små, farvemættede malerier, som fx den kolde sitrende vintersol mellem træets grene ved Asminderød Mark i Vintersol fra 1966.

Fra 1938 boede maleren Ole Kielberg i Dageløkke i Humlebæk. Kielberg blev gennem sit medlemskab af kunstnersammenslutningen Corner i 1936 påvirket af Fynboernes dogme om at holde stand mod avantgardens ydre og indre grænsesprængninger og i stedet sætte fokus på det naturlige og usminkede. Fra 1938 kom landskabet og vandet ved Dageløkke til at spille en central rolle i malerierne, og begge motivkredse blev skildret i al slags vejr. Hans malerier er malet med et impressionistisk blik på det flimrende lys, fx over Esrum Sø.

En nær ven af Kielberg, Jeppe Vontillius, bosatte sig i Lønholt i 1951 og var medstifter af kunstnersammenslutningen Bølleblomsten. Han arbejdede primært med to hovedmotiver: landskabet, ikke mindst landskabet omkring Lønholt, og kvinden. Begge dele gengav han med en næsten minimalistisk stramhed og klarhed. Vontillius er repræsenteret på Louisiana med tre malerier.

Tegneren Ib Andersen, der oprindelig var uddannet arkitekt, bosatte sig i Fredensborg i 1937. Herfra gengav han virkeligheden med stor præcision. Han stod bag landskabsmotivet på den 500-kr.-seddel, der var i omløb 1964‑74. Med en lokal plovmand som model fik sedlen som den tredje i rækken tilnavnet »en plovmand«.

Det meste af sit liv boede maleren Børge Bokkenheuser i Humlebæk, hvor det især var kystlandskabet, der trak og gav ham tilnavnet »Slettens maler«.

Forfatteren og billedkunstneren Hans Scherfig boede med sin kone, kunstneren Elisabeth Karlinsky, i Thorsvighus, Asminderød Mark, fra 1956 og frem til sin død.

Mange andre kunstnere har boet store dele af deres liv i kommunen. Tegneren Arne Ungermann havde sommerbolig i Humlebæk og flyttede permanent dertil de sidste år af sit liv.

Humlebæk blev også det danske hjem for den grønlandske kunstner Jens Rosing, ligesom kunstnerægteparret Frede Christoffersen og Agnete Bjerre bosatte sig her i begyndelsen af 1960’erne og lod sig inspirere af det lokale landskab i deres værker.

Danmarks første kvindelige professor i billedkunst på Det Kongelige Danske Kunstakademi, grafiker Vibeke Mencke Nielsen, bor i Humlebæk. Her bor og arbejder også maleren Karen Gabel Madsen, kunstnerægteparret Anette Harboe Flensburg og Bjørn Poulsen, mens ægteparret billedhuggerne Torben Ebbesen og Margrete Sørensen har bosat sig i Fredensborg.

Kunst i det offentlige rum

I Fredensborg Kommune er kunsten i det offentlige rum i særdeleshed knyttet til slottet, men findes også i kommunens byer. Omkring stationen i Humlebæk ses værker af bl.a. Erik Heide, Morten Nielsen og Per Kirkeby, og ved biblioteket findes et relief af Lis Hooge-Hansen. I Fredensborg er værker af Finn Reinbothe, Gunnar Westman, Sigrid Lütken og Pontus Kjerrman, mens der i Nivå bl.a. er skulpturer i parken ved Nivaagaards Malerisamling og en skulptur i granit, Bogtårn fra 2012, af Steen Christensen i Nivå Center. I Kokkedal ligger den store figur i rød granit, Virkning fra 2007, af Claus Ørntoft på græsset i parken Grønningen.

De ældste værker, der er offentligt tilgængelige, findes ved Fredensborg Slot, bl.a. af billedhuggeren Johannes Wiedewelt.

Flere af skulpturerne i kommunen er udført af lokale kunstnere. Blandt de mange monumenter på Humlebæk Kirkegård er der især et, som skiller sig ud. Det er den nøgne mandsfigur i naturlig størrelse, Gethsemane eller Dødsangsten, der står på den lokale billedhugger Viggo Jarls grav. Figuren på gravstedet var Jarls debutarbejde, som i år 1900 blev antaget til Forårsudstillingen på Charlottenborg.

Billedhuggeren Gunnar Westman boede i Fredensborg, og i byens rum findes flere af hans værker. Den bløde og naturalistiske granitfigur af hans søn, Bror, Siddende dreng fra 1947, stod i haven foran det gamle rådhus, men har nu fået en mere synlig placering på Lille Torv. Westman har også udført den keramiske skulptur Orm og Tyr fra 1963 til Krogerup Højskole. Westman var særligt optaget af den svenske almuekunstner Döderhultarns træfigurer. Denne påvirkning ses tydeligt i træskulpturen af en mand med en søslange, der står ved pynten ved kunstmuseet Louisiana og skuer over mod den svenske kyst. Efter Strukturreformen i 2007 har den nye Fredensborg Kommune sammenlagt de tidligere Karlebo og Fredensborg-Humlebæks kunstfonde og oprettet Fredensborg Kommunes Kunstfond. Kunstfonden indkøber kunst til placering i kommunen, og ifølge en rapport fra Statens Kunstfond bruger kommunen ca. 50.000 kr. om året på kunst i det offentlige rum.

Et stort anlagt klimatilpasningsprojekt er undervejs i Kokkedal. Holmegårds Plads skal i 2018 være færdigetableret som et samlingssted, hvor Eva Kochs store værk Skålen og Perlen vil danne et fællesrum. Værket er støttet af Statens Kunstfond og fungerer både som kunstværk og som afvanding af pladsen. Om dagen er pladsen en skål, om aftenen vil en projektor omforme den til en lysende valmuemark.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Billedkunst

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker

Eksterne links